Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

18.12.2017 - RGRiOŚ.6341.77.2017.IL
Obwieszczenie dotyczące decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia miejskiego w Koluszkach poprzez studnie nr I, II, III ujmujące górno jurajski poziom wodonośny oraz studnie nr 4 i 5 ujmujące do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny oraz wygaszenie obecnego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 8.03.2016 r. znak: RGRiOŚ.6341.6.2016.IL

12.12.2017 - RGRiOŚ.6341.80.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce, odcinek od km 5+712,25 do km 8+068,91 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji nr Wr 48 do rowu drogowego oraz na likwidację rowu przydrożnego wraz z przepustami pod zjazdami w km 5+884 do 5+959

28.11.2017 - RGRiOŚ.6341.77.2017.IL
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia miejskiego w Koluszkach poprzez studnie nr I, II, III ujmujące górno jurajski poziom wodonośny oraz studnie nr 4 i 5 ujmujące do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny oraz wygaszenie obecnego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 8.03.2016 r. znak: RGRiOŚ.6341.6.2016.IL

23.11.2017 - RGRiOŚ.6341.76.2017.CK
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Łódź działającej przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem Nr 0-3 do rzeki Olechówki w km 1+111 rzeki, z rejonu ul. Pokładowej w Łodzi.

23.11.2017 - RGRiOŚ.6341.75.2017.CK
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanałem sanitarnym tłoczonym o średnicy 110 PE metodą przewiertu sterowanego w rurach przewiertowych o średnicy 200 PE pod rzeką Miazgą w km 10+625 w miejscowości Borowo, gm. Koluszki

09.11.2017 - RGRiOŚ.6341.38.1.2017.CK
Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 sierpnia 2017 r. znak: RGRiOŚ.6341.38.2017.CK

08.11.2017 - RGRiOŚ.6341.73.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 715 w Koluszkach.

30.10.2017 - RGRiOŚ.6341.71.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu gospodarki komunalnej Gminy Nowosolna na odprowadzenie do ziemi ścieków z obiektu Gimnazjum w miejscowości Wiączyn Dolny.

25.10.2017 - RGRiOŚ.6341.69.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Łukasza Woźniaka na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 1356 obręb 12 m. Rzgów kolidującej z planowaną zabudową działki.

23.10.2017 - RGRiOŚ.6341.66.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla „VIA" Spółka z o.o. w Tuszynie na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Wytwórni Mas Bitumicznych w Garbowie, Gm. Tuszyn do ziemi.

02.10.2017 - RGRiOŚ.6341.63.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Makro Cash and Carry w Rzgowie na wprowadzenie podczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu zajmowanego przez zakład do gminnej kanalizacji sanitarnej.

29.09.2017 - RGRiOŚ.6341.62.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Andrespol na wykonanie kładki żelbetowej na rzece Miazga w km 6+575 w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej na granicy miejscowości Justynów i Andrespol

29.09.2017 - RGRiOŚ.6341.57.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Koluszki na korzystanie z wód zlewni rzeki Mrogi dla potrzeb zbiornika wodnego „Lisowice".

15.09.2017 - RGRiOŚ.6341.58.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nowosolna na wykonanie urządzeń wodnych: rowu odwadniającego, dwóch przepustów i zbiornika retencyjno-chłonnego oraz odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drogi gminnej do ziemi w miejscowości Natolin.

11.09.2017 - RGRiOŚ.6341.59.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla DIASPOLIS Spółka Komandytowa ze Rzgowa na przebudowę urządzeń melioracji wodnych - starej sieci drenarskiej na działkach 331/3, 332/4 i 335/3 obręb Kruszów Gm. Tuszyn.

07.09.2017 - RGRiOŚ.6341.49.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na realizację robót w korycie rzeki Ner (budowa i rozbiórka tymczasowego mostu) w km 6+713 drogi oraz w km 121+455 rzeki.

