Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

23.07.2021-AiB.6743.Z137.2021
Zgłoszenie z dnia 22.07.2021 r. dotyczące budowy doziemnej instalacji gazu wraz z naziemnym zbiornikiem, Moskwa 55, gmina Nowosolna, nr ewid. dz. 124/17.

23.07.2021-AiB.6743.Z136.2021
Zgłoszenie z dnia 22.07.2021 r. dotyczące budowy doziemnej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Parandowskiego 12, Bedoń Przykościelny, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 423/2.

23.07.2021-AiB.6743.Z135.2021
Zgłoszenie z dnia 21.07.2021 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem, ul. Księżycowa, Wódka, gmina  Nowosolna, nr ewid. dz. 166/34, 166/71.

23.07.2021 r. -AiB.K.6743.57.2021
Zgłoszenie z dnia 22.07.2021 r. dotyczące budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny, na dz. nr 348 w obrębie Gałków Duży ul. Przyrodnicza, gmina Koluszki.

21.07.2021r. - AiB.K.6743.56.2021
Zgłoszenie z dnia 21.07.2021 r. dotyczące budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 116/1 w obrębie Żakowice, gmina Koluszki

21.07.2021-AiB.6740.1.2020-ZRID
Zawiadamiamy,  że na wniosek Wójta Gminy Nowosolna – Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 4/21 z dnia 19 lipca 2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 106348E- ulicy Akacjowej od km 0+000 do km 0+765,40 wraz z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Bukowiec, gmina Nowosolna.

21.07.2021 r. - AiB.K.6740.191.2021
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2021r., poz. 753) zawiadamiamy, że w dniu 15.07.2021 r., zostało wszczęte na żądanie inwestora PGE Dystrybucja S.A.,Lublin ul. Garbarska 21A Oddział Łódź postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN, nN wraz ze stacjami transformatorowymi na działkach nr ewid. 1073/2, 1124, 1081, 1012, 1011, 1083, 1140/2, 1076/2, 1137, 1000/33, ½, 235/1, 2/6, 3/11, 3/16, 3/10, 3/6, 14/18, 18/2, 818/1, 891/1, 891/2, 362/2, 362/1, 89/6, 18/3, 19/4, 19/3, 392/3, 2/9, 2/10, 1000/8, 891/3, 37, 1000/31, 1078/2 w obr. Gałków Mały, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Budownictwa, stanowiska pracy w Koluszkach, 95-040 Koluszki ul. Brzezińskiej 32  telefon /44/714 58 55 w godz. 800 - 1500 .

 

21.07.2021-AiB.6743.Z134.2021
Zgłoszenie z dnia 20.07.2021 r. dotyczące budowyi przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowosci Górki Duże, gmina Tuszyn, nr ewid. dz. 181, 234, 236, 238, 240, 244/1, 244/2, 246, 250, 252/3, 252/4, 678, 679, 684, 685, 694/2, 694/3, 242

21.07.2021-AiB.6743.Z133.2021
Zgłoszenie z dnia 20.07.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Rządowa 208, Kurowice, gmina Brójce, nr ewid. dz. 178.

21.07.2021-AiB.6743.Z132.2021
Zgłoszenie z dnia 20.07.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Wiączyń Dolny 47, gmina Nowosolna, nr ewid. dz. 112/1

21.07.2021-AiB.6743.Z131.2021
Zgłoszenie z dnia 19.07.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Akacjowa 23, Justynów, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 425.

20.07.2021 r. AiB.K.6743.55.2021
Zgłoszenie z dnia 20.07.2021 r. dotyczące budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku gospodarczym dla potrzeb budynku mieszkalnego w Gałkowie Małym ul. Krańcowa 55, działka nr 34/3 obręb Borowo II, gmina Koluszki

20.07.2021r. - AiB.K.6743.54.2021
Zgłoszenie z dnia 16.07.2021 r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gałkowie Dużym na ulicy Letniej i Wiosennej do ul. Południowej, na dz. nr 111 obręb Gałków Duży, gmina Koluszki

20.07.2021 r. - AiB.K.6743.53.2021
Zgłoszenie z dnia 19.07.2021r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 141/2 obręb Borowo II, gmina Koluszki, w m. Borowa ul. Długa 253.

