Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Informacja dla osób głuchoniemych Wideotłumacz

Treść strony

Osoby niesłyszące oraz mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Łodzi mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego on-line (wideotłumacz)

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza pod nr tel.  42 633 71 91 lub wysyłając faks na numer 42 632 93 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  powiat@lodzkiwschodni.pl  na 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie.

Stanowisko do obsługi tłumacza języka migowego on-line znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3 na 6 piętrze, w pokoju 602.

Powiat Łódzki Wschodni położony jest w południowo-wschodniej części aglomeracji łódzkiej. Administracyjnie wchodzi w skład województwa łódzkiego. Obejmuje on swym zasięgiem 6 gmin: 3 gminy miejsko-wiejskie: Koluszki, Rzgów, Tuszyn oraz 3 gminy wiejskie: Andrespol, Brójce, Nowosolna.

Powierzchnia powiatu wynosi 500 km2. Obszar ten zamieszkuje 70.430 mieszkańców.

Część północna Powiatu leży w obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, natomiast część południową stanowi fragment Wysoczyzny Bełchatowskiej. Powiat Łódzki Wschodni graniczy z sześcioma powiatami: brzezińskim, tomaszowskim, piotrkowskim, pabianickim, zgierskim oraz Miastem Łódź.

Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, w pobliżu Dworca Łódź-Fabryczna.

Zadania własne powiatu: 

  • infrastruktura społeczna (pomoc społeczna, opieka społeczna, domów społecznych),
  • prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, specjalistycznych, artystycznych, zawodowych
  • infrastruktura techniczna ( transport, drogi publiczne),
  • porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli,
  • nadzór budowlany, zagospodarowanie przestrzenne,
  • ochrona środowiska i przyrody.

Nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się do nas w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami (Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich – VIII piętro), przyjmowaniem zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracją książek obiektów budowlanych, przyjmowaniem zgłoszeń m.in.: budowy ogrodzeń, reklam, obiektów małej architektury, rozbiórek i remontów obiektów budowlanych, wydawaniem decyzji dla inwestorów o pozwolenie na budowę, zmianie sposobu użytkowania obiektu, użytkowanie obiektów, rozbiórka obiektów budowlanych, remonty obiektów, wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkaniowych i użytkowych, rejestracją dzienników budowy lub rozbiórki (Referat Budownictwa – X piętro). W Starostwie funkcjonuje także Biuro Rzeczy Znalezionych.


Zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.  2017 poz.1824) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016 poz. 623).

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9617
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-10 15:48

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3614427
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 12:31

Stopka strony