07.09.2017 - RGRiOŚ.6341.51.2017.CK
Decyzja udzielająca Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 714 od km 5+712,25 do km 8+068,91.

01.09.2017 - RGRiOŚ.6162.40.2017.BR
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych znajdujących się na obszarze miasta i gminy Tuszyn.

28.08.2017 - RGRiOŚ.6341.55.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Tuszyn na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z projektowanej drogi gminnej w miejscowości Głuchów.

24.08.2017 - RGRiOŚ.6341.38.2017.CK
Decyzja udzielająca Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rzeki Piasecznicy w km 22+861 oczyszczonych ścieków komunalnych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, socjalnych i technologicznych pochodzących z Odlewni w Koluszkach, socjalnych, deszczowych i pochodzących z płukania piezometrów z dawnego Zakładu Gospodarki Cysternami w Słotwinach.

23.08.2017 - RGRiOŚ.6341.56.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Andrespol na przebudowę rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 2911E w zasięgu działek 1303 i 418/4 obręb Justynów oraz wykonanie przepustu na działce 151 obręb Andrespol.

22.08.2017 - RGRiOŚ.6341.54.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Mechaniki Maszyn „BUKPOL" w Bukowcu na wykonanie drenażu i odprowadzanie ścieków bytowych za jego pośrednictwem do gruntu.

22.08.2017 - RGRiOŚ.6341.50.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na rozbiórkę i budowę mostu na rzece Ner w ramach zadania „Budowa drogi wojewódzkiej DW 714 w śladzie drogi powiatowej nr 1164E na terenie Gm. Brójce".

21.08.2017 - RGRiOŚ.6341.48.2017.IL
Oobwieszczenie zawierające treści decyzji dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego we wsi Tuszynek Majoracki.

18.08.2017 - RGRiOŚ.6341.47.2017.IL
Obwieszczenie zawierające treści decyzji dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego we wsi Górki Duże i odprowadzanie ścieków technologicznych do rzeki Jesionki pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody na terenie ww. ujęcia.

10.08.2017 - RGRiOŚ.6341.53.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Tuszyn na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu targowiska miejskiego w Tuszynie do ziemi za pośrednictwem istniejącej studni chłonnej

07.08.2017 - RGRiOŚ.6341.54.2017.CK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Ner z odcinka drogi wojewódzkiej Nr 714 od km 5+712,25 do 8+068,91 (Gmina Brójce)

24.07.2017 - RGRiOŚ.6341.48.2017.IL
Obwieszczenie zawierające treści decyzji dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego we wsi Tuszynek Majoracki.

24.07.2017 - RGRiOŚ.6341.47.2017.IL
Obwieszczenie zawierające treści decyzji dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego we wsi Górki Duże i odprowadzanie ścieków technologicznych do rzeki jesionki pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody na terenie ww. ujęcia.

21.07.2017 - RGRiOŚ.6330.2.2017.CK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Mrogi, polegające na wydzieleniu z dziełek ewidencyjnych nr 24/3 i 25 położonych w obrębie Lisowice, Gm. Koluszki (obszar zbiornika wodnego) dla zachowania ciągłości cieku.

20.07.2017 - RGRiOŚ.6330.1.2017.CK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Moszczanka Właściwa w zakresie działek ewidencyjnych 267/2 i 269/2 obręb Wodzinek, gm. Tuszyn, powiat łódzki wschodni.

20.07.2017 - RGRiOŚ.6341.46.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Brójce na wykonanie wylotu kanału ścieków oczyszczonych do rowu oraz odprowadzenie z oczyszczalni ścieków w Kurowicach w/w wylotem oczyszczonych ścieków do ziemi.

17.07.2017 - RGRiOŚ.6341.44.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych Słotwiny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg wewnętrznych zakładu w Słotwinach do ziemi istniejącymi wylotami poprzez studnie chłonne.

14.07.2017 - RGRiOŚ.6341.43.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej Nr 2912E (ul. Brzezińska) w Bedoniu, Gm. Andrespol od km 0+160 do km 0+967,2 do ziemi.

