Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

19.04.2018 - BiGN.6743.Z29.2018
Budowa linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, Stróża, gm. Andrespol, nr ew dz: 92, 221, 161/11.

17.04.2018 - BiGN.6743.Z28.2018
Budowa wodociągu Ф 160 PE wraz z hydrantami p.poż. (3szt.) oraz przyłącza wody Ф 90 PE od projektowanego wodociągu do stacji wodomierzowej, Głuchów, gm. Tuszyn, nr ew dz: 456/13, 456/15, 456/17, 454/8, 454/9, 441/2, 456/20, 447/6, 447/5.

05.04.2018 - BiGN.R.6743.04.2018
Zgłoszenie z dnia Zgłoszenie budowy linii nN na działkach nr 711/8, 235, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4 w Kalinku, gm. Rzgów

05.04.2018 - BiGN.6743.Z27.2018
Budowa linii kablowej nN przy ul. Jabłoniowej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 52/1, 52/5

04.04.2018 - BiGN.6743.Z26.2018
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami, ul. Księżycowa, Wódka, gm. Nowosolna, nr ew dz: 166/83

03.04.2018 - BiGN.6740.5.2017 - ZRID
Zawiadamia się, że w dniu 27.03.2018 r. została wydana dezycja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 1/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Natolin, gm. Nowosolna.

03.04.2018 - BiGN.R.6743.03.2018
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr 136/3 i 109 w Czyżeminku, gm. Rzgów

21.03.2018 - BiGN.6743.Z25.2018
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Kopanka, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 117/7, 118/10.

16.03.2018 - BiGN.6740.30.2018.K
Zawiadamia się, że w dniu 14.03.2018 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 43.2018.K dla MPP2 Sp. z o.o. zs. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „LISOWICE II” o łącznej mocy do 1 MW , na działce nr ewid. 135/3 w miejscowości Lisowice, obręb Lisowice, gmina Koluszki.

16.03.2018 - BiGN.6740.29.2018.K
Zawiadamia się, że w dniu 14.03.2018 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 42.2018.K dla MPP2 Sp. z o.o. zs. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „LISOWICE I” o łącznej mocy do 1 MW, na działce nr ewid. 135/3 w miejscowości Lisowice, obręb Lisowice, gmina Koluszki.

16.03.2018 - BiGN.6743.Z24.2018
Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w miejscowości Bedoń, gm. Andrespol, nr ew dz: 403.

16.03.2018 - BiGN.6743.Z23.2018
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV przy ul. Prusa w miejscowości Andrespol, nr ew dz: 42/5, 42/6.

15.03.2018 - BiGN.6743.5.2018.K
Budowa sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Zielonej w Koluszkach, na działkach nr ewid. 15, 16/3, 16/5, 16/12, 26/8, 20, 21, w obrębie 3 miasta Koluszki.

14.03.2018 - BiGN.6743.Z22
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV, ul. Kręta 27A, Wola Rakowa, gm. Brójce, nr ew dz: 192/1, 136/3

09.03.2018 - BiGN.R.6743.02.2018
Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PE RC Ø40, działki nr ewid. 240/2, 240/9 w miejscowości Starowa Góra, gm. Rzgów

09.03.2018 - BiGN.R.6743.01.2018
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 60/13 w miejscowości Konstantyna, gm. Rzgów

08.03.2018 - BiGN.6743.4.2018.K
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Regny (etap I), na działce nr ewid. 60 w obrębie Regny, gmina Koluszki.

05.03.2018 - BiGN.6743.Z21.2018
Budowa sieci wodociągowej z rur PCV 110 mm w działkach drogowych 49/1, 40/1, 1505, 51/1, 50/1, 128/2, 1507, 1506, ul. Bedońska, ul. Lawendowa, ul. Jordanowska, bez nazwy w miejscowości Justynów, gm. Andrespol

05.03.2018 - BiGN.6743.Z20.2018
Budowa sieci wodociągowej z rur PCV 110 mm w działkach drogowych 496, 498/17, 498/16, 499/16, od ul. Pięknej do ul. Nowej w miejscowości Justynów, gm. Andrespol

01.03.2018 - BiGN.6740.1.2018 - ZRID
Zawiadamiam, że w dniu 15 luetgo 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi gminnej do szkoły w Starych Skoszewach, gmina Nowosolna, wraz z przebudową linii elektroenergetycznej 0,4 kV oraz budową miejsc postojowych.