20.07.2021 r. - AiB.K.6743.52.2021

Zgłoszenie z dnia 19.07.2021r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia PE średnicy Dn 63 mm, w Różycy, na działkach nr ewid.: 135, 72/8, 72/10, 72/13, 72/15, obręb 0019 gmina Koluszki.

19.07.2021-AiB.6743.Z130.2021
Zgłoszenie z dnia 15.07.2021 r. dotyczące budowy gazociągu w ulicy Sosnowej w miejscowości Wiśniowa Góra, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 190/3.

16.07.2021-AiB.6743.Z129.2021
Zgłoszenie z dnia 15.07.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Pierwiosnków 2, Bedoń Wieś, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 101/3.

16.07.2021-AiB.6743.Z128.2021
Zgłoszenie z dnia 15.07.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Stokrotkowa 10, Bedoń Wieś, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 124/18.

16.07.2021-AiB.6743.Z127.2021
Zgłoszenie z dnia 15.07.2021 r. dotyczące gazociągu w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna, nr ewid. dz. 53/8.

16.07.2021-AiB.6743.Z126.2021
Zgłoszenie z dnia 15.07.2021 r. dotyczące budowy gazociągu w ulicy Parandowskiego/Graniczna w miejscowości Bedoń Przykościelny, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 200/3, 200/4, 205.

14.07.2021-AiB.6743.Z125.2021
Zgłoszenie z dnia 13.07.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul. Zagajnikowa 15, Wiśniowa Góra, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 173/16.

14.07.2021.AiB.6743.Z124.2021
Zgłoszenie z dnia 13.07.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul. Rządowa 128, Kurowice, gmina Brójce, nr ewid. dz. 103/2.

13.07.2021-AiB.6743.Z123.2021
Zgłoszenie z dnia 09.07.2021 r. dotyczący budowy  zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Parandowskiego 15, Bedoń Przykościelny, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 268/11.

Zgłoszenie z dnia 09.07.2021 r. dotyczący budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Bukowa, Bukowiec, gmina Nowosolna, nr ewid. dz. 9/10, 10/11.

Inwestor: Magdalena Girucka-Rubersz, Jarosław Jubersz

13.07.2021-AiB.6743.Z121.2021
Zgłoszenie z dnia 09.07.2021 r. dotyczące budowy sieci gazowej w ulicy Irysowej i Narcyzowej w miejscowości Bukowiec, gmina Brójce, nr ewid. dz. 599, 547, 598.

13.07.2021-AiB.6743.Z120.2021
Zgłoszenie z dnia 09.07.2021 r. dotyczące budowy sieci gazowej w ulicy Konwaliowej i Azaliowej w miejscowości Bukowiec, gmina Brójce, nr ewid. dz. 18, 48.

13.07.2021-AiB.6743.Z119.2021
Zgłoszenie z dnia 09.07.2021 r. dotyczące budowy instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym gazu o poj. 4850 m3 wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, ul. Krzysztofa 21, Bądzyń, gmina Tuszyn, nr ewid. dz. 10/28, 10/16.

12.07.2021-AiB.6743.Z118.2021
Zgłoszenie z dnia 07.07.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Dolna 147L, Bukowiec, gmina Brójce, nr ewid. dz. 488.

12.07.2021-AiB.6743.Z117.2021
Zgłoszenie z dnia 07.07.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej instalacji gazowej, ul. Ludwików 11B, Stróża, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 87/2.

09.07.2021r. - AiB.K.6743.51.2021
Zgłoszenie z dnia 09.07.2021r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia PE średnicy Dn 63 mm, w Żakowicach, ul. Krzywa, działka nr ewid.: 343/2, 338, 339, 80/14, obręb 0026 gmina Koluszki.

