Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

20.07.2017 - BiGN.6743.45.2017
Zgłoszenie z dnia 19.07.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej z rur PCV 110 mm., na działkach drogowych nr ew. 32 i 51 ul. Boczna od ul. Głównej w m. Janówka, gm. Andrespol.

20.07.2017 - BiGN.6743.44.2017
Zgłoszenie z dnia 19.07.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej z rur PCV 110 mm., na działkach drogowych nr ew. 498/16, 498/17, 499/16, ul. Piekna od ul. Nowej w m. Justynów , gm. Andrespol.

11.07.2017 - BiGN.R.6743.9.2017
Zgłoszenie z dnia 11.07.2017r., w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr ewid. 185/1 w miejscowosci Romanów, gm. Rzgów

11.07.2017 - BiGN.6740.192.2017
Zawiadamiam, że w dniu 3 lipca 2017 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 245/2017 dla PANATTONI EUROPE Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie parku magazynowo- logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, działki nr ew. 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7.

10.07.2017 - BiGN.6743.8.2017.K
Zgłoszenie z dnia 07.07.2017r., w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wołyńskiej w Koluszkach na dz. nr ewid. 414/2, w obrębie 5 miasta Koluszki.

04.07.2017 - BiGN.6743.43.2017
Zgłoszenie z dnia 30.06.2017r., w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Bukowiec, ul. Różana 24/28, gm. Brójce, dz. nr ewid. 64/14, 63/17, 62/17, 63/16, 62/16, 64/13, 63/1, 62/1, 64/12.

26.06.2017 - BiGN.6743.42.2017
Zgłoszenie z dnia 22.06.2017r., w sprawie budowy linii kablowej typu YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączami kablowymi , ul. Kocha, Tuszyn , dz nr 64/7, 64/9, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/15, 64/17, 64/18, 64/19, 64/20, 64/21, 64/22. gm. Tuszyn.

26.06.2017 - BiGN.6743.40.2017
Zgłoszenie z dnia 22.06.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej z rur PCV 110 mm., ul. Stawowa, Andrespol , gm. Andrespol , dz nr 91/7, 91/13, 93/9, 95/13.

26.06.2017 - BiGN.6743.41.2017
Zgłoszenie z dnia 22.06.2017r., w sprawie budowy linii kablowej nn oraz przebudowy linii napowietrznej, ul. Dolna, Bukowiec , gm. Brójce dz nr 449, 450, 453, 431/5, 429/62, 221/2, 490/2, 489, 485, 484/1.

20.06.2017 - BiGN.6743.39.2017
Zgłoszenie z dnia 14.06.2017r., w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Wodzin Prywatny, ul. Szkolna, gm. Tuszyn, dz. nr ewid. 194/2.

20.06.2017 - BiGN.6743.38.2017
Zgłoszenie z dnia 14.06.2017r., w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Zofiówka, ul. Główna, gm. Tuszyn, dz. nr ewid. 117/15.

09.06.2017 - BiGN.6743.7.2016.K
Zgłoszenie z dnia 08.06.2017r. w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Głównej w miejscowości Regny, gmina Koluszki, na działkach nr ewid. 8/1, 9, 10/1, 11, 12/1, 12/3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 60, 61, 62, 63, 67/1, 67/4, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/3, 74/1, 75, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 173/3, 173/5, 173/5, 173/4, 225, 227, 229, 231, obr. Regny, gmina Koluszki.

08.06.2017 - BiGN.6740.116.2017.K
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji nr 119.2017.K dla SuperDrob S.A ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zakładu przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Koluszkach na działkach nr ew. 152/11, 152/13, 152/18, 152/30, 152/32 w obrębie 1 miasta Koluszki, budowie odcinka sieci kablowej energetycznej 15kV zlokalizowanej na działkach nr ewid. 35/6, 38/14, 38/15, w obrębie 2 m Koluszki; 34, 42, 41, 40, 38/8, 152/24, 152/23, 152/22, 176, w obrębie 1 miasta Koluszki, budowie zjazdów na działkach nr ewid. 152/28, 152/29, 152/20, 152/21, 152/22, 152/23, 152/24, 152/25, w obrębie 1 miasta Koluszki.

07.06.2017 - BiGN.6743.37.2017
zgłoszenie z dnia 07.06.2017r., w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej dla budynku mieszkalnego, Byszewy gm. Nowosolna, dz. nr ewid. 17/5, 17/8, 17/10.

05.06.2017 - BiGN.6743.36.2017
Budowa linii oświetlania ulicznego. Kalonka, gm. Nowosolna, działki nr ewid. 115/9, 95, 80/15, 80/14, 80/31, 109/18, 107/22. 

