Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Rejestracja nowego pojazdu.

Organ właściwy do realizacji usługi
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel usługi
Rejestracja pojazdu.

Kogo dotyczy  
Osoby, które zakupiły nowy samochód z salonu.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Do złożenia - Wniosek (formularz) wraz załącznikami:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (umowa sprzedaży, faktura VAT),
 • karta pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzenie braku takiego obowiązku z Urzędu Celnego (dotyczy pojazdów, które zostały sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej) – w przypadku sprzedaży pojazdu przez wyspecjalizowany salon sprzedaży, dokument ten może być zastąpiony stosowną adnotacją na fakturze sprzedaży, potwierdzającą fakt posiadania oryginału lub kopii przedmiotowego zaświadczenia lub
 • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy – w przypadku sprzedaży przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami dokument może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej.

Do wglądu:

 • osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu – w przypadku osób fizycznych.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Czas realizacji
Niezwłocznie, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 44 dni od dnia wszczęcia rejestracji.

Opłaty

 • 178.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
 • 110.00zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motorowerów;

Opłata za wydanie tablic indywidualnych:

 • 1098,50 zł. (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł. (opłata ewidencyjna) – w przypadku pojazdów samochodowych,
 • 580,00 zł. (opłata komunikacyjna) + 1,50  zł. (opłata ewidencyjna) – w  przypadku motocykli, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”.

Opłat dokonuje się w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub wpłacając odpowiednią sumę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi: PEKAO S.A - III ODDZIAŁ W ŁODZI 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Rezultat realizacji usługi  
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Rejestrując pojazd organ rejestrujący wydaje:

 •  decyzję o rejestracji,
 •  pozwolenie czasowe na 30 dni, wymieniane na dowód stały,
 •  zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne,
 •  nalepkę kontrolną na szybę.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku.
 2. Weryfikacja dokumentacji.
 3. Wydanie decyzji, pozwolenia czasowego, tablic i nalepki na szybę.
 4. Zamówienie spersonalizowanego dokumentu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
 5. Odbiór dowodu rejestracyjnego przed upływem terminu określonego w pozwoleniu czasowym.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40654
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-12 13:32