09.07.2021r. - AiB.K.6743.50.2021
Zgłoszenie z dnia 09.07.2021r. dotyczące budowygazociągu średniego ciśnienia PE średnicy Dn 63 mm w Gałkowie Małym, (ul. Łódźka, ul. Borowiecka,  ul. Wierzbowa), działka nr ewid.: 235/2, 659, 686, 685/18, 789, obreb 0007 gminy Koluszki.

08.07.2021r. - AiB.K.6743.49.2021

Zgłoszenie z dnia 08.07.2021r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia PE średnicy Dn 63 mm w Gałkowie Dużym, działka nr ewid.: 563, 580/11, obręb 0007, gmina Koluszki. 

07.07.2021-AiB.6743.Z116.2021
Zgłoszenie z dnia 05.07.2021 r. dotyczące budowy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w miejscowości Karpin, gmina Brójce, nr ewid. dz. 116/2, 117/2.

06.07.2021-AiB.R.6743.Z26.2021
Zgłoszenie z dnia 02.07.2021 r. dotyczące budowy linii Nn przy ul. Literackiej w miejscowości Rzgów, dz. nr 1257/5, 1296/4, 4522/2, gm.Rzgów.

06.07.2021r. - AiB.K.6743.48.2021
Zgłoszenie z dnia 06.07.2021r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budymku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z lokalizacją zbiornika naziemnego na gaz  o pojemności 2700 l, Borowa, działka nr ewid.: 85/1, obręb 0002, gminy Koluszki.  

06.07.2021r. - AiB.K.6743.47.2021
Zgłoszenie z dnia 06.07.2021r. dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalmego jednorodzinnego w Koluszkach, działka nr ewid.: 92/1, obręb 0004, miasta Koluszki. 

06.07.2021-AiB.6743.Z115.2021
Zgłoszenie z dnia 01.07.2021 r. dotyczące  sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studnią i wylotem do rzeki Miazgi w ulicy Głównej i Magdalenki w miejscowości Bedoń Przykościelny, nr ewid. dz. 91, 92/9, 92/12, 117/1, 136; w miejscowości Bedoń Wieś, nr ewid. dz. 230, 249/1, 228; gmina Andrespol.

06.07.2021-AiB.6743.Z114.2021
Zgłoszenie z dnia 05.07.2021 r. dotyczące linii oświetlenia ulicznego w ulicy Szkolnej, Górnej w miejscowości Bukowiec, gmina Brójce, nr ewid. dz. 424/2, 395/1, 395/2.

05.07.2021r. - AiB.K.6743.46.2021
Zgłoszenie z dnia 02.07.2021r. dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gałkowie  Małym przy ul. Wojska Polskiego,działka nr ewid.: 1000/19, obręb 0007 gminy Koluszki. 

05.07.2021r. - AiB.K.6740.161.2021

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2021r., poz. 753) zawiadamiamy, że w dniu 14.06.2021r. na żądanie inwestora - PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A (Odział Łódź, ul. Tuwima 58) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę „linii kablowej SN/15kV wraz z wymianą 4 stacji transformatorowych 15/0,4 kV”. Inwestycja będzie prowadzona na działkach nr ewid.: 37/3, 35/3, 36/3, 190, 191, 151/1, 152/2, 152, 65, 93, 94, 83, 178, 92, 30/4, 140, 141, 151/3, 150, 247, obręb Przanowice, gmina Koluszki, 10,11, 61, obręb Różyca, gmina Koluszki, 207/216, 203/1, 203/3, obręb Gałków Duży, gmina Koluszki.

01.07.2021-AiB.6743.Z113.2021
Zgłoszenie z dnia 30.06.2021 r. dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Ogrodowa 48, Bedoń Przykościelny, 95-020 Andrespol, nr ewid. dz. 279/1.

01.07.2021-AiB.6743.Z112.2021
Zgłoszenie z dnia 30.06.2021 r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Brzezińskiej w miejscowości Andrespol, nr ewid. dz. 89, 63/18.