05.06.2017 - BiGN.6743.35.2017
Zgłoszenie z dnia 05.06.2017r., w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Moskwa, działki nr ewid. 107, 44/5 oraz miejscowości Lipiny, działki nr ewid. 57, gm. Nowosolna. 

30.05.2017 - BiGN.R.6743.Z08.2017
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Starowa Góra, ul. Kwiatowa, gm. Rzgów, działka nr ewid .575. 

24.05.2017 - BiGN.6743.34.2017
Zgłoszenie z dnia 24.05.2017r., w sprawie budowy linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, Dobieszków, gm. Nowosolna, dz. nr ewid. 36/2, 48, 72/2, 72/8, 73, 74/1, 74/2, 76/1, 81, 70/5.

18.05.2017 - BiGN.6743.33.2017
Zgłoszenie z dnia 18.05.2017 r., w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Justynów, ul. Ks. Ciesielskiego, gm. Andrespol, działka nr ewid. 1243/11

18.05.2017 - BiGN.R.6743.Z07.2017
Zgłoszenie z dnia 18.05.2017 r. dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr 469/21 w Starowej Górze przy ul. Jaśminowej, gm. Rzgów

09.05.2017 - BiGN.6743.32.2017
Zgłoszenie z dnia 09.05.2017r., w sprawie budowy sieci wodociagowej wraz z przyłączami- etap II, działki nr ewid. 171/1, 167/1, 166/1, 163/1, 162/3, 159/16, 158/20 położone w miejscowości Tuszynek Majoracki, gm. Tuszyn.

09.05.2017 - BiGN.6743.31.2017
Zgłoszenie z dnia 09.05.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, etap I, działki nr ewid. 169, 177/1, 176/1, 172/1, 171/1 położone w Tuszynku Majoracki, gm. Tuszyn.

09.05.2017 - BiGN.6743.30.2017
Zgłoszenie z dnia 09.05.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej, działki nr ewid. 75, 59/17, 59/1 położone w miejscowości Tuszyn, ul. Kocha, gm. Tuszyn.

09.05.2017 - BiGN.6740.2.2017
Zawiadamiamy, że w dniu 08.05.2017r., na wniosek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 3, została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 1/17 z dnia 8 maja 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu przeznaczony do ruchu rowerów i pieszych od km 0+000 do km 1+852 wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i rozbudową przepustu pod drogą w Gałkowie Małym, gmina Koluszki.

09.05.2017 - BiGN.6740.93.2017.K
Zawiadamiamy, że w dniu 9 maja 2017r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Koluszki, postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę grupowej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w miejscowości Borowa i Galków Mały, na działkach o nr ewid. gruntu: 60, 91/9, 91/11, 91/115, 91/12, 92, 174/10, 181, 182, 183, 214, 239, 245/5, 246/113, 246/114, 246/115, 246/117, 252/4, 406/1, 245/5, 406/1, w obrębie Borowo I, gmina Koluszki; 66, 76, 109/6,109/8, 109/14, 121/12, 130, 131, 152/2, 153, 162/8, 163/1, 170/4, 171/1, 221, w obrębie Borowo II, gmina Koluszki; 1/2, 26/2, 38/8, 56/4, 56/7, 59/2, 128, 235/1, 235/2, 413/3, 427, 446, 652/5, 658, 659, 669, 670/8, 675,700, 712, 819, 827/3, 1137, 235/1, w obrębie Galków Mały, gmina Koluszki; 117 w obrębie Karpin, gmina Brójce.

28.04.2017 - BiGN.R.6743.Z06.2017
Zgłoszenie z dnia 28.04.2017 r. dot. budowy linii kablowej nN w Rzgowie przy ul. Kopernika na działkach nr 1123, 1035/1, 1035/7, 1035/8, 1035/9, 1035/10, 1035/11, 1035/12, 1035/13, 1035/14, 1035/15, 1035/16, 1034, 1088, 1038

26.04.2017 - BiGN.6743.29.2017
Zgłoszenie z dnia 26.04.2017r., w sprawie budowy linii kablowej wraz ze złączami, działki nr ewid. 115/2, 114, 113/7, 115/4, 113/8 położone w miejscowości Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna.

26.04.2017 - BiGN.6743.6.2017.K
Zgłoszenie z dnia 24.04.2017 r., w sprawie budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piękna) w Koluszkach ETAP IV, na działkach nr ewid.:1262, 1001/2, 1001/8, 1001/7, 1001/6, 1006, 1011, 1107, 1116, 1070, 306/2, 400, w obrębie 5 miasta Koluszki.

26.04.2017 - BiGN.6743.5.2017.K
Zgłoszenie z dnia 24.04.2017 r., w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z przyłączami w drodze gminnej nr 106707E (ul. Piękna) w Koluszkach oraz demontaż istniejącej napowietrznej sieci niskiego napięcia, na działkach nr ewid.: 402, 306/1, 306/2, 379/2, 310/3, 309/2, 308/1, 307/3, 1216/2, 1216/1, 563/7, 305, 609/2, 563/9, 603/2, 602/2, 307/2, 251/2, obręb 5 miasta Koluszki.

25.04.2017 - BiGN.6740.53.2017.K
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji nr 75.2017.K dla firmy RPS 2 Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej – instalacja wolnostojących ogniw fotowoltaicznych KOLUSZKI B o łącznej mocy przyłączeniowej 998,4 kW wraz z inwerterami, złączem kablowym, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, na działkach nr ewid. 25 i 26 w obrębie 2 miasta Koluszki.

25.04.2017 - BiGN.6740.54.2017.K
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji nr 72.2017.K dla firmy RPS 2 Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej – instalacja wolnostojących ogniw fotowoltaicznych KOLUSZKI A o łącznej mocy przyłączeniowej 998,4 kW wraz z inwerterami, złączem kablowym, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, na działkach nr ewid. 25 i 26 w obrębie 2 miasta Koluszki.

25.04.2017 - BiGN.6740.24.2017.K
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji nr 74.2017.K dla firmy RPS 3 Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej – instalacja wolnostojących ogniw fotowoltaicznych Erazmów B o łącznej mocy przyłączeniowej 985,92 kW wraz z inwerterami, złączem kablowym, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, na działce nr ewid. 51/2 w obrębie Lisowice, gmina Koluszki.

25.04.2017 - BiGN.6740.23.2017.K
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji nr 73.2017.K dla firmy RPS 3 Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej – instalacja wolnostojących ogniw fotowoltaicznych Erazmów A o łącznej mocy przyłączeniowej 985,92 kW wraz z inwerterami, złączem kablowym, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, na działce nr ewid. 51/2 w obrębie Lisowice, gmina Koluszki.

24.04.2017 - BiGN.R.6743.Z05.2017
Zgłoszenie z dnia 24.04.2017 r. dot. budowy linii kablowej nN w Czyżeminku na działkach nr 91/11, 91/20, 91/21 i 91/30, gm. Rzgów

19.04.2017 - BiGN.6743.28.2017
Zgłoszenie z dnia 19.04.2017 r., w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Tuszyn, ul. Brzezińska, działki nr ewid. 403/6, 403/2, 431, obręb 5.

13.04.2017 - BiGN.6743.27.2017
Zgłoszenie z dnia 13.04.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 32, 416/21, 415/12, 416/22 w miejscowości Janówce, gm. Andrespol.

13.04.2017 - BiGN.6743.26.2017
Zgłoszenie z dnia 13.04.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 115/19, 115/24 w miejscowości Kraszew, gm. Andrespol.

13.04.2017 - BiGN.6743.25.2017
Zgłoszenie z dnia 13.04.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr ewid. 74/9 w Nowym Bedoniu, gm. Andrespol.

11.04.2017 - BiGN.R.6743.Z04.2017
Zgłoszenie z dnia 11.04.2017 r. dot. budowy sieci wodociągowej w Gospodarzu przy ul. Cegielnianej na działkach nr 214, 137, 136/10, gm. Rzgów

07.04.2017 - BiGN.6743.24.2017
Zgłoszenie z dnia Zgłoszenie z dnia 24.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej, stanowiska słupowego i złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV do budynku mieszkalnego, działka nr ewid. 54/13, 54/12, 53, 145, 151 w miejscowości Byszewy, gm. Nowosolna.

31.03.2017 - BiGN.6743.23.2017
Zgłoszenie z dnia 31.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid. 197/6, 197/13, 197/14, 297 w miejscowości Stare Skoszewy, gm. Nowosolna.

24.03.2017 - BiGN.6743.22.2017
Zgłoszenie z dnia 24.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej, stanowiska słupowego i złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV do budynku mieszkalnego, działka nr ewid. 54/13, 54/12, 53, 145, 151 w miejscowości Byszewy, gm. Nowosolna.

