Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIV/443/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/442/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/440/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/438/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/437/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/436/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/435/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXXIV/434/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017 - 2032"

UCHWAŁA NR XXXIV/433/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR XXXIV/432/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 i wykazem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXIV/431/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi APSPEC Rybowscy sp. j.

UCHWAŁA NR XXXIV/430/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

UCHWAŁA NR XXXIII/429/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2017

UCHWAŁA NR XXXIII/428/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017

UCHWAŁA NR XXXIII/427/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/396/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/426/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/425/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXXIII/424/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

UCHWAŁA NR XXXIII/423/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXIII/422/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXIII/421/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXIII/420/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2016 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

UCHWAŁA NR XXXIII/419/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

UCHWAŁA NR XXXIII/418/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Andrespol w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Andrespol publicznego 3 - letniego liceum ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze

UCHWAŁA NR XXXII/417/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/416/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/415/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXXII/414/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzewa z gatunku lipa, zlokalizowanego na terenie działki nr 526/7 położonej w obrębie 4 miasta Koluszki, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXII/413/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXII/412/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXII/411/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2016

UCHWAŁA NR XXXII/410/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie rozwiązania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1866
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-12 13:45

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.lodzkiwschodni.pl/esp.html
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 795905
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-05-25 13:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl