Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

19.04.2019 - AiB.6743.Z27.2019
Zgłoszenie z dnia 17.04.2019 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Skoszewy, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 234/4.

11.04.2019 - AiB.6743.Z05.2019
Zgłoszenie z dnia 11.04.2019 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1734/4 w Rzgowie przy ul. Glinianej 20B.

09.04.2019r. -AiB.K.6743.10Z.2019
Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 470, 462 w obr. 0005 miasta Koluszki.

09.04.2019r. -AiB.K.6743.9Z.2019
Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 458,264/3,430,439/16 w obr. 0005 miasta Koluszki.

09.04.2019r. - AiB.K.6743.8Z.2019

Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej   na działkach nr ewid.: 470, 481 w obr. 0005, miasto Koluszki.

09.04.2019r. - AiB.K.6743.7Z.2019
Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 400, 470, 471 w obr. 0005 miasto Koluszki.

09.04.2019r. - AiB.K.6743.6Z.2019
Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 264/5, 264/21, 264/1, 251/3 w obr 0005 miasta Koluszki.

09.04.2019 - AiB.6743.Z26.2019
Zgłoszenie z dnia 08.04.2019 r. dotyczące budowy gazociągu, ul. Modra, Justynów, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 862/6, 863/9, 866/1.

04.04.2019r. - AiB.R.6743.Z04.2019

Zgłoszenie z dnia 04.04.2019r, dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej obejmującej wymianę telekomunikacyjnej szafy kablowej, dz. 710/2, 939/3, 939/2, 1646, 1647, 1630/1 w miejscowości Rzgów, gm. Rzgów.

02.04.2019 - AiB.6743.Z25.2019
Zgłoszenie z dnia 29.03.2019 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, ul. Łódzka 11, Justynów, 95-020 Andrespol, nr ewid. dz. 1535.

29.03.2019 - AiB.6743.Z24.2019
Zgłoszenie z dnia 27.03.2019 r. dotyczące przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dobudową zadaszonego tarasu, ul. Wschodnia 2, Bukowiec, 95-006 Brójce, nr ewid. dz. 259/2.

27.03.2019 - AiB.6743.Z23.2019
Zgłoszenie z dnia 26.03.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Giemzów, gm. Brójce, nr ewid. dz. 69, 31, 80/2.

27.03.2019 - AiB.6743.Z22.2019
Zgłoszenie z dnia 26.03.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Giemzów, gm. Brójce, nr ewid. dz. 335/4, 299, 31, 69.

26.03.2019 - AiB.K.6743.Z5.2019
Zgłoszenie z dnia 26.03.2019 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami  w ul. Strzemińskiego w Koluszkach, nr ewid. dz. 668, 664, obręb 0004 miasta Koluszki.

26.03.2019 - AiB.6743.Z21.2019
Zgłoszenie z dnia 25.03.2019 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, ul. Myśliwska 19, Janówka, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 153.

25.03.2019 - AiB.6743.Z20.2019
Zgłoszenie z dnia 22.03.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej nN w miejscowości Stare Skoszewy (dz. nr ewid. 151, 154, 156/22) oraz w miejscowości Nowe Skoszewy (nr ewid. dz. 40/7), gm. Nowosolna.

21.03.2019 - AiB.6743.Z19.2019
Zgłoszenie z dnia 20.03.2019 r. dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odwodnienia ul. Tuszyńskiej w rejonie ul. Cedrowej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 102/5, 102/7, 102/6, 94.

21.03.2019 - AiB.6743.Z18.2019
Zgłoszenie z dnia  20.03.2019 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej do działki nr ewid. dz. 30/11 przy ul. Słowiczej w miejscowości Rydzynki, gm. Tuszyn.

12.03.2019 - AiB.6743.Z17.2019
Zgłoszenie z dnia 11.03.2019 r. dotyczące budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Jaworowej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 18/5, 18/20.

12.03.2019 - AiB.6743.Z16.2019
Zgłoszenie z dnia 11.03.2019 r. dotyczące budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Oficerskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 183/72.

11.03.2019 - AiB.6743.Z15.2019
Zgłoszenie z dnia 08.03.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 63 PEHD w ul. Robotniczej w miejscowości Justynów, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 405, 407/8, 409/9.

11.03.2019- AiB.R.6743.03.2019.R
Zgłoszenie z dnia 11.03.2019 r. dotyczące budowy aktywnych elementów światłowodowej sieci telekomunikacyjnej FTTH wraz z przyłączem telekomunikacyjnym na działkach nr 139/1, 147 w Gospodarzu, działkach nr 74, 38, 37, 78 w Czyżeminku i działce nr 46 Guzew-Babichy, gm. Rzgów.

07.03.2019 - AiB.6743.Z14.2019
Zgłoszenie z dnia 06.03.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej n/c PE Ф 110 przy ul. Pszczelej w miejscowości Tuszyn, nr ewid. dz. 233/6.

07.03.2019 - AiB.6743.Z13.2019
Zgłoszenie z dnia 06.03.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej n/c PE Ф 110 przy ul. Kopernika w miejscowości Tuszyn, nr ewid. dz. 37/10.

04.03.2019r. - AiB.K.6743.4.2019

W dniu 04.03.2019r. przyjęto zgłoszenie dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zawiłej i ul. Warszawskiej w Koluszkach (działka nr ewid.: 65, 72, 89/7, 90, 91/2, 92/4, 115 w obr. 5 miasta Koluszki). 

05.03.2019 - AiB.6743.Z12.2019
Zgłoszenie z dnia 04.03.2019 r. dotyczące budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sadowej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 49/1, 48/2, 50, 35/11, 37/20, 37/15, 38/8, 39/4, 40/3, 44/5.

05.03.2019 - AiB.6743.Z11.2019
Zgłoszenie z dnia 04.03.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 75/12, 39/27, 39/28, 39/29.

05.03.2019 - AiB.6743.Z10.2019
Zgłoszenie z dnia 04.03.2019 dotyczące budowy linii kablowej NN ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Rokicińskiej w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, nr ewid. dz. 206/93, 206/91, 138, 135/1.

28.02.2019 - AiB.6743.Z9.2019
Zgłoszenie z dnia 27.02.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 40  PEHD w miejscowości Kraszew, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 115/19, 115/14.

18.02.2019 - AiB.K.6743. 3. 2019
W dniu 18.02.2019r. przyjęto zgłoszenie dot. budowy odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 64/9 i 66/3 w obr. Różyca, gmina Koluszki. 

18.02.2019 - AiB.6743.Z8.2019
Zgłoszenie z dnia 15.02.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 63/40  PEHD w miejscowości Byszewy, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 146, 17/10.

18.02.2019 - AiB.6743.Z7.2019
Zgłoszenie z dnia 15.02.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 63 PEHD w ul. Gruszowej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 34/26, 31/10, 25.

18.02.2019 - AiB.6743.Z6.2019
Zgłoszenie z dnia 15.02.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Andrzejki w miejscowości Bedoń Przykościelny, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 428/5.

15.02.2019r. - AiB.K.6743.2.2019
Zgłoszenie z dnia 13.02.2019r. dotyczące budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Regny, na działkach nr ewid. 211, 216, 217/4, 218/3, 214, 215, 217/2, 217/3, 218/4 w obrębie Regny, gmina Koluszki.

12.02.2019r. - AiB.6743.Z5.2019
Zgłoszenie z dnia 08.02.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyn, ul. Kopernika, na działkach nr 37/10 i 37/13 w obrębie 8.

07.02.2019r. - BiGN.6743.1zp.2019.K 
Zgłoszenie z dnia 07.02.2019r. dotyczące budowy oświetlenia ulicznego ul. 3 Maja, ul. Polnej, ul. Nasiennej w Koluszkach.

06.02.2019 - AiB.6743.Z4.2019
Zgłoszenie z dnia 05.02.2019 r. dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej obejmującej budowę telekomunikacyjnej szafy kablowej, studni telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych przy ul. Piotrkowskiej, Tuszyn M., dz. nr 103/3, 152 obręb 14.

