Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód.

Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie kontroli planowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego - Wschodniego

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do odbiorów robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzch, Gm. Koluszki"

Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania stałej komisji do odbioru prac geodezyjnych wykonywanych na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017

Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Łodzi w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2017.

Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Łodzi na kadencję w latach 2017-2021

Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie upoważnień do poświadczania przez pracownika organu prowadzącego postępowanie zgodności odpisu dokumentu z okazanym oryginałem

Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem

Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w powiecie łódzkim wschodnim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem formalno - rachunkowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie kontroli planowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód

Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 4 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach eliminacji prac do XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni".

Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji w celu podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej z wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną

Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/2 (o pow. 0,1216 ha), 5/4 (o pow. 0,1190 ha), 5/6 (o pow. 0,1123 ha), 5/14 (o pow. 0,1379 ha) i 5/15 (o pow. 0,1341 ha) położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Rzgów, obrębie Kalinko, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 286/4 (o pow. 0,1159 ha) i 307/1 (o pow. 0,2109 ha), stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do fizycznego zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania ewidencjonowanych w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad delegowania, ewidencjonowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad delegowania, ewidencjonowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie realizacji zadania wynikającego z ustawy o Karcie Polaka

Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie powierzenia Pani Annie Wolanowskiej pełnienia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach.

Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie kontroli planowanej w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów zlokalizowanych na terenie miasta Tuszyna stanowiących własność gminy Tuszyn

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim na 2017 rok

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 12/4 (o pow. 2,2794 ha), 12/5 (o pow. 4,8546 ha), 12/6 (o pow. 1,2621 ha), 12/7 (o pow. 0,6412 ha), 12/8 (o pow. 0,6826 ha) i 12/13 (o pow. 2,7278 ha) położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie zobowiązania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego rzeczowych składników majątkowych oraz dokumentacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2017 rok

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie kontroli planowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/2 (o pow. 0,1216 ha), 5/4 (o pow. 0,1190 ha), 5/6 (o pow. 0,1123 ha), 5/14 (o pow. 0,1379 ha) i 5/15 (o pow. 0,1341 ha) położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Rzgów, obrębie Kalinko, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 286/4 (o pow. 0,1159 ha) i 307/1 (o pow. 0,2109 ha), stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyznaczenia lekarza świadczącego w 2017 roku usługi polegające na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2016 Starosty Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do fizycznej likwidacji nieużywanych i zbędnych pieczątek w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla następujących obrębów gminy Nowosolna: Borchówka, Kopanka oraz dla następującego obrębu gminy Andrespol: Wiśniowa Góra

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie kontroli planowanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4188
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-29 14:32

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.lodzkiwschodni.pl/esp.html
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 957030
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-07-21 15:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl