Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 1453/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin”

Uchwała nr 1452/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1451/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w roku 2017 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Uchwała nr 1450/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji wspólnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Gminy Tuszyn do przekazania Gminie Tuszyn środków majątkowych oraz dokumentacji Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

Uchwała nr 1449/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1448/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1447/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1446/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1445/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w 2017 r.

Uchwała nr 1444/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.

Uchwała nr 1443/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy z Wojewodą Łódzkim dotyczącej udzielenia dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3

Uchwała nr 1442/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji wspólnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Gminy Tuszyn do przekazania Gminie Tuszyn środków majątkowych oraz dokumentacji Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

Uchwała nr 1441/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 1440/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 1439/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1438/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1437/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1436/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz projektu zaproszenia do negocjacji dla zadania „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej"

Uchwała nr 1435/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1434/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"

Uchwała nr 1433/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, pn. "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1432/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie upoważnienia dla Pani Elżbiety Andrzejczak reprezentującej Biuro Projektowe Anna Andrzejczak z Łodzi do występowania w imieniu Inwestora - Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniu związanym z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego do wykonania opracowania pn.: „Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków do ziemi z drogi powiatowej Nr 2912E".

Uchwała nr 1431/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Uchwała nr 1430/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1429/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego, inspekcje i straże

Uchwała nr 1428/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, projektu zaproszenia do negocjacji w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E" na odcinku Stróża - Wola Rakowa"

Uchwała nr 1427/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1426/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1425/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1424/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1423/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1422/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie objęcia patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Grand Prix Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 1421/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1420/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1419/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.

Uchwała nr 1418/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1417/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2016

Uchwała nr 1416/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1415/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1414/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1413/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1412/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1411/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1410/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych - zbiorów bibliotecznych będących w ewidencji Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 1409/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 1408/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 127/3 o pow. 0,0277 ha oraz zatwierdzenia projektu umowy użyczenia działki nr 127/3 wraz z naniesieniami budowlanymi, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 1407/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie objęcia patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Festynu Rodzinnego w Koluszkach

Uchwała nr 1406/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1405/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"

Uchwała nr 1404/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym"

Uchwała nr 1403/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie upoważnienia do poświadczania przez pracownika organu prowadzącego postępowanie zgodności odpisu dokumentu z okazanym oryginałem

Uchwała nr 1402/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1401/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1400/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1399/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1398/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1397/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1396/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1395/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1394/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego VII Pieszego Rajdu „Mitomania"

Uchwała nr 1393/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Powitanie Lata 2017'

Uchwała nr 1392/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „Jubileuszu 550-lecia nadania praw miejskich dla Rzgowa"

Uchwała nr 1391/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Powiatowego Turnieju 6 Piłkarskich (dla uczniów szkół podstawowych).

Uchwała nr 1390/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Fiat Cinquecento o nr rej. EPI 57H8

Uchwała nr 1389/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w miejscowości Jeziorko oraz drogi w miejscowości Regny do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 1388/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie upoważnienia dla Pana Ryszarda Krynickiego Prezesa Zarządu KRAMEKO Sp. z o.o. do występowania w imieniu Inwestora - Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniach związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii oraz materiałów geodezyjnych i ewidencyjnych niezbędnych do wykonania zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni."

Uchwała nr 1387/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1386/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 5754/16633, oddanej w trwały zarząd I Liceum Ogólnokształcącemu im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3, na rzecz Gminy Koluszki

Uchwała nr 1385/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1384/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VI Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego" oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach w związku z organizacją „VI Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego"

Uchwała nr 1383/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii części drogi Nr 5138E zlokalizowanej na działce nr ewid. 406 obr. Chociszew, Gm. Parzęczew na terenie Powiatu Zgierskiego kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 1382/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie upoważnienia Pani Mirosławy Sztandery radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Łodzi do reprezentow ania Powiatu Łódzkiego Wschodniego przed Sądami Powszechnymi w obydwu instancjach w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu „CERTEN STUDIO" Adriana Siegieńczuk o zapłatę kwoty 1 640,00 zł

Uchwała nr 1381/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie opracowania „Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków do ziemi z drogi powiatowej Nr 2912E"

Uchwała nr 1380/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"

Uchwała nr 1379/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej do miejscowości Wygoda" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1378/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1377/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1376/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1375/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Imprezy Sportowo - Rekreacyjnej „Dzień Dziecka" na Krytej Pływalni Oceanik w Tuszynie.

