Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

20.03.2016 - RGRiOŚ.6341.15.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych - studni nr 4 i nr 5 zlokalizowanych:
- studnia nr 4 - Koluszki, ul. Polna 25, działka nr ew. 21, obręb Koluszki-miasto
- studnia nr 5 - Koluszki, ul. Zielona, działka nr ew. 16/3, obręb 3 Koluszki-miasto

16.03.2016 - RGRiOŚ.6341.9.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska z terenu myjni w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 137.

15.03.2016 - RGRiOŚ.6341.14.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na roboty realizowane w obrębie rowu pod nawierzchnią drogi powiatowej nr 2912E w miejscowości Wola Rakowa - działka nr 46/2 polegające na przebudowie przepustu.

14.03.2016 - RGRiOŚ.6341.13.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Koluszkach Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego we wsi Stefanów i odprowadzanie wód popłucznych do gruntu pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody na terenie ww. ujęcia.

02.03.2016 - RGRiOŚ.6341.12.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu salonu sprzedaży i serwisu samochodowego zlokalizowanego w Rzgowie przy ul. Łódzkiej 67A („AMX" Spółka Jawna).

23.02.2016 - RGRiOŚ.7137.5.2017.CK
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Łódzkiego Wschodniego w myśl art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym.

17.02.2016 - RGRiOŚ.604.9.2017.WK
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi z dnia 13 lutego 2017 roku (znak: WNN.7114.1.2017), dotyczącą obrotu sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

17.02.2016 - RGRiOŚ.6341.5.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Koluszki na wykonanie 11 szt. studni chłonnych i odprowadzenie wód opadowych do ziemi z ul. Szkolnej w Żakowicach.

09.02.2016 - RGRiOŚ.6341.4.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zakładom Drobiarsko-Mięsnym SuperDrob S.A. z siedzibą ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych zlokalizowanych na działce nr ewidencyjny 152/13 obręb 1 Koluszki Miasto, ul. Nasienna 20/22.

08.02.2016 - RGRiOŚ.6341.3.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia położonego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie działka nr 249 obr. 0004

27.01.2016 - RGRiOŚ.6341.2.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 10.09.2014 r. znak: RGRiOŚ.6341.28.2014.CK w zakresie zmiany prowadzącego instalację.

12.01.2017 - RGRiOŚ.6341.53.2016.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jarosława Sławomira Świerczyńskiego na przebudowę rowu R-6 oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działek 188/1-188/6 w Rzgowie do w/w rowu.

04.01.2017 - RGRiOŚ.6341.55.2016.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO" Zbigniew Kruk na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Wytwórni Wędlin i Wędzonek znajdującej się na działce o nr ew. 96 obręb 2 Bedoń Wieś przy ul. Słowiańskiej 9 do ziemi za pośrednictwem trzech istniejących studni chłonnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1150
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-20 11:06

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.lodzkiwschodni.pl/esp.html
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 621937
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-27 15:41

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl