Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«luty 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel usługi
Zarejestrowanie pojazdu

Kogo dotyczy  
Osoby ubiegającej się o zarejestrowanie pojazdu.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Do złożenia - Wniosek (formularz) wraz z załącznikami:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu, dołączonym do wniosku o rejestrację, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), jako dowód własności wymagany do rejestracji, rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu.
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu).

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Czas realizacji
Niezwłocznie, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 44 dni od dnia wszczęcia rejestracji.

Opłaty

 • 178.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
 • 110.00zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motorowerów;
 • 80,00 (opłata komunikacyjna) + 1,00 (opłata ewidencyjna) – w przypadku przerejestrowania pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego o wyróżniku ELW

Opłata za wydanie tablic indywidualnych:

 • 1098,50 zł. (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł. (opłata ewidencyjna) – w przypadku pojazdów samochodowych,
 • 580,00 zł. (opłata komunikacyjna) + 1,50  zł. (opłata ewidencyjna) – w  przypadku motocykli, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”;

Opłat dokonuje się w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub wpłacając odpowiednią sumę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi: PEKAO S.A - III ODDZIAŁ W ŁODZI 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Rezultat realizacji usługi  
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Rejestrując pojazd organ rejestrujący wydaje:

 • decyzję o rejestracji,
 • pozwolenie czasowe na 30 dni wymieniane na dowód stały,
 • zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne,
 • nalepkę kontrolną na szybę.

W przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego o wyróżniku ELW organ rejestrujący wydaje:

 • decyzję o rejestracji,
 • pozwolenie czasowe na 30 dni wymieniane na dowód stały, oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku.
 2. Weryfikacja dokumentacji.
 3. Wydanie decyzji, pozwolenia czasowego na 30 dni, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych (lub legalizacji dotychczasowych o wyróżniku ELW), nalepki kontrolnej ( nie jest wydawana w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego).
 4. Zamówienie spersonalizowanego dokumentu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
 5. Odbiór dowodu rejestracyjnego przed upływem terminu określonego w pozwoleniu czasowym.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40499
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-12 13:32