01.07.2021-AiB.6743.Z111.2021
Zgłoszenie z dnia 30.06.2021 r. dotyczące budowy oświetlenia ulicy Ogrodzonka od Pasa drogowego działki autostradowej nr 149/2 obręb 0013 miasta Tuszyn do końca zabudowanej posesji nr 57, nr ewid. dz. 149/1, 115/5, 117, 111/1, 111/2, 111/3, 110, 109, 103, 100, 95/1, 98, 96, 97, 92, 83, 82, 74, 70, 67, 65, 56, 55, 49, 48, 43, 37, 36, 35, 34, 32.

30.06.2021-AiB.6743.Z110.2021
Zgłoszenie z dnia 29.06.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Kalonka 74, gmina Nowosolna, nr ewid. dz. 39/1.

29.06.2021-AiB.6743.Z109.2021
Zgłoszenie z dnia 28.06.2021 r. dotyczące zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Prosta 27, Andrespol, nr ewid. dz. 270.

29.06.2021-AiB.6743.Z108.2021
Zgłoszenie z dnia 28.06.2021r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 40 PEHD w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna, nr ewid. dz. 2/40, 2/41, 2/33, 2/27, 2/47, 2/49

28.06.2021-AiB.6743.Z107.2021
Zgłoszenie z dnia 28.06.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, ul. 1 Maja 4, Justynów, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 1178/2.

25.06.2021r. - AiB.K.6743.45.2021
Zgłoszenie z dnia25.06.2021r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia PE średnicy Dn 63 mm w Żakowicach wul. Dworcowej, działka nr ewid.: 168/2, 188, obręb 0026, gmina Koluszki. 

24.06.2021r. - AiB.K.6743.44.2021
Zgłoszenie z dnia 24.06.2021r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia PE średnicy Dn 63 mm w ul. Wierzbowej, działaka nr ewid.: 3449, 3435, 3436, obręb 0006 miasta Koluszki.

23.06.2021-AiB.R.6743.Z24.2021
Zgłoszenie z dnia 16.06.2021 r. dotyczące lini Nn przy ul. Granitowej w miejscowości Bronisin Dworski dz. Nr 131/3, 150, 151/1 gm.Rzgów.

23.06.2021-AiB.R.6743.Z23.2021
Zgłoszenie z dnia 14.06.2021 r. dotyczące budowy sieci gazowej ś.c. fi 63 L=89,64m dz. Nr 604/3,605/3,605/10, dla potrzeb bud. Mieszk. jednorodzinnego, ul.J P II Starowa Góra obręb Starowa Góra gm.Rzgów.

22.06.2021r. - AiB.K.6740.134.2021

Zawiadamiamy, że w dniu 22.06.2021r. Starosta Łódzki Wschodni wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą PGE DYSTRYBUCJA S.A. zs. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Odział Łódź  zs. przy  ul. Tuwima 58, pozwolenie na rozbiórkę linii napowietrznej SN pomiędzy słupami nr 27 a 53 linii Koluszki – Gałków wraz z odgałęzieniami w kierunku stacji nr 4-1533 „Przanowice 1”, nr 4-1638”Przanowice 2”, nr 4-1636 „Przanowice 3”, nr 4-1637 „Przanowice 5”, stacji transformatorowej nr 4-1533 „Przanowice 1”, nr 4-1638 „Przanowice 2”, nr 4-1636 „Przanowice 3”, nr 4-1637 „Przanowice 5” wraz z przyległymi przęsłami linii nn na działkach nr ewid.: 190, 191, 178, 203/1, 128, 1317, 135/3, 129, 127/2, 126, 123, 120/2, 28, 36/3, 30, 37/3, 143, 152, 178, 145, 74, 73/3, 71/1, 70, 67, 65, 97, 95, 83, 93, 94, 9296, obręb Przanowice, gmina Koluszki, 6, obręb Różyca, gmina Koluszki,l 203/1, obręb Galków Duży, gmina Koluszki.