Uchwała nr 1374/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Gminę Nowosolna w związku z organizacją „Święta Gminy Nowosolna"

Uchwała nr 1373/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez udział w obchodach 5-lecia istnienia Zespołu Ludowego „Okaryna" działającego pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Justynowa i Janówki

Uchwała nr 1372/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1371/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnemu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1370/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1369/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1368/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2017 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1367/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni."

Uchwała nr 1366/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w mieście Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 335/4 o pow. 0,0097 ha

Uchwała nr 1365/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w mieście Tuszyn, obręb 8, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 37/13 o pow. 0,0686 ha

Uchwała nr 1364/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1363/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1362/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1361/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1360/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1359/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1358/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1357/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1356/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 1355/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez udział w obchodach 110 jubileuszu założenia Orkiestry Dętej Rzgów działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie

Uchwała nr 1354/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok.

Uchwała nr 1353/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 1352/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1351/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa"

Uchwała nr 1350/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"

Uchwała nr 1349/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1348/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1347/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1346/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1345/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1344/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Tuszyn Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

Uchwała nr 1343/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu vEdukacja Nabór - Szkoły Ponadgimnazjalne umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1342/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1341/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1340/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1339/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1338/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1337/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1336/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia dokonanych czynności procesowych przed sądami I i II instancji

Uchwała nr 1335/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód oraz zatwierdzenia dokonanych czynności procesowych przed sądami I i II instancji

Uchwała nr 1334/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała nr 1333/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łódzki wschodni do realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała nr 1332/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Uchwała nr 1331/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego III Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa - Pierwsza Pomoc

Uchwała nr 1330/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Na ścieżkach Chrystusowych"

Uchwała nr 1329/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie współorganizacji przez Powiat Łódzki Wschodni z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koluszkach „Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta"

Uchwała nr 1328/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowej - VII Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi.

Uchwała nr 1327/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1326/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1325/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1324/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1323/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1322/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1321/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1320/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1319/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1318/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie użyczenia Gminie Nowosolna działek nr 107 i 117/4 obr. Kopanka oraz działki nr ew. 113/10 obr. Kalonka położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1148E w gminie Nowosolna

Uchwała nr 1317/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Miastem Łódź dotyczącego przystąpienia przez Powiat Łódzki Wschodni do Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2018

Uchwała nr 1316/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach przy ul. Korczaka 5.

Uchwała nr 1315/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2016 roku.

Uchwała nr 1314/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2016 roku.

Uchwała nr 1313/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1312/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1311/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne, inspekcje oraz straże Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1310/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 r.

Uchwała nr 1309/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominków za udział w obchodach X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1308/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie programu artystycznego podczas obchodów X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1307/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1306/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XL Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uchwała nr 1305/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowej pn. „9 Dycha Justynów - Janówka".

Uchwała nr 1304/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Uchwała nr 1303/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"

Uchwała nr 1302/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1301/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa"

Uchwała nr 1300/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Przypusta - Gmina Brójce, Kazimierzów - Gmina Koluszki, Głuchów - Gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1299/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzeń organizowanych w ramach obchodów X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r.

Uchwała nr 1298/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie usługi reklamowej dotyczącej zamieszczenia reklamy firmy w wydawanym Folderze Promocyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1297/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1296/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1295/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowej pn. „9 Dycha Justynów - Janówka".

Uchwała nr 1294/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.

Uchwała nr 1293/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwóch ugód dotyczących wypłaty odszkodowania za działki położone w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczone w ewidencji gruntów nr 332/5 o pow. 0,0086 ha oraz nr 331/4 o pow. 0,00159 ha

Uchwała nr 1292/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie siedmiu drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb Wiśniowa Góra, gm. Andrespol.

Uchwała nr 1291/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie umowy użyczenia części nieruchomości oraz budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Tuszynie, położonej w Tuszynie, przy ul. Żeromskiego 31, na rzecz Gminy Tuszyn

Uchwała nr 1290/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1289/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1288/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1287/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych i zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1286/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1285/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1284/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego drugiej edycji Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego

Uchwała nr 1283/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług reklamowych podczas obchodów X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r.

Uchwała nr 1282/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu obchodów X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r.