01.02.2019r. - BiGN.6743.2zp.2019.K 
W dniu 01.02.2019r. przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Koluszkach na działkach nr ewid.: 41, 112, 23/2 w obr. 3 i na  działkach nr: 304/2, 10, 2347/3, 218, 25 w obr. 4 miasta Koluszki.

06.02.2019r. - BiGN.6740.326.2018.K
Zawiadamia się, że w dniu 31.01.2019 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 27.2019.K dla firmy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Łodzi zs. 90-042 Łódź ul. Targowa 18 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę - przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=630m3/h wraz z odcinkiem dolotowym ś/c DN 80 Stal, odcinkiem wylotowym n/c DN 150 Stal, szafką AKPiA, w Koluszkach przy ulicy Sikorskiego na działce nr ewid. gruntu 26/29 w obrębie 7 miasta Koluszki.

 

05.02.2019r. - AiB.R.6743.Z02.2019

Zgłoszenie z dnia 05.02.2019r. dotyczące  budowy linii nN, dz. 81, 91, 83/1, 83/2 w miejscowości Gospodarz, gm. Rzgów

31.01.2019 - BiGN.6743.Z3.2019
Zgłoszenie z dnia 30.01.2019 r. dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 218/3, 220/4, 220/8, 220/13.

28.01.2019r. - BiGN.6740.5.2019.K
Zawiadamia się, że w dniu 23.01.2019 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 15.2019.K dla firmy PERN S.A. zs. 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zbiornika magazynowego na produkty naftowe o pojemności 32000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną oraz miejsc oczekiwania autocystern na terenie  Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach, na działkach nr ewid. gruntu 23/2 i 23/1 w obrębie 2 miasta Koluszki, w miejscowości Koluszki, ul. Naftowa.

18.01.2019 - BiGN.6743.Z2.2019
Zgłoszenie z dnia 16.01.2019 r. dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, ul. Gliniana, Szczukwin, gm. Tuszyn. Nr ewid. dz. 193/2.

17.01.2019-BiGNR.6743.Z01.2019
Zgłoszenie z dnia 17.01.2019r., dotyczące budowy linii kablowej nN w miejscowości Starowa Góra, ul. Kasztanowa, Żwirowa, Klonowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Akacjowa, działki nr ewid. 434/4, 435/20, 435/23, 436/2, 436/8, 438/11, 438/7, 440, 441/7, 442/11, 442/5, 444/2, 444/7, 445/6, 445/7, 446/3, 446/4, 447/2, 447/20, 456/12, 456/7, 457/6, 458/10, 458/42, gm. Rzgów.

15.01.2019 - BiGN.6743.Z1.2019
Zgłoszenie z dnia 14.01.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN wraz ze złączem pomiarowym przy ul. Dolnej w Bukowcu, gm. Brójce, nr ewid. dz. 480/1, 221/2.

10.01.2019 r. - BiGN.6740.326.2018.K

Zawiadamiamy, że w dniu 10.01.2019 r. zostało wszczęte na żądanie inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=630m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą: odcinek dolotowy ś/c DN80 Stal, odcinek wylotowy n/c DN 150Stal, szafka AKPiA, na działce nr 26/29 w obrębie 7 miasta Koluszki przy ul. Sikorskiego.

07.01.2019r. - BiGN.6740.314.2018.K
Zawiadamia się, że w dniu 27.12.2018 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 294.2018.K dla firmy STARMEAT KATOWICZ, IGNATOWICZ Sp. J. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę hali rozbioru i konfekcjonowania mięsa drobiowego z zapleczem socjalno-biurowym, budynkiem portierni, budynkiem wagowego z wagą najazdowej i wiatą na kontenery z odpadami, wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. gruntu 16/26 i 26/20 w obrębie 3 miasta Koluszki przy ul. Zielonej.

02.01.2019 - BiGN.6743.15.2018.K
Zgłoszenie z dnia 31.12.2018 r. dotyczące na budowy sieci wodociągowej w miejscowości Regny, działka nr ewid. 404/25, obr. Regny, gmina Koluszki.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1534
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 10:21

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3044708
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 11:41

Stopka strony