22.06.2021-AiB.6740.2.2021-ZRID
Zawiadamiamy, że na wniosek Burmistrza Rzgowa – Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 3/21 z dnia 10 czerwca 2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106461E- ulicy Stawowej od ulicy Katowickiej do Centrum Logistycznego przy ulicy Stawowej wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów do posesji, przebudową skrzyżowania   ulicy Katowickiej (drogi krajowej nr 91) z ulicą Stawową z budową oświetlenia,  przebudową linii energetycznej (budowa linii kablowych SN oraz nN wraz z demontażem istniejących linii SN i nN) i teletechnicznej  w Rzgowie, gmina Rzgów.

 

21.06.2021-AiB.6743.Z106.2021
Zgłoszenie z dnia 17.06.2021 r. dotyczące budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Wrzosowa 7, Kurowice, gmina Brójce, nr ewid. dz. 175/32.

21.06.2021-AiB.6743.Z105.2021
Zgłoszenie z dnia 17.06.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinego, Natolin 110, gmina Nowosolna, nr ewid. dz. 71/6.

21.06.2021-AiB.6743.Z104.2021
Zgłoszenie z dnia 17.06.2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinego i gospodarczego, ul. Rokicińska 21A, Bukowiec, gmina Brójce, nr ewid. dz. 153/3.

21.06.2021-AiB.6743.Z103.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy  sieci średniego ciśnienia w ul. Morelowej i Czajewskiego w miejscowości Stróża, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 27/2, 26/17, 26/18, 27/13, 213.

21.06.2021-AiB.6743.Z102.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Cyprysowej w miejscowości Kraszew, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 79/3, 78/2, 73/4, 285/6, 285/12. 

21.06.2021-AiB.6743.Z101.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  w ul. Krzywej w miejcowości Andrespol, nr ewid. dz. 334/1.

21.06.2021-AiB.6743.Z100.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Kolejowej, Andrzejki w miejscowości Bedoń Przykościelny, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 314/5, 315/7, 315/13, 435, 452.

21.06.2021-AiB.6743.Z99.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Krańcowej w miejscowości Stróża, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 210/2, 210/3, 210/11, 210/14, 210/16, 210/18, 210/20.

21.06.2021-AiB.6743.Z98.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Piekarniczej w miejscowości Wiśniowa Góra, gmina Andrespol,  nr ewid. dz. 139/9, 139/13, 259.

21.06.2021-AiB.6743.Z97.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Tuszyńskiej w miejscowości Stróża, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 151, 220.

21.06.2021-AiB.6743.Z96.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Podgórnej w miejscowości Justynów, gmina Andrespol,  nr ewid. dz. 515, 526/2.

21.06.2021-AiB.6743.Z95.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Wiśniowa Góra, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 278.

21.06.2021-AiB.6743.Z94.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczce budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Letniskowej w miejscowościJustynów, gmina Andrespol,  nr ewid. dz. 876.

21.06.2021-AiB.6743.Z93.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Ukrytej w miejscowości Janówka, gmina Andrespol,  nr ewid. dz. 47/10.

21.06.2021-AiB.6743.Z92.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Ustronnej w miejscowości Kraszew, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 97/4, 97/10, 102/5, 102/9.

21.06.2021-AiB.6743.Z91.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Sadowej w miejscowości Stróża, gmina Andrespol,  nr ewid. dz. 37/14, 38/6, 50.

21.06.2021-AiB.6743.Z90.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Jabłoniowej w miejscowości Stróża, gmina Andrespol,  nr ewid. dz. 32/11, 34/26, 217/10.

21.06.2021-AiB.6743.Z89.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Laurowej w miejscowości Janówka, gmina Andrespol,  nr ewid. dz. 92/4

21.06.2021-AiB.6743.Z88.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Koralowej w miejscowości Janówka, gmina Andrespol,  nr ewid. dz. 27/12.

21.06.2021-AiB.6743.Z87.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Hulanka w miejscowości Justynów, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 826/2, 1358, 1360, 1370/13

21.06.2021-AiB.6743.Z86.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Jagodowej w miejscowości Zielona Góra, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 311, 312.