Uchwała nr 1281/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku

Uchwała nr 1280/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2016 r.

Uchwała nr 1279/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1278/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1277/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1276/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1275/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1274/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1273/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2017 roku na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Uchwała nr 1272/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2017 roku na materiały promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1271/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego konferencji „Porozmawiajmy o Zespole Downa"

Uchwała nr 1270/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1269/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1268/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1267/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1266/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1265/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi

Uchwała nr 1264/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. opracowania aktualizacji audytu i Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1263/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"

Uchwała nr 1262/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Przypusta - Gmina Brójce, Kazimierzów - Gmina Koluszki, Głuchów - Gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1261/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług reklamowych dotyczących zamieszczenia reklam firm w wydawanym Folderze Promocyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1260/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom"

Uchwała nr 1259/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu X Turnieju Tenisa Stołowego - Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza.

Uchwała nr 1258/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1257/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i parkowania na parkingu strzeżonym wykonawcy

Uchwała nr 1256/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa"

Uchwała nr 1255/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1254/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1253/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1252/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, położonej w Koluszkach, obręb 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 526/7, na rzecz Gminy Koluszki

Uchwała nr 1251/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działki położone w gminie Nowosolna, obręb Kalonka, oznaczone w ewidencji gruntów nr 113/10 o pow. 0,0868 ha, nr 113/11 o pow. 0,0332 ha oraz nr 113/12 o pow. 0,0024 ha oraz zatwierdzenia projektu umowy użyczenia działki nr 113/11 wraz z naniesieniami, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1250/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1249/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie wskazania imiennie reprezentantów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Uchwała nr 1248/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1247/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1246/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Powiatu Zgierskiego do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 1245/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w 2016 r.

Uchwała nr 1244/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1243/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1242/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1241/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2016

Uchwała nr 1240/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem częścią budynku związaną z wynajmem budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach przy ul. Korczaka 5.

Uchwała nr 1239/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2016 roku zamówieniach publicznych

Uchwała nr 1238/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzącego rodzinny dom dziecka w 2017 r.

Uchwała nr 1237/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Przypusta - Gmina Brójce, Kazimierzów - Gmina Koluszki, Głuchów - Gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1236/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1235/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1234/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie akceptacji warunków porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Andrespol w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Andrespol publicznego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 1233/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację w 2017 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 - 2017 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1232/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy integracyjnej „Zaczarowany Świat"

Uchwała nr 1231/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1230/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Uchwała nr 1229/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2016 roku

Uchwała nr 1228/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w 2016 r.

Uchwała nr 1227/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego" w 2016 r.

Uchwała nr 1226/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 r.

Uchwała nr 1225/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.

Uchwała nr 1224/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w 2016 r.

Uchwała nr 1223/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1222/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1221/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1220/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1219/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w biegach narciarskich.

Uchwała nr 1218/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w 2017 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Uchwała nr 1217/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa"

Uchwała nr 1216/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 5754/16633, oddanej w trwały zarząd I Liceum Ogólnokształcącemu im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3, na rzecz Gminy Koluszki

Uchwała nr 1215/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia osobie pełniącej obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją projektu pn. „Równy dostęp - lepsza przyszłość"

Uchwała nr 1214/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2016 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1213/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zlecania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała nr 1212/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1211/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (III)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1210/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (III)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1209/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

Uchwała nr 1208/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1207/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1206/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1205/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1204/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „V Powiatowych Łowów na Lisy"

Uchwała nr 1203/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie upoważnienia Starosty Łódzkiego Wschodniego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1202/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1201/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 1200/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 1199/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1198/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1197/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w 2017 r.

Uchwała nr 1196/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką" w 2017 r.

Uchwała nr 1195/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka komina budynku gospodarczego" w 2017 r.

Uchwała nr 1194/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1193/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1192/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"

Uchwała nr 1191/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej"

Uchwała nr 1190/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania oprogramowania jednostkom organizacyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego objętych centralizacją podatku od towarów i usług (VAT)

Uchwała nr 1189/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania uprawnień Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia zamieszczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020

Uchwała nr 1188/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017

Uchwała nr 1187/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

Uchwała nr 1186/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Uchwała nr 1185/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w 2017 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13051
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-21 15:09

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.lodzkiwschodni.pl/esp.html
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 956986
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-07-21 15:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl