Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«styczeń 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi:

Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne.

Sprawę załatwia:

Starostwo Powiatowe w Łodzi,
Wydział Komunikacji i Transportu
H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

Cel usługi:

Wydanie zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia;

Wymagane dokumenty:

 1. Wnioseko wydanie/zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne/wniosek o zmianę danych zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 3. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 4. Opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu/ów
 5. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Czas realizacji:

Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Opłaty:

 • 500 zł - opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony
 • 100 zł - opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony
 • 25 zł - za zmianę zaświadczenia(wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych w nim zawartych
 • 10 zł - opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku jego zmiany, na pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie zaświadczenia
 • 100 zł – za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku jego zmiany, na każdy kolejny pojazd samochodowy, który nie został zgłoszony we wniosku o wydanie zaświadczenia

Opłaty wnoszone są wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu (pok. 704, VII piętro), gotówką lub kartą płatniczą, albo na rachunek bankowy urzędu : Bank Pekao SA III Oddział w Łodzi:  75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Informacje dodatkowe:

 1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej do jego podstawowej działalności gospodarczej.
 2. Art.4.pkt.4 Ustawa o Transporcie Drogowym - niezarobkowy przewóz drogowy – przewóz na potrzeby własne – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
  1. pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
  2. przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
  3. w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
  4. nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 3. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:
  1. w ramach powszechnych usług pocztowych,
  2. przez podmioty nie będące przedsiębiorcami, z tym, że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu, i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  3. przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.
 4. Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłosić organowi wydającemu zaświadczenie w terminie 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku, gdy zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić o zmianę treści zaświadczenia na przewozy drogowe.
 5. Właściwość miejscowa – w sprawach wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22619
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-09 13:54