21.06.2021-AiB.6743.Z85.2021
Zgłoszenie z dnia 18.06.2021 r. dotyczące budowy sieci kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi na terenie gminy Andrespol w ulicy Wiesława w miejscowości Zielona Góra, gmina Andrespol, nr ewid. dz. 96, 294.

18.06.2021r. - AiB.K.6743.43.2021
Zgłoszenie z dnia 17.06.2021r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia PE średnicy Dn 63 mm, działka nr ewid: 235/2, 519/8, 519/18, 519/20, 519/22, 519/24, 952/6, 953, obręb 0007, gmina Koluszki. 

17.06.2021-AiB.6743.Z84.2021
Zgłoszenie z dnia 15.06.2021 r. dotyczące budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu, ul. Główna 73, Bedoń Przykościelny, 95-020 Andrespol, nr ewid. dz. 73/4.

10.06.2021-AiB.6743.Z83.2021
Zgłoszenie z dnia 07.06.2021 r. dotyczące rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Młynarska 5, 95-020 Andrespol, nr ewid. dz. 64/34.

10.06.2021-AiB.6743.Z82.2021
Zgłoszenie z dnia 07.06.2021 r. dotyczące rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Teligi 26, 95-020 Andrespol, nr ewid. dz. 166/15.

10.06.2021-AiB.6743.Z81.2021
Zgłoszenie z dnia 08.06.2021 r. dotyczące budowy oświetlenia ulicznego, Kopanka, gmina Nowosolna, nr ewid. dz. 107, 132/9.

10.06.2021-AiB.6743.Z80.2021
Zgłoszenie z dnia 08.06.2021 r. dotyczące budowy oświetlenia ulicznego, Stare Skoszewy, gmina Nowosolna, nr ewid. dz. 119, 114, 115, 116, 118, 120/4.

10.06.2021-AiB.6743.Z79.2021
Zgłoszenie z dnia 09.06.2021 r. dotyczące rozbudowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Polska Wola 63, Górki Duże, 95-080 Tuszyn, nr ewid. dz. 59/5.

10.06.2021-AiB.R.6743.Z22.2021
Zgłoszenie z dnia 01.06.2021 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, ul. Akacjowa, Starowa Góra, gmina Rzgów, nr ewid. dz. 435/4.

08.06.2021-AiB.6743.Z78.2021
Zgłoszenie z dnia 07.06.2021 r. dotyczące budowy instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym gazu o poj. 2700l wraz z przyłączem gazu do budynku oraz wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Przypusta 8a, gmina Brójce, nr ewid. dz. 224/8, 224/5.

08.06.2021-AiB.6743.Z77.2021
Zgłoszenie z dnia 02.06.2021 r. dotyczące  instalacji gazu ziemnego zewnętrznej i wewnętrznej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, ul. Różana3 i 3a, Kurowice, 95-006 Brójce, nr ewid. dz. 222/4, 223/4.

08.06.2021-AiB.6743.Z76.2021
Zgłoszenie z dnia 02.06.2021 r. dotyczące  instalacji gazu ziemnego zewnętrznej i wewnętrznej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, ul. Różana 1 i 1a, Kurowice, 95-006 Brójce, nr ewid. dz. 222/5, 223/5.

08.06.2021-AiB.6743.Z75.2021
Zgłoszenie z dnia 02.06.2021 r. dotyczące budowy instalacji gazu ziemnego zewnętrznej i wewnętrznej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Różana 5, Kurowice, 95-006 Brójce, nr ewid. dz. 222/3, 223/3.

08.06.2021-AiB.6743.Z74.2021
Zgłoszenie z dnia 28.05.2021 r. dotyczące oświetlenia ulicy Antonówka od ul. Poddębina do nr 11 w miejscowości Tuszyn, nr ewid. dz. 4/1, 11/9, 11/12, 11/15, 11/19, 11/23, 12/2, obręb 0008.

02.06.2021 - AiB.6743.Z73.2021
Zgłoszenie z dnia 27.05.2021r. dotyczące budowy gazociągu ś/c Dz63/40mm PE przy ul. Tuszyńskiej, ul. Ludwików, w miejscowości Stróża, działki nr ewid. 94, 221, 87/6, 87/5, 161/10 obręb 0008, gmina Andrespol oraz przy ul. Krańcowej, w miejscowości Wola Rakowa, działka nr 613, obręb 0015 - Wola Rakowa, gm. Brójce. 

02.06.2021 - AiB.6743.Z72.2021
Zgłoszenie z dnia 26.05.2021r. dotyczące budowy gazociągu n/c dn 110PE przy ul. Pszczelej w miejscowości Tuszyn, działki nr ewid. 233/6, 234/8 obręb 14, gmina Tuszyn. 

02.06.2021 - AiB.R.6743.Z21.2021
Zgłoszenie z dnia 25.05.2021r. dotyczące budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700 l wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Guzew 51, obręb Guzew Babichy, gmina Rzgów, nr ewid. dz. 261/1.

 

01.06.2021r. - AiB.k.6740.103.2021

Zawiadamiamy, że w dniu 31.05.2021r. Starosta Łódzki Wschodni wydał decyzję nr 127.2021.K zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą firmie Polska Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej 4a pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Słotwiny, działka nr ewid.: 87/5, obręb 0020, gmina Koluszki wraz z infrastrukturą towarzyszacą.

01.06.2021r. - AiB.K.6743.42.2021
Zgłoszenie z dnia 31.05.2021r. dotyczące budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr ewid.: 492/4, obręb 0004 miasta Koluszki. 

01.06.2021r. - AiB.K.6743.41.2021
Zgłoszenie z dnia 31.05.2021r. dotyczące budowy teletechnicznej kanalizacji kablowej wraz z przyłączami (budowa światłowodowej linii kablowej),w Różycy, ul. Makowa, działki nr ewid.: 69/26, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/214, 69/22, 69/23, 69/24, obręb 0019, gmina Koluszki. 

01.06.2021r. - AiB.K.6740.134.2021

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2021r., poz. 753)zawiadamiamy, że w dniu 19.05.2021r. na żądanie inwestora - PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A (Odział Łódź, ul. Tuwima 58) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę linii napowietrznej SN pomiędzy słupami nr 27, a 53 linii Koluszki - Gałków wraz z odgałęzieniami w kierunku stacji nr 4-1533 „Przanowice 1”, nr 4-1638, „Przanowice 2”, nr 4- 1636, „Przanowice nr 3”,nr 4 – 1637, „Przanowice 5” wraz z przyległymi przyłączami linii nn. Inwestycja obejmuję działki nr ewid.: 190, 191, 178, 203/1, 128, 131/7, 135/3, 129, 127/2, 126, 123, 120/2, 28, 36/3, 30, 37/3, 143, 152, 178, 145, 74, 73/3, 71/1, 70, 67, 65, 97, 95, 83, 93,94, 92, 96, obręb 0015, gmina Koluszki, 6, obręb 0019, gmina Koluszki, 203/1, obręb 0006, gmina Koluszki.

25.02.2021r. AiB.K.6743.10.2021
Zgłoszenie z dnia 24.02.2021 r. dotyczące budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa w ul. Ogrodowej w Koluszkach, na działce nr ewid.: 690, 746/1,746/2, w obrębie 4 miasta Koluszki. 

25.02.2021r. - AiB.K.6740.11.2021
Zawiadamiamy,że w dniu 24.02.2021r. Starosta Łódzki Wschodni wydał decyzję nr 43.2021.K zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą firmie PERN S.A. pozwolenia na  rozbudowę pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach na działce o nr ewid. 23/2 w obrębie (0002) w Koluszkach.

23.02.2021r. - AiB.K.6740.32.2021
Zawiadamiamy,że w dniu 17.02.2021r.Starosta Łódźki Wschodni wydał decyzję nr 27.2021.K zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą firmie PANATTONI EUROPE SP. z o.o. pozwolenia na budowę hali przemysłowo - magazynowo - usługowej wraz z zapleczem socjalno - biurowym, budynkiem wartowni, budynkiem pompowni ze zbiornikiem wody p/pożarowej, wiatą na rowery i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi w Koluszkach przy ul. Nasiennej, działka nr ewid.: 152/11, 152/13, 152/18, 152/30, 152/32, obręb 1 miasta Koluszki. 

