Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wprowadzone 
w związku z § 24 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustalenia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758)

Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa,
w Łodzi ul. Sienkiewicza 3. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru.

Ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym:

1. Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
2) administracji architektoniczno-budowlanej w tym dotyczące:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, 
c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych,
d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy o drogach publicznych;

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

a) prac geodezyjnych i kartograficznych,
b) ewidencji gruntów i budynków,
c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo. 
Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru. 

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w pkt 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów.

Obsługa interesantów w zamiejscowych stanowiskach pracy

W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach - bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

Zasady bezpieczeństwa obsługi

W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż  1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyjątkiem:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do: noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy osłaniającej usta i nos, używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk, zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

Uwagi!

1.Płatności w Wydziałach:

- Geodezji i Kartografii,
- Komunikacji i Transportu,

dokonywać można z pomocą terminala płatniczego.

2. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP (https://bip.lodzkiwschodni.pl/).

3. W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala
  data wytworzenia: 2020-10-16
 • opublikował: Maciej Kaczmarek
  data publikacji: 2020-10-20 14:54
 • zmodyfikował: Maciej Kaczmarek
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-21 15:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 137747
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-21 15:28