Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

22.01.2020r. - AiB.R.6743.Z.03.2020
Zgłoszenie z dnia 22.01.2020r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 160 mm PERC ODC. G1-G21, ul. Rudzka, Nasienna w miejscowości Rzgów, nr ewid. dz. 711, 612,772/2, obręb 0012, Gospodarz dz. nr ewid. 246/4 obręb 0004, wraz z budową przyłącza gazu średniego ciśnienia DN 90 PERC odc. 1-1.5, Gospodarz, gm. Rzgów.

20.01.2020 r. - AiB.K.6740.443.2019.K

Zawiadamiamy, że w dniu 13.12.2019 r. zostało wszczęte na żądanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, Koluszki, ul. Miodowa, dz. nr 121 w obrębie 3 miasta Koluszki.

20.01.2020 - AiB.R.6743.Z02.2020
Zgłoszenie z dnia 20.01.2020r., dotyczące  budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Gospodarz - etap II - odcinek sieci gazowej n/c PE110mm w drodze gminnej na działce nr 49, gm. Rzgów.

Inwestor: PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź

16.01.2020 - AiB.6743.Z1.2020
Zgłoszenie z dnia 14.01.2020 r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 160 mm PERC ODC. G11-G21, ul. Wschodnia, Sadowa w miejscowości Tuszyn, nr ewid. dz. 225/11, 216/13, 216/16, obręb 0014 .

16.01.2020 r.- AiB.K.6740.451.2019

Zawiadamiamy, że w dniu 19.12.2019r. na żądanie Firmy POL – HUN M. Bielska Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wiaty magazynowej do składowania odpadów produkcyjnych i opakowań wraz z: wewnętrznym przyłączem NN, rozbudową kanalizacji deszczowej z separatorem ropopochodnym i szczelnym zbiornikiem asenizacyjnym na działkach nr ewid.: 1336/1 i 1338/2, obr. 5 miasta Koluszki, ul. 11 Listopada 65.

13.01.2020r. - AiB.K.6740.434.2019

Zawiadamiamy, że w dniu 09.01.2019r. została wydana przez Starostę Łódzki Wschodni na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach, Decyzja Nr 9.2020.K o pozwoleniu na budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego. Inwestycja będzie prowadzona na działkach nr ewid.: 24/5, 26/29, 24/6, 24/3, obr. 7 miasta Koluszki.

13.01.2020r. - AiB.K.6740.433.2019

Zawiadamiamy, że w dniu 09.01.2019r. została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach Decyzja Nr 8.2020.K o pozwoleniu na przebudowę i budowę sieci przyłączy ciepłowniczych do istniejącego i projektowanych budynków przy ul. Sikorskiego. Inwestycja będzie prowadzona na działkach nr ewid.: 26/29, 26/30, 26/41, 26/40, 104/15, obr. 7 miasta Koluszki.

13.01.2020r. - AiB.K.6743. 429.2019

Zawiadamiamy, że w dniu 08.01.2020r. została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gałkowa Małego z siedzibą przy ul. Towarowej 23 A w Gałkowie Małym, Decyzja Nr 5.2020.K o pozwoleniu na budowę odcinka sieci wodociągowej. Inwestycja będzie prowadzona na działkach nr ewid.: 1/2, 2/1, 3/50, 235/1, 3/27, obr. Gałków Mały, gmina Koluszki.

13.01.2020 - AiB.6740.1.2019-ZRID
13.01.2020 - AiB.6740.2.2019-ZRID

Zawiadamia się, że w dniu 10.01.2020 r. zostały wydane dwa postanowienia nr 6/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. o uzupełnieniu decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 1/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 106348E- ulicy Akacjowej od km 0+000 do km 0+765,40 wraz z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Bukowiec, gmina Nowosolna oraz nr 7/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

08.01.2020 r.- AiB.R.6743.Z01.2020.R
Zgłoszenie z dnia 08.01.2020r., dot. budowy linii kablowej nN w miejscowości Prawda na działkach nr: 1/1, 1/1, 3/1, 3/2, 4/1, 5/1, 6/2 oraz w miejscowości Czyżeminek na działkach nr 110/10 i 110/11, gm. Rzgów

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 144
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-23 10:53

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl
rada.lodzkiwschodni.pl
lodzkiwschodni.geoportal2.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3853393
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 15:19

Stopka strony