23.02.2021 - AiB.6740.2.2021-ZRID
Zawiadamiamy, że w dniu 04 lutego 2021r.. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Rzgowa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Stawowej (droga gminna 106461E) od ulicy Katowickiej do Centrum Logistycznego przy ulicy Stawowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Katowickiej (droga krajowa nr 91) z ulicą Stawową i odwodnieniem.

09.02.2021 - AiB.6740.1.2021-ZRID
Zawiadamiamy, że w dniu 19 stycznia 2021r., zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Nowosolna, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w Natolinie, gmina Nowosolna.

01.02.2021r.- AiB.K.6740.20.2021

Zawiadamiamy,żę w dniu 26.01.2021r. na żądanie Firmy ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 160, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. w Będzelinie, działka nr ewid.: 65, obręb 0001, gmina Koluszki. 

01.02.2021r.- AiB.K.6740.22.2021
Zawadamiamy, że w dniu 27.01.2021r. na żądanie Gminy Koluszki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku klubowego LKS Róźyca  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Różycy przy ul. Piotrkowskiej 13, działka nr ewid.: 160, obręb 0019, gmina Koluszki. 

28.01.2021r.- AiB.K.6740.11.2021
Zawiadamiamy, że w dniu 19.01.2021r. na żądanie Firmy PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na  rozbudowę pojemności magazynowej pod estry w Bazie Paliw Nr 1 w Koluszkach przy ul. Naftowej 1, działka nr ewid.: 23/2, obręb 0001, miasta Koluszki. 

28.01.2021r.- AiB.K.6740.377.2020
Wydział Architektury i Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Łodzi, Stanowiska Pracy w Koluszkach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.12.2020r. zostało wszczęte na żądanie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 (Odział Łódź ul. Tuwima 58) postepowanie administracyjen w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN/15 KV - odgałęzienie ze słupa nr 44 linii relacji Koluszki- Gałków w kierunku miejscowości Zielona Góra. Inwestycja będzie prowadzona na działka nr ewid.:142,426,140/2,181, obręb Borowo I, gmina Koluszki oraz działki nr ewid.: 277,54/4, 66,107,69/9, 69/5, 70/3, 71, 72/1, 73/12, 74/1, 75/5, 76/6 75/10, 75/12, 274, 39/7, 91, 81/4, 81/1, 82/4, 82/3, 83/2, 83/1, 85/5, 85/4, 85/3, 86/1, 87/7, 88/4, 89, 90/19, 90/17, 90/18, 90/14, 90/13, 90/11, 90/4, 92/9, 92/14,92/11, 92/8, 93, 94/1, 95/6, 95/5,54/4, 66, 107, 69/6, 69/5, 70/3, 71, 72/1, 73/12, 74/1, 75/5, 75/6, 75/10, 75/12, 274, 39/7, 91, 81/4, 81/1, 82/4, 83/3, 83/3, 83/1, 85/5, 85/4, 85/3, 86/1, 87/8, 86/2, 87/7, 88/4, 89, 90/19, 90/17, 90/18, 90/14, 90/13, 90/11, 90/4, 92/9, 92/14, 92/11, 92/8, 93, 94/1, 95/6, 95/5 w obrębie Zielona Góra, gmina Andrespol. 

28.01.2021r. - AiB.K.6740.14.2021
Zawiadamiamy, że w dniu 22.01.2021r. na żądanie Firmy Elektrownia PV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Długie,działki nr ewid.: 242/2, 243, 244, 245/2, 246/2, obręb 0004, gmina Koluszki. 

25.01.2021 - AiB.6740.3.2020-ZRID
Zawiadamiamy, że w dniu 11 grudnia 2020r., zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Brójce, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej z infrastrukturą techniczną w Woli Rakowej, gmina Brójce.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11938
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-07-23 15:03