Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi

 1. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, jeżeli jednocześnie są spełnione   następujące wymagania:
  - obszar udokumentowanego złoża nie objętego własnością górniczą  nie przekracza 2,0 ha,
  - wydobycie kopaliny ze złoża  w roku kalendarzowym nie przekracza 20 000 m3,
  - działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
 2. Zmiana, wygaszenie koncesji
 3. Przenoszenie koncesji na inny podmiot.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi
Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Zmiana, wygaszenie  i przeniesienie koncesji na inny podmiot.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.).
 • Ustawa 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie koncesji opracowany zgodnie z art. 24  i 26 prawa geologicznego i górniczego  i art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  - dowód wniesienia opłaty skarbowej
  - decyzją o  środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  jeżeli jest taka wymagana
 2. Wniosek o zmianę koncesji wygaszenie koncesji
  - dowód wniesienia opłaty skarbowej
 3. Wniosek o przeniesienie koncesji na inny podmiot opracowany zgodnie z art.36 prawa geologicznego i górniczego
  - dowód wniesienia opłaty skarbowej

Czas realizacji
Koncesja wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzją w sprawie zmiany, wygaszenia  lub przeniesienia koncesji na inny podmiot – 30 dni

Opłaty

 • Opłata skarbowa  za udzielenie koncesji - 616 zł.
 • Opłata skarbowa w przypadku zmiany warunków koncesji – 308 zł.
 • Opłata skarbowa za przeniesienie koncesji lub zmianę oznaczenia przedsiębiorcy, wygaszenie koncesji  – 10 zł.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Rezultat realizacji usługi  
Uzyskanie decyzji administracyjnej.

Etapy realizacji usługi

Przyjęcie wniosku.
Weryfikacja dokumentacji
Wydanie decyzji administracyjnej.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13237
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-23 15:21

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

W dniu 24 grudnia 2019 r. (Wigilia)
Starostwo Powiatowe w Łodzi będzie nieczynne.
W zamian Urząd będzie czynny
w sobotę 7 grudnia 2019 r.
w godzinach 8.00 – 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3709487
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-22 15:12

Stopka strony