13.07.2017 - RGRiOŚ.6341.42.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Zbigniewa Kuny na przebudowę urządzeń wodnych - likwidację fragmentu drenażu na działce nr 78 i 79 obręb Wola Kozubowa Gm. Tuszyn.

13.07.2017 - RGRiOŚ.6341.41.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla GOODMAN POLAND Sp. z o.o. na przebudowę urządzeń wodnych - elementów sączków drenażu rolniczego na działkach objętych planowaną realizacją Centrum Dystrybucyjnego w Głuchowie, Gm. Tuszyn

11.07.2017 - RGRiOŚ.6341.38.2017.CK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na odprowadzenie do rzeki Piasecznicy w km 22+861 oczyszczonych ścieków komunalnych i deszczowych.

07.07.2017 - RGRiOŚ.6341.40.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Tuszyn na przebudowę urządzeń wodnych dla projektowanej inwestycji „Przebudowa DK 12/91 w gminie Tuszyn na odcinku od km 380+605,51 do km 380+830,75 w granicach istniejącego pasa drogowego.

21.06.2017 - RGRiOŚ.6162.19.2017.BR
Informacja Starosty Łódzkiego Wschodniego o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla miasta i gminy Tuszyn.

14.06.2017 - RGRiOŚ.6341.39.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA O/Łódź na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej Nr 1 w km 362+927 - 382+333 w powiecie łódzkim wschodnim.

02.06.2017 - RGRiOŚ.6341.28a.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania na wniosek Pani Joanny Ignar Wobec zmiany powierzchni objętej eksploatacją kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WODZIN PRYWATNY VI występującego obecnie na działce 70/6 należało zmienić decyzję ustalającą rolny kierunek rekultywacji w zakresie powierzchni gruntów zdewastow-anych przewidzianych do rekultywacji.działającej jako pełnomocnik Pani Elżbiety Olszyńskiej prowadzącej działalność jako PPHLI Zakład Piekarniczy E. Olszyńska z siedzibą w Koluszkach ul. Zagajnikowa 9 w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 231/9 obręb 4 Koluszki, ul. Zagajnikowa 9.

02.06.2017 - RGRiOŚ.6341.28.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania na wniosek Pani Joanny Ignar działającej jako pełnomocnik Pani Elżbiety Olszyńskiej prowadzącej działalność jako PPHU Zakład Piekarniczy E. Olszyńska z siedzibą w Koluszkach ul. Zagajnikowa 9 w sprawie legalizacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 231/9 obręb 4 Koluszki, ul. Zagajnikowa 9.

29.05.2017 - RGRiOŚ.6341.33.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 15.02.2010r. znak: RGRiOŚ.I.01/poz./2010 w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

26.05.2017 - RGRiOŚ.6341.32.2017.CK
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Nr 71 w Rzgowie.

15.05.2017 - RGRiOŚ.6341.31.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-infiltracyjnych wraz z wylotami kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie do ziemi wód opadowych z projektowanego parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gm. Nowosoina.

18.04.2017 - RGRiOŚ.6341.26.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i budowę rowu w nowej lokalizacji, wykonanie dwóch przepustów pod drogą wewnętrzną oraz wzdłuż ul. Gołygowskiej na terenie projektowanego Centrum Logistycznego CL Głuchów

14.04.2017 - RGRiOŚ.6341.23.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej Nr 714 w Rzgowie do rzeki Strugi poprzez dwa istniejące wyloty.

11.04.2017 - RGRiOŚ.6341.22.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Nr 72 do ziemi poprzez dwa istniejące wyloty w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna.

06.04.2017 - RGRiOŚ.6341.20.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej Nr 2929E na odcinku od km 0+000,00 do km 0,992,08 i od km 0,992,08 do km 1+686,45 do ziemi poprzez rowy przydrożne do dwóch rowów melioracyjnych w miejscowości Tuszynek Majoracki, gmina Tuszyn - obszar wiejski.