27.02.2018 - BiGN.6743.Z19.2018
Zgłoszenie z dnia w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Kruszowska 15, Garbów, gm. Tuszyn, nr ew. dz.: 92/1

23.02.2018 - BiGN.6740.41.2018.K
Zawiadamia się, że w dniu 22.02.2018 r. zostało wszczęte na żądanie inwestora PERN S.A. postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dwóch zbiorników magazynowych klasy III, o pojemności 32000 m3 każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Bazy Paliw 1 w Koluszkach przy ul. Naftowej 1, na działkach nr ewid. 23/1, 23/2 w obrębie 2 miasta Koluszki.

22.02.2018 - BiGN.6743.3.2018.K
Zgłoszenie z dnia 20.02.2018 r. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rataja w Koluszkach, na działkach nr ewid. 337/2, 23/4, 22/5, 21/6, 21/5 w obrębie 8 miasta Koluszki

19.02.2018 - BiGN.6740.30.2018.K
Zawiadamiamy, że w dniu 07.02.2018 r. zostało wszczęte na żądanie inwestora MPP2 Sp. z o.o. zs. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „LISOWICE II” o łącznej mocy przyłączenia 999,00 kW na dz. nr ewid. 135/3 w miejscowości Lisowice, obręb Lisowice, gmina Koluszki.

19.02.2018 - BiGN.6740.29.2018.K
Zawiadamiamy, że w dniu 07.02.2018 r. zostało wszczęte na żądanie inwestora MPP2 Sp. z o.o. zs. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „LISOWICE I” o łącznej mocy przyłączenia 999,00 kW na dz. nr ewid. 135/3 w miejscowości Lisowice, obręb Lisowice, gmina Koluszki.

16.02.2018 - BiGN.6743.Z18.2018
Zgłosznie z dnia 14.02.2018 r. w sprawie budowy oświetlenia terenu (skweru) w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Pabianickiej 2, Kurowice, gm. Brójce, nr ew dz: 1406/1

15.02.2018 - BiGN.6740.569.2017
Zawiadamia się, że w dniu 15.01.2018 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 21/2018 dla Gminy Brójce o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowice, gm. Brójce, dz. nr ewid. 341, 342, 542, 543, 544, 545 oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z linią zasilającą elektryczną, w miejscowościach Kurowice - dz. nr 338/2, 341, 253/2, 172, 540, 342 i Bukowiec - dz. nr ewid. 221/2, gm. Brójce

13.02.2018 - BiGN.6743.Z17.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Szyszkowej w Kraszewie, gm. Andrespol, nr ew dz 234/3, 212

13.02.2018 - BiGN.6743.Z16.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Paprociowej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol, nr ew dz: 339, 29/5, 29/16

13.02.2018 - BiGN.6743.Z15.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Paderewskiego w Andrespolu, nr ew dz: 142/32, 142/49

13.02.2018 - BiGN.6743.Z14.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Wschodniej w Kraszewie, gm. Andrespol, nr ew dz: 18/3, 21/5

13.02.2018 - BiGN.6743.Z13.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Cyprysowej w Kraszewie, gm. Andrespol, nr ew dz: 51/3, 52/3, 214/5, 215/4, 216/6, 91/5, 248/5, 249/5, 250/5, 251/5

13.02.2018 - BiGN.6743.Z12.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Magdalenki w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol, nr ew dz: 282, 272/3, 445/1

13.02.2018 - BiGN.6743.Z11.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Ludwika w Janówce, gm. Andrespol, nr ew dz: 89/1

13.02.2018 - BiGN.6743.Z10.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Kolorowej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol, nr ew dz: 200/58, 200/54

13.02.2018 - BiGN.6743.Z9.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Begonii w Janówce, gm. Andrespol nr ew dz: 110/21

