Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«maj 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Organizacyjnego „Or” należy:

 1. obsługa administracyjno-techniczna Starostwa, w tym:
  • administrowanie pomieszczeniami Starostwa i ich obsługa techniczno-gospodarcza,
  • prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia Starostwa w sprzęt i wyposażenie niezbędne do jego funkcjonowania, w tym w szczególności: meble, materiały
   i pomoce biurowe, sprzęt informatyczny, pieczęcie urzędowe i pieczątki, środki utrzymania czystości,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji wyposażenia, środków trwałych
   oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • gospodarowanie taborem samochodowym Starostwa,
  • zabezpieczenie prac w zakresie robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych,
  • zabezpieczenie spraw związanych z naprawami i konserwacją sprzętu technicznego;
    
 2. obsługa kancelaryjna Starostwa, w tym:
  • przyjmowanie, rejestrowanie, rozdział oraz wysyłanie korespondencji i przesyłek,
  • prowadzenie dziennika korespondencyjnego oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w Starostwie,
  • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
  • prowadzenie rejestru faktur zewnętrznych,
  • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich
   do właściwych komórek organizacyjnych,
  • prowadzenie tablicy ogłoszeń urzędowych w Starostwie;
    
 3. obsługa sekretariatu Starostwa, w tym:
  • prowadzenie i obsługa sekretariatu Starostwa,
  • prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawnych Starosty,
  • prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień,
  • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
  • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
  • prowadzenie spraw związanych z członkostwem Powiatu w stowarzyszeniach, związkach, itp.;
    
 4. obsługa informatyczna Starostwa, w tym:
  • prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Starostwa,
  • administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami operacyjnymi, sprzętem sieciowym oraz bazami danych,
  • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych
   w systemach teleinformatycznych,
  • zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
  • kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania na poszczególnych stanowiskach komputerowych Starostwa,
  • administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej i jej aktualizacja w oparciu
   o dane przekazywane z merytorycznych komórek organizacyjnych oraz przez Pełnomocnika ds. BIP;
    
 5. obsługa kadrowa, w tym:
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  • prowadzenie spraw związanych z  naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
  • prowadzenie spraw związanych  z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  • prowadzenie spraw dotyczących ocen okresowych pracowników, staży i praktyk,
  • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa,
  • obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa,
  • prowadzenie rejestru poleceń wyjazdów służbowych,
  • prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
  • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
    
 6. obsługa Biura Rzeczy Znalezionych:
  • przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych oraz ich ewidencjonowanie,
  • udzielanie informacji o posiadanych rzeczach znalezionych,
  • poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy,
  • wydawanie rzeczy znalezionych,
  • prowadzenie postępowania związanego z likwidacją nieodebranych rzeczy znalezionych po upływie ustawowego terminu ich przechowywania;
    
 7. prowadzenie spraw z zakresu skarg, wniosków i petycji, w tym:
  • prowadzenie rejestru skarg, wniosków i rejestru petycji,
  • prowadzenie rejestru przyjęć mieszkańców w ramach skarg i wniosków przez Starostę i Wicestarostę,
  • monitorowanie terminowego rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu,
  • przygotowywanie sprawozdawczości dotyczącej skarg, wniosków oraz petycji;
    
 8. prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej, w tym:
  • prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  • monitorowanie terminowego rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
    
 9. prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa, w tym:
  • prowadzenie archiwum zakładowego,
  • wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • współpraca z Archiwum Państwowym;
    
 10. prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
   
 11. koordynowanie postępowań w zakresie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa, prowadzenie ewidencji wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-26 15:07