Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

24.03.2017 - BiGN.6743.22.2017
Zgłoszenie z dnia 24.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej, stanowiska słupowego i złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV do budynku mieszkalnego, działka nr ewid. 54/13, 54/12, 53, 145, 151 w miejscowości Byszewy, gm. Nowosolna.

24.03.2017 - BiGN.6743.21.2017
Zgłoszenie z dnia 24.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej nN-o,4 kV przy ul. Aksamitnej w miejscowości Kalonka, działki nr ewid. 1, 3/3, 153 oraz przy ul. Jęczmiennej w miejscowości Wódka, działki nr ewid. nr 32, 2/1, 3/1, 1/3, 1/1 obręb Kopanka, gm. Nowosolna.

24.03.2017 - BiGN.6743.20.2017
Zgłoszenie z dnia 24.03.2017 r., w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 414, 394/2, 32, 416/21, 415/12, 416/22 w miejscowości Janówka, gm. Andrespol.

23.03.2017 - BiGN.6740.2.2017- ZRID
Zawiadamiamy, że w dniu 13 marca 2017r.. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu przeznaczony do ruchu rowerów i pieszych od km 0+ooo do km 1+852 wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i rozbudową przepustu pod drogą w Gałkowie Małym, gm. Koluszki. Przebieg inwestycji przez działki nr ewidencyjny: 1124, 1137, 1073, 1074, 1075, 1076, 1078, 1140-obręb 7

21.03.2017 - BiGN.6743.4.2017.K
Zgłoszenie z dnia 20.03.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 75/9, 76, 5/12, 5/18 wraz z przyłączem do działki nr 5/16 w miejscowości Borowa, w obrębie Borowo II, gmina Koluszki.

21.03.2017 - BiGN.6743.3.2017.K
Zgłoszenie z dnia 20.03.2017r., w sprawie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV - oświetlenia skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej i ul. Traugutta, na działce nr ewid. 235/1 w obrębie 4 miasta Koluszki.

20.03.2017 - BiGN.6740.53.2017.K
Zawiadamiamy, że w dniu 14.03.2017 r. zostało wszczęte na żądanie RPS 2 Sp. z o.o. zs. ul. Chłodna 52, 00-867 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „KOLUSZKI B” o łącznej mocy przyłączenia 998,4 kW na dz. nr ewid. 25,26, obr. 2 miasta Koluszki.

20.03.2017 - BiGN.6740.54.2017.K
Zawiadamiamy, że w dniu 14.03.2017 r. zostało wszczęte na żądanie RPS 2 Sp. z o.o. zs. ul. Chłodna 52, 00-867 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „KOLUSZKI A” o łącznej mocy przyłączenia 998,4 kW na dz. nr ewid. 25,26, obr. 2 miasta Koluszki.

14.03.2017 - BiGN.6743.19.2017
Zgłoszenie z dnia 14.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej NN 0,4kV na działce nr ewid. 124/13 w miejscowości Bedoń Wieś, gm. Andrespol.

14.03.2017 - BiGN.6740.23.2017.K
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej – instalacji fotowoltaicznej Erazmów A o łącznej mocy przyłączenia 985,92 kW wraz z przyłączem kablowym SN, kontenerową stacją transformatorową oraz wewnętrzną instalacją niskiego napięcia na dz. nr ewid. 51/2, obr. Lisowice, gmina Koluszki.

14.03.2017 - BiGN.6740.24.2017.K
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej – instalacji fotowoltaicznej Erazmów B o łącznej mocy przyłączenia 985,92 kW wraz z przyłączem kablowym SN, kontenerową stacją transformatorową oraz wewnętrzną instalacją niskiego napięcia na dz. nr ewid. 51/2, obr. Lisowice, gmina Koluszki.

13.03.2017 - BiGN.6743.18.2017
Zgłoszenie z dnia 13.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid. 127/21, 127/20, 127/16 w miejscowości Kalonka, gm. Nowosolna.

13.03.2017 - BiGN.6743.17.2017
Zgłoszenie z dnia 13.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej NN na działkach nr ewid. 693/2, 709, 172/4 w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce.

13.03.2017 - BiGN.6743.16.2017
Zgłoszenie z dnia 13.03.2017r., w sprawie budowy linii kablowej NN na działkach nr ewid. 119/3, 132, 133/1, 134/1, 134/2, 135/6, 135/3, 124/19 w miejscowości Stróża, gm. Andrespol.

28.02.2017 - BiGN.6743.15.2017
Zgłoszenie z dnia 28.02.2017r., w sprawie budowy linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr ewid. 1243/11, 1243/10, 1243/9, 1243/8, 1243/7, 1243/6 w miejscowości Justynów, gm. Andrespol.

27.02.2017 - BiGN.6743.14.2017
Zgłoszenie z dnia 27.02.2017r., w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 30/14, 30/15 w miejscowości Rydzynki, gm. Tuszyn.