05.04.2017 - RGRiOŚ.6341.13.2017.IL
Obwieszczenie zawierające treści decyzji dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Koluszkach Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego we wsi Stefanów i odprowadzanie wód popłucznych do gruntu pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody na terenie ww. ujęcia

30.03.2017 - RGRiOŚ.6341.19.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej Nr 2900E na odcinku od km 0+000,00 do km 1+110,14 do ziemi poprzez rowy trawiaste do trzech rowów melioracyjnych w miejscowości Żeromin, gmina Tuszyn.

30.03.2017 - RGRiOŚ.6341.18.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku od km 0+000,00 do km 2+000 w miejscowości Górki Małe rowami przydrożnymi do rowu melioracyjnego R-l/D.

29.03.2017 - RGRiOŚ.6341.17.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej Nr 2900E do ziemi- rowu melioracyjnego R-l w km 3+150 w miejscowości Żeromin, gm. Tuszyn.

29.03.2017 - RGRiOŚ.6341.16.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dzielnicy Tuszyn Las do ziemi.

20.03.2017 - RGRiOŚ.6341.15.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych - studni nr 4 i nr 5 zlokalizowanych:
- studnia nr 4 - Koluszki, ul. Polna 25, działka nr ew. 21, obręb Koluszki-miasto
- studnia nr 5 - Koluszki, ul. Zielona, działka nr ew. 16/3, obręb 3 Koluszki-miasto

16.03.2017 - RGRiOŚ.6341.9.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska z terenu myjni w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 137.

15.03.2017 - RGRiOŚ.6341.14.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na roboty realizowane w obrębie rowu pod nawierzchnią drogi powiatowej nr 2912E w miejscowości Wola Rakowa - działka nr 46/2 polegające na przebudowie przepustu.

14.03.2017 - RGRiOŚ.6341.13.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Koluszkach Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego we wsi Stefanów i odprowadzanie wód popłucznych do gruntu pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody na terenie ww. ujęcia.

02.03.2017 - RGRiOŚ.6341.12.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu salonu sprzedaży i serwisu samochodowego zlokalizowanego w Rzgowie przy ul. Łódzkiej 67A („AMX" Spółka Jawna).

23.02.2017 - RGRiOŚ.7137.5.2017.CK
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Łódzkiego Wschodniego w myśl art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym.

17.02.2017 - RGRiOŚ.604.9.2017.WK
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi z dnia 13 lutego 2017 roku (znak: WNN.7114.1.2017), dotyczącą obrotu sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

17.02.2017 - RGRiOŚ.6341.5.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Koluszki na wykonanie 11 szt. studni chłonnych i odprowadzenie wód opadowych do ziemi z ul. Szkolnej w Żakowicach.

09.02.2017 - RGRiOŚ.6341.4.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zakładom Drobiarsko-Mięsnym SuperDrob S.A. z siedzibą ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych zlokalizowanych na działce nr ewidencyjny 152/13 obręb 1 Koluszki Miasto, ul. Nasienna 20/22.

08.02.2017 - RGRiOŚ.6341.3.2017.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia położonego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie działka nr 249 obr. 0004

27.01.2017 - RGRiOŚ.6341.2.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 10.09.2014 r. znak: RGRiOŚ.6341.28.2014.CK w zakresie zmiany prowadzącego instalację.

12.01.2017 - RGRiOŚ.6341.53.2016.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jarosława Sławomira Świerczyńskiego na przebudowę rowu R-6 oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działek 188/1-188/6 w Rzgowie do w/w rowu.

04.01.2017 - RGRiOŚ.6341.55.2016.2017.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO" Zbigniew Kruk na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Wytwórni Wędlin i Wędzonek znajdującej się na działce o nr ew. 96 obręb 2 Bedoń Wieś przy ul. Słowiańskiej 9 do ziemi za pośrednictwem trzech istniejących studni chłonnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 179562
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-21 08:44