Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

26.05.2017 - RGRiOŚ.6341.32.2017.CK
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Nr 71 w Rzgowie.

15.05.2017 - RGRiOŚ.6341.31.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-infiltracyjnych wraz z wylotami kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie do ziemi wód opadowych z projektowanego parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gm. Nowosoina.

18.04.2017 - RGRiOŚ.6341.26.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i budowę rowu w nowej lokalizacji, wykonanie dwóch przepustów pod drogą wewnętrzną oraz wzdłuż ul. Gołygowskiej na terenie projektowanego Centrum Logistycznego CL Głuchów

14.04.2017 - RGRiOŚ.6341.23.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej Nr 714 w Rzgowie do rzeki Strugi poprzez dwa istniejące wyloty.

11.04.2017 - RGRiOŚ.6341.22.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Nr 72 do ziemi poprzez dwa istniejące wyloty w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna.

06.04.2017 - RGRiOŚ.6341.20.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej Nr 2929E na odcinku od km 0+000,00 do km 0,992,08 i od km 0,992,08 do km 1+686,45 do ziemi poprzez rowy przydrożne do dwóch rowów melioracyjnych w miejscowości Tuszynek Majoracki, gmina Tuszyn - obszar wiejski.

05.04.2017 - RGRiOŚ.6341.13.2017.IL
Obwieszczenie zawierające treści decyzji dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Koluszkach Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego we wsi Stefanów i odprowadzanie wód popłucznych do gruntu pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody na terenie ww. ujęcia

30.03.2017 - RGRiOŚ.6341.19.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej Nr 2900E na odcinku od km 0+000,00 do km 1+110,14 do ziemi poprzez rowy trawiaste do trzech rowów melioracyjnych w miejscowości Żeromin, gmina Tuszyn.

30.03.2017 - RGRiOŚ.6341.18.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku od km 0+000,00 do km 2+000 w miejscowości Górki Małe rowami przydrożnymi do rowu melioracyjnego R-l/D.

29.03.2017 - RGRiOŚ.6341.17.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej Nr 2900E do ziemi- rowu melioracyjnego R-l w km 3+150 w miejscowości Żeromin, gm. Tuszyn.

29.03.2017 - RGRiOŚ.6341.16.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dzielnicy Tuszyn Las do ziemi.

20.03.2017 - RGRiOŚ.6341.15.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych - studni nr 4 i nr 5 zlokalizowanych:
- studnia nr 4 - Koluszki, ul. Polna 25, działka nr ew. 21, obręb Koluszki-miasto
- studnia nr 5 - Koluszki, ul. Zielona, działka nr ew. 16/3, obręb 3 Koluszki-miasto

16.03.2017 - RGRiOŚ.6341.9.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska z terenu myjni w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 137.

15.03.2017 - RGRiOŚ.6341.14.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na roboty realizowane w obrębie rowu pod nawierzchnią drogi powiatowej nr 2912E w miejscowości Wola Rakowa - działka nr 46/2 polegające na przebudowie przepustu.

14.03.2017 - RGRiOŚ.6341.13.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Koluszkach Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego we wsi Stefanów i odprowadzanie wód popłucznych do gruntu pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody na terenie ww. ujęcia.

02.03.2017 - RGRiOŚ.6341.12.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu salonu sprzedaży i serwisu samochodowego zlokalizowanego w Rzgowie przy ul. Łódzkiej 67A („AMX" Spółka Jawna).

23.02.2017 - RGRiOŚ.7137.5.2017.CK
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Łódzkiego Wschodniego w myśl art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym.

17.02.2017 - RGRiOŚ.604.9.2017.WK
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi z dnia 13 lutego 2017 roku (znak: WNN.7114.1.2017), dotyczącą obrotu sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

17.02.2017 - RGRiOŚ.6341.5.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Koluszki na wykonanie 11 szt. studni chłonnych i odprowadzenie wód opadowych do ziemi z ul. Szkolnej w Żakowicach.

09.02.2017 - RGRiOŚ.6341.4.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zakładom Drobiarsko-Mięsnym SuperDrob S.A. z siedzibą ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych zlokalizowanych na działce nr ewidencyjny 152/13 obręb 1 Koluszki Miasto, ul. Nasienna 20/22.

08.02.2017 - RGRiOŚ.6341.3.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia położonego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie działka nr 249 obr. 0004

27.01.2017 - RGRiOŚ.6341.2.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 10.09.2014 r. znak: RGRiOŚ.6341.28.2014.CK w zakresie zmiany prowadzącego instalację.

12.01.2017 - RGRiOŚ.6341.53.2016.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jarosława Sławomira Świerczyńskiego na przebudowę rowu R-6 oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działek 188/1-188/6 w Rzgowie do w/w rowu.

04.01.2017 - RGRiOŚ.6341.55.2016.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO" Zbigniew Kruk na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Wytwórni Wędlin i Wędzonek znajdującej się na działce o nr ew. 96 obręb 2 Bedoń Wieś przy ul. Słowiańskiej 9 do ziemi za pośrednictwem trzech istniejących studni chłonnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2464
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-26 09:17

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.lodzkiwschodni.pl/esp.html
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 798749
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-05-30 09:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl