Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel usługi
Zarejestrowanie pojazdu

Kogo dotyczy  
Osoby ubiegającej się o zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Do złożenia - Wniosek (formularz) wraz z załącznikami:

 • dowód rejestracyjny pojazdu część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu, lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA - inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu;
 • oryginał dowodu własności pojazdu ( m.in.: umowa sprzedaży, faktura VAT, darowizny). W przypadku, gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą lub zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy, nie wymaga się udokumentowania przepływu własności od właściciela z dowodu rejestracyjnego;
 • tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego (tylko w przypadku, jeżeli pojazd nie został wyrejestrowany za granicą); - dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku - dotyczy pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. - dowód wpłaty opłaty recyklingowej (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji), dla pojazdów wprowadzonych na terytorium Polski przed 1 stycznia 2016 r. Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie nastąpiło w 2016 roku spoczywa na wprowadzającym pojazd;
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych,

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Czas realizacji
Niezwłocznie, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 44 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

 • 253,50 (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł. (opłata ewidencyjna) - pojazdy samochodowe
 • 195,00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł. (opłata ewidencyjna) - motocykle
 • 120,00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł. (opłata ewidencyjna) przyczepy i naczepy oraz ciągniki rolnicze
 • 110,00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł. (opłata ewidencyjna) - motorowery

Opłata za wydanie tablic indywidualnych:

 • 1173,50 zł. (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł. (opłata ewidencyjna) - pojazdy samochodowe
 • 655,00 zł. (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł. (opłata ewidencyjna) - motocykle

Opłat dokonuje się w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub wpłacając odpowiednią sumę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi:
PEKAO S.A - III ODDZIAŁ W ŁODZI 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi., za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Rezultat realizacji usługi  
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Rejestrując pojazd organ rejestrujący wydaje:

 • decyzję o rejestracji,
 • pozwolenie czasowe na 30 dni wymieniane na dowód stały,
 • zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne,
 • kartę pojazdu,
 • nalepkę kontrolną na szybę.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku.
 2. Weryfikacja dokumentacji.
 3. Wydanie decyzji, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych, nalepki kontrolnej.
 4. Zamówienie spersonalizowanych dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Odbiór dokumentów przed upływem terminu określonego w pozwoleniu czasowym.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40903
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-12 13:32