23.02.2017 - BiGN.6743.2.2017.K
Zgłoszenie z dnia 20.02.2017 r., w sprawie budowy odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid.: 37/9 w obrębie Słotwiny; 104/17, 106/15, 162, 188 w obrębie 7 miasta Koluszki; 16/1, 96/3, 155 w obrębie 8 miasta Koluszki, gmina Koluszki.

21.02.2017 - BiGN.6743.13.2017
Zgłoszenie z dnia 21.02.2017r., w sprawie budowy linii kablowej nn ze złaczem kablowo-pomiarowym na działce nr ewid. 127/16 w miejscowości Kalonka, gm. Nowosolna.

17.02.2017 - BiGN.R.6743.Z03.2017
Zgłoszenie z dnia 17.02.2017 r. dot. budowy sieci wodociągowej w Grodzisku na działkach nr 309/2, 305/5, 305/6 i 306 oraz na działce nr 1793 w Rzgowie.

13.02.2017 - BiGN.R.6743.Z02.2017
Zgłoszenie z dnia 13.02.2017 r. dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na działce nr 456/12 w ul. Żwirowej w Starowej Górze, gm. Rzgów.

07.02.2017 - BiGN.6743.12.2017
Zgłoszenie z dnia 07.02.2017 r., w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa, obręb Kopanka, gm. Nowosolna, działki nr ewid. 131, 157, 165/11, 163/4, 163/7, 163/8, 163/9, 163/10

07.02.2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Mirosławy Pingot w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 03.02.2014 Nr 18/2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego pozwolenia na budowę chodnika i zjazdów indywidualnych w drodze powiatowej nr 1151E oraz 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna, działki nr ewid. 39/1, 39/3, 39/4.

03.02.2017 - BiGN.6743.11.2017
Zgłoszenie z dnia 03.02.2017 r., w sprawie budowy linii oświetlenia ulicznego. Bukowiec, ul. Ogrodowa, Liliowa, Malownicza, Fiołkowa, Bławatna, Słonecznikowa, Brzozowa, Żółkiewskiego, Chrobrego, Cicha, Kwiatowa, Klonowa, Świerkowa, Sosnowa, Lipowa, Sportowa, Szkolna, gm. Brójce.

01.02.2017 - BiGN.6743.1.2017.K
Zgłoszenie z dnia 01.02.2017r., w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 304/2 (ul. 3 Maja), 719, 724/18 w obrębie 4 miasta Koluszki.

01.02.2017 - BiGN.6743.10.2017
Zgłoszenie z dnia 01.02.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami, działki nr ewid. 115/4, 114, 113/7, 115/2, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 113/8 położone w miejscowości Wiączyn Dolny, gm. Nowosolna.

19.01.2017 - BiGN.R.6743.Z01.2017
Zgłoszenie z dnia 19.01.2017 r. w sprawie wymiany rdzeni SN 15kV w stacji SN/nn nr 30093, na dz nr 588/5 w Rzgowie przy ul. Leśnej 5A.

16.01.2017 - BiGN.6743.9.2017
Zgłoszenie z dnia 16.01.2017r., w sprawie budowy sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce nr ewid. 124/13 w miejscowości Bedoń Wieś, gm. Andrespol.

13.01.2017 - BiGN.6743.8.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi, działka nr ewid. 192/2, 284, 296, 204/1 położone w miejscowości Stare Skoszewy - Rosyjka obręb Stare Skoszewy, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.7.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106303E, działka nr ewid. 51, 99, 166/97, 171/10, 166/111 położona w miejscowości Wódka, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.6.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106347E, działka nr ewid. 107, 99 położona w miejscowości Kopanka, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.5.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106331E, działka nr ewid. 1/1, 1/2, 2/33, 2/35, 2/37, 2/45 obręb Nowe Skoszewy oraz działka nr ewid. 160/8, 161/2, 162/2, 164/2, 166/1 obręb Stare Skoszewy, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.4.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi, działka nr ewid. nr 77/3, 78/3, 80/3, 81, 83/3, 85/10 położone w miejscowości Kopanka, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.3.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106314E, działka nr ewid. 47, 49/1, 49/15, 50/3, 81 położona w miejscowości Dobieszków obręb Borchówka, gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.2.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi powiatowej nr 1150E, działka nr ewid. 145, 149 położona w miejscowości Byszewy , gm. Nowosolna.

13.01.2017 - BiGN.6743.1.2017
Zgłoszenie z dnia 13.01.2017r., w sprawie budowy oświetlenia drogi gminnej nr 106325E, działka nr ewid. 147 położona w miejscowości Majątek Byszewy obręb Byszewy, gm. Nowosolna.

03.01.2017 - BGiGN.6740.4.2014
Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2016 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 1/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 106302E - ulicy Bukowej w miejscowści Bukowiec, obr. Grabina, gm. Nowosolna.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2249
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-27 15:41

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.lodzkiwschodni.pl/esp.html
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 621970
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-27 15:41

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl