Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem po ustaniu przyczyn jego zatrzymania.

O zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem można się ubiegać po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego zatrzymanie.
Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy osobie, której okres zatrzymania prawa jazdy nie przekroczył 1 roku następuje:

 • Po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego zatrzymanie,
 • W dniu złożenia wniosku (z zastrzeżeniem, ze nie nastąpiły żadne zmiany w dokumencie prawa jazdy).

Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (egzamin państwowy teoria i praktyka) podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/ pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

Organ właściwy do realizacji usługi
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel usługi
Uzyskanie prawa jazdy.

Kogo dotyczy
Usługa dotyczy osoby, której zatrzymano prawo jazdy.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r, poz. 341 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2016r., poz. 231 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem
 2. dowód osobisty
 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz opłaty ewidencyjnej, *
 4. kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;*
 5. orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,*
 6. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wydane przez psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,*
 7. zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani.*

* jeżeli jest wymagane
* Uwagi:

Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w prawie jazdy związana jest z wymianą dokumentu.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny) podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

W przypadku osoby wobec, której została wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z uwagi na upłynięcie terminu ważności prawa jazdy należy dostarczyć dokumenty do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy.

Czas realizacji
Czas realizacji usługi to 30 dni od daty skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.

Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy osobie, której okres zatrzymania prawa jazdy nie przekroczył 1 roku następuje:

 • W dniu złożenia wniosku (z zastrzeżeniem, ze nie nastąpiły żadne zmiany w dokumencie prawa jazdy)

W przypadku zmiany danych w zatrzymanym dokumencie:

 • 2 dni robocze (od dnia otrzymania wymaganych dokumentów) – czas w jakim organ musi przekazać dane producentowi tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • 7 dni roboczych (od dnia złożenia zamówienia przez organ) – czas w jakim Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie musi odesłać do organu wyprodukowany dokument prawa jazdy.

Opłaty
Opłaty należy dokonać w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub wpłacając odpowiednią kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3: PEKAO S. A. – III ODDZIAŁ W ŁODZI  75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

 • opłata za wydanie prawa jazdy 100,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem 30,50 zł ( w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
 • w przypadku zwrotu dokumentu z depozytu urzędu opłata wynosi 0,50 zł (opłata ewidencyjna).

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego – Wschodniego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi
Wydanie prawa jazdy.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku,
 2. Weryfikacja złożonych dokumentów w zakresie poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności, spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia albo przystąpienia do egzaminu państwowego, zgodności danych z ujętymi w ewidencji kierowców oraz aktach ewidencyjnych kierowców z danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane, stwierdzenia czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 4 ustawy – jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy,
 3. Wydanie prawa jazdy.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48445
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-04 10:01