Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Pełna nazwa i opis usługi
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat;
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
 3. uzyskała orzeczenie:
  • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Zgodnie z art. 138 a ustawy o kierujących pojazdami – opłatę ewidencyjną, o której mowa w art. 109 ust. 1,3 i 4 pobiera się od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w art. 100 aa ust. 1 pkt 5-14 oraz ust. 4 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

Organ właściwy do realizacji usługi
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel usługi
Uzyskanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Kogo dotyczy
Usługa dotyczy osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019r., poz. 341 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r., w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne ( Dz. U. z 2018r. poz. 1392)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek składany osobiście,
 2. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 3. kserokopia prawa jazdy, (oryginał do wglądu)
 4. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, (oryginał do wglądu)
 5. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, (oryginał do wglądu)
 6. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art 106 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami (Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych). Kierujący Pojazdem OSP - zaświadczenie wydane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) potwierdzające, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Czas realizacji
Czas realizacji usługi to 30 dni od daty skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.

W przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny – urząd niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.

Opłaty
Opłaty należy dokonać w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub wpłacając odpowiednią kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3: PEKAO S. A. – III ODDZIAŁ W ŁODZI 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

 • opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne 50,00 zł.

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego – Wschodniego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku
 2. W celu wydania zezwolenia należy:
  1. przeprowadzić niezwłocznie weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
   • poprawności ich wypełnienia oraz kompletności,
   • spełnienia określonych w ustawie przesłanek do wydania zezwolenia;
  2. w przypadku braków w dokumentacji wezwać, w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096), osobę, której dokumenty dotyczą, do ich uzupełnienia;
  3. w przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny – urząd niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów,
 3. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48447
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-04 10:01