13.02.2018 - BiGN.6743.Z8.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Fabrycznej w Andrespolu, nr ew dz: 348/14, 348/17, 64/40, 524/1

13.02.2018 - BiGN.6743.Z7.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Złotej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol, nr ew dz: 159/12, 161/1, 161/2, 161/12, 160/51, 170/17

13.02.2018 - BiGN.6743.Z6.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol, nr ew dz: 67, 66/41

13.02.2018 - BiGN.6743.Z5.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1kV oświetlenia ulicznego przy ul. Bedońskiej w miejscowości Janówka, nr ew dz: 40/1, 40/2, 85/11, 1466, 99/1, 98, 31/1, 531/1

13.02.2018 - BiGN.6743.Z4.2018
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ksawerów, gm. Nowosolna, nr ew dz: 133/1

30.01.2018 - BiGN.6743.2.2018.K
Zgłoszenie z dnia 29.01.2018r., w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza w Koluszkach, na działkach nr ewid. 411/8, 441/1, 559/5, w obrębie 4 miasta Koluszki; 212/2, 211/2, 210/6, 209/8, 208/8 w obrębie 1 miasta Koluszki.

BiGN.6743.Z3.2018 - 23.01.2018
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV przy ul. Jęczmiennej w miejscowości Wódka, gm. Nowosolna, nr ewid. dz.27/25, 27/14, 32  

23.01.2018 - BiGN.6743.1.2018.K
Zgłoszenie z dnia 23.01.2018r., w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr ewid. 99/11 w obrębie Kaletnik, gmina Koluszki.

11.01.2018 - BiGN.6743.Z1.2018
Zgłoszenie z dnia 11.01.2018 r. w sprawie budowy linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi przy ul. Głównej w miejscowości Janówka, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 32, 51, 49/1, 584, 585, 586, 587, 588, 589.

BiGN.6743.2.2018 - 15.01.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Topolowej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol, nr ew dz: 203, 201/69, 201/67, 201/65, 201/63, 201/60 

BiGN.6743.1.2018 - 12.01.2018
Budowa linii kablowej NN 0,4 kV, ul. Główna, Janówka, gm. Andrespol, nr ew dz: 32, 51, 49/1, 584, 585, 586, 587, 588, 589. 

08.01.2018 - BiGN.6740.526.2017
Zawiadamia się, że w dniu 04.01.2018 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 4/2018 dla Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-00 Andrespol o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka, działki nr ewid. 16/13, 16/14, 16/15, 19/1, 20/14, 21, 22/4, 22/6, 22/7, 27/10, 27/12, 31/1, 32, 46, 47/10, 47/19, 47/24, 50/11, 54/11, 55, 57/9, 60, 61/14, 62/27, 63/19, 63/20, 64/14, 66/4, 69/7, 73/4, 74/1, 75, 86, 87/1, 89/1, 92/4, 93/1, 101, 103/2, 103/5, 105, 106/3, 142, 177, 207, 241, 534, 544, gm. Andrespol oraz w miejscowości Gałków Duży, działki nr ewid. 391, 397, gm. Koluszki.

03.01.2018 - BiGN.6740.6.2017
Zawiadamia się, że została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 4/17 z dnia 29 grudnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej 1 KDL w Głuchowie – etap III, od km 1+660,95 do km 1+759,46 obejmującej:
a) budowę drogi gminnej klasy lokalnej długości 98,51 m,
b) budowę oświetlenia ulicznego.

02.01.2018 - BiGN.6740.525.2017
Zawiadamia się, że w dniu 21.12.2017 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 525/2017 dla Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-00 Andrespol o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów, działki nr ewid. 22/5, 23/11, 39/2, 39/14, 40/1, 40/2, 47, 48, 49/1, 50/1, 51/1, 69/1, 83/16, 83/17, 85/5, 85/10, 85/11, 90, 98, 99/13, 111, 120/3, 127/3, 128/2, 140/3, 141/1, 142/1, 151, 162/1, 179, 201/6, 201/7, 1451, 1466, 1473, 1480, 1490, 1491, 1493/1, 1494/1, 1507, gm. Andrespol.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1615
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-19 15:36

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1833694
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-20 12:16

Stopka strony