Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała nr 1184/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2017

Uchwała nr 1183/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2913E położoną w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 66/3 o pow. 0,0160 ha oraz zatwierdzenia projektu umowy użyczenia przedmiotowej nieruchomości wraz z naniesieniami, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 1182/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1181/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Tuszynie, przy ul. Żeromskiego 31.

Uchwała nr 1180/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części korytarza szkolnego, znajdującego się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, przy ul. Wigury 2, pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach a firmą JAG Jarosław Grabarczyk.

Uchwała nr 1179/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobą fizyczną umowy najmu pomieszczenia gospodarczego (garaż) zlokalizowanego w budynku położonym w Koluszkach przy ul. Wigury 2.

Uchwała nr 1178/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonego i zużytego środka trwałego będącego w ewidencji Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 1177/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2017

Uchwała nr 1176/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1175/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1174/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1173/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 1172/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1171/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2019

Uchwała nr 1170/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 1169/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1168/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 1167/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 1166/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Starosty Łódzkiego Wschodniego do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1165/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1164/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1163/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1162/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zawarcia z adwokatami i radcami prawnymi umów dotyczących udzielania porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 r.

Uchwała nr 1161/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach w przypadku jego nieobecności.

Uchwała nr 1160/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1159/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1158/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1157/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1156/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1155/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1154/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1153/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 1152/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 1151/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi"

Uchwała nr 1150/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr 106476E - ul. Małej na terenie miejscowości Rzgów w powiecie łódzkim wschodnim

Uchwała nr 1149/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1148/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1147/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1146/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1145/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1144/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1143/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1142/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem budynkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach przy ul. Korczaka 5.

Uchwała nr 1141/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb 11, działka nr 137/7-19.

Uchwała nr 1140/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, działka nr 66/3.

Uchwała nr 1139/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, działka nr 293.

Uchwała nr 1138/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, działka nr 292/2, 292/4-6.

Uchwała nr 1137/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 3, działki nr 38/6, 38/9-10, 38/12-14.

Uchwała nr 1136/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 4, działka nr 399/16-20, 399/22-23, 399/26-27, 399/30, 399/32-34, 399/36-38.

Uchwała nr 1135/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Regny, działka nr 424-6, 435; obręb Katarzynów, działka nr 462; obręb Słotwiny, działka nr 163; obręb Stefanów, działka nr 459.

Uchwała nr 1134/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Tuszynie, obręb 5, działka nr 55.

Uchwała nr 1133/