24.03.2017 - BiGN.6743.21.2017
Zgłoszenie z dnia 24.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej nN-o,4 kV przy ul. Aksamitnej w miejscowości Kalonka, działki nr ewid. 1, 3/3, 153 oraz przy ul. Jęczmiennej w miejscowości Wódka, działki nr ewid. nr 32, 2/1, 3/1, 1/3, 1/1 obręb Kopanka, gm. Nowosolna.

24.03.2017 - BiGN.6743.20.2017
Zgłoszenie z dnia 24.03.2017 r., w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 414, 394/2, 32, 416/21, 415/12, 416/22 w miejscowości Janówka, gm. Andrespol.

23.03.2017 - BiGN.6740.2.2017- ZRID
Zawiadamiamy, że w dniu 13 marca 2017r.. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu przeznaczony do ruchu rowerów i pieszych od km 0+ooo do km 1+852 wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i rozbudową przepustu pod drogą w Gałkowie Małym, gm. Koluszki. Przebieg inwestycji przez działki nr ewidencyjny: 1124, 1137, 1073, 1074, 1075, 1076, 1078, 1140-obręb 7

21.03.2017 - BiGN.6743.4.2017.K
Zgłoszenie z dnia 20.03.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 75/9, 76, 5/12, 5/18 wraz z przyłączem do działki nr 5/16 w miejscowości Borowa, w obrębie Borowo II, gmina Koluszki.

21.03.2017 - BiGN.6743.3.2017.K
Zgłoszenie z dnia 20.03.2017r., w sprawie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV - oświetlenia skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej i ul. Traugutta, na działce nr ewid. 235/1 w obrębie 4 miasta Koluszki.

20.03.2017 - BiGN.6740.53.2017.K
Zawiadamiamy, że w dniu 14.03.2017 r. zostało wszczęte na żądanie RPS 2 Sp. z o.o. zs. ul. Chłodna 52, 00-867 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „KOLUSZKI B” o łącznej mocy przyłączenia 998,4 kW na dz. nr ewid. 25,26, obr. 2 miasta Koluszki.

20.03.2017 - BiGN.6740.54.2017.K
Zawiadamiamy, że w dniu 14.03.2017 r. zostało wszczęte na żądanie RPS 2 Sp. z o.o. zs. ul. Chłodna 52, 00-867 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „KOLUSZKI A” o łącznej mocy przyłączenia 998,4 kW na dz. nr ewid. 25,26, obr. 2 miasta Koluszki.

14.03.2017 - BiGN.6743.19.2017
Zgłoszenie z dnia 14.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej NN 0,4kV na działce nr ewid. 124/13 w miejscowości Bedoń Wieś, gm. Andrespol.

14.03.2017 - BiGN.6740.23.2017.K
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej – instalacji fotowoltaicznej Erazmów A o łącznej mocy przyłączenia 985,92 kW wraz z przyłączem kablowym SN, kontenerową stacją transformatorową oraz wewnętrzną instalacją niskiego napięcia na dz. nr ewid. 51/2, obr. Lisowice, gmina Koluszki.

14.03.2017 - BiGN.6740.24.2017.K
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej – instalacji fotowoltaicznej Erazmów B o łącznej mocy przyłączenia 985,92 kW wraz z przyłączem kablowym SN, kontenerową stacją transformatorową oraz wewnętrzną instalacją niskiego napięcia na dz. nr ewid. 51/2, obr. Lisowice, gmina Koluszki.

13.03.2017 - BiGN.6743.18.2017
Zgłoszenie z dnia 13.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid. 127/21, 127/20, 127/16 w miejscowości Kalonka, gm. Nowosolna.

13.03.2017 - BiGN.6743.17.2017
Zgłoszenie z dnia 13.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej NN na działkach nr ewid. 693/2, 709, 172/4 w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce.

13.03.2017 - BiGN.6743.16.2017
Zgłoszenie z dnia 13.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej NN na działkach nr ewid. 119/3, 132, 133/1, 134/1, 134/2, 135/6, 135/3, 124/19 w miejscowości Stróża, gm. Andrespol.

28.02.2017 - BiGN.6743.15.2017
Zgłoszenie z dnia 28.02.2017r., w sprawie budowy linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr ewid. 1243/11, 1243/10, 1243/9, 1243/8, 1243/7, 1243/6 w miejscowości Justynów, gm. Andrespol.

27.02.2017 - BiGN.6743.14.2017
Zgłoszenie z dnia 27.02.2017r., w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 30/14, 30/15 w miejscowości Rydzynki, gm. Tuszyn.

23.02.2017 - BiGN.6743.2.2017.K
Zgłoszenie z dnia 20.02.2017 r., w sprawie budowy odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid.: 37/9 w obrębie Słotwiny; 104/17, 106/15, 162, 188 w obrębie 7 miasta Koluszki; 16/1, 96/3, 155 w obrębie 8 miasta Koluszki, gmina Koluszki.

21.02.2017 - BiGN.6743.13.2017
Zgłoszenie z dnia 21.02.2017r., w sprawie budowy linii kablowej nn ze złaczem kablowo-pomiarowym na działce nr ewid. 127/16 w miejscowości Kalonka, gm. Nowosolna.

17.02.2017 - BiGN.R.6743.Z03.2017
Zgłoszenie z dnia 17.02.2017 r. dot. budowy sieci wodociągowej w Grodzisku na działkach nr 309/2, 305/5, 305/6 i 306 oraz na działce nr 1793 w Rzgowie.

13.02.2017 - BiGN.R.6743.Z02.2017
Zgłoszenie z dnia 13.02.2017 r. dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na działce nr 456/12 w ul. Żwirowej w Starowej Górze, gm. Rzgów.

07.02.2017 - BiGN.6743.12.2017
Zgłoszenie z dnia 07.02.2017 r., w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa, obręb Kopanka, gm. Nowosolna, działki nr ewid. 131, 157, 165/11, 163/4, 163/7, 163/8, 163/9, 163/10

07.02.2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Mirosławy Pingot w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 03.02.2014 Nr 18/2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego pozwolenia na budowę chodnika i zjazdów indywidualnych w drodze powiatowej nr 1151E oraz 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna, działki nr ewid. 39/1, 39/3, 39/4.

03.02.2017 - BiGN.6743.11.2017
Zgłoszenie z dnia 03.02.2017 r., w sprawie budowy linii oświetlenia ulicznego. Bukowiec, ul. Ogrodowa, Liliowa, Malownicza, Fiołkowa, Bławatna, Słonecznikowa, Brzozowa, Żółkiewskiego, Chrobrego, Cicha, Kwiatowa, Klonowa, Świerkowa, Sosnowa, Lipowa, Sportowa, Szkolna, gm. Brójce.

01.02.2017 - BiGN.6743.1.2017.K
Zgłoszenie z dnia 01.02.2017r., w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 304/2 (ul. 3 Maja), 719, 724/18 w obrębie 4 miasta Koluszki.

01.02.2017 - BiGN.6743.10.2017
Zgłoszenie z dnia 01.02.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami, działki nr ewid. 115/4, 114, 113/7, 115/2, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 113/8 położone w miejscowości Wiączyn Dolny, gm. Nowosolna.

19.01.2017 - BiGN.R.6743.Z01.2017
Zgłoszenie z dnia 19.01.2017 r. w sprawie wymiany rdzeni SN 15kV w stacji SN/nn nr 30093, na dz nr 588/5 w Rzgowie przy ul. Leśnej 5A.

16.01.2017 - BiGN.6743.9.2017
Zgłoszenie z dnia 16.01.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce nr ewid. 124/13 w miejscowości Bedoń Wieś, gm. Andrespol.

13.01.2017 - BiGN.6743.8.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi, działka nr ewid. 192/2, 284, 296, 204/1 położone w miejscowości Stare Skoszewy - Rosyjka obręb Stare Skoszewy, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.7.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106303E, działka nr ewid. 51, 99, 166/97, 171/10, 166/111 położona w miejscowości Wódka, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.6.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106347E, działka nr ewid. 107, 99 położona w miejscowości Kopanka, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.5.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106331E, działka nr ewid. 1/1, 1/2, 2/33, 2/35, 2/37, 2/45 obręb Nowe Skoszewy oraz działka nr ewid. 160/8, 161/2, 162/2, 164/2, 166/1 obręb Stare Skoszewy, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.4.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi, działka nr ewid. nr 77/3, 78/3, 80/3, 81, 83/3, 85/10 położone w miejscowości Kopanka, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.3.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106314E, działka nr ewid. 47, 49/1, 49/15, 50/3, 81 położona w miejscowości Dobieszków obręb Borchówka, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.2.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi powiatowej nr 1150E, działka nr ewid. 145, 149 położona w miejscowości Byszewy , gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.1.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106325E, działka nr ewid. 147 położona w miejscowości Majątek Byszewy obręb Byszewy, gm. Nowosolna.

03.01.2017 - BGiGN.6740.4.2014
Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2016 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 1/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 106302E - ulicy Bukowej w miejscowści Bukowiec, obr. Grabina, gm. Nowosolna.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7150
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-20 15:27

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.lodzkiwschodni.pl/esp.html
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 957021
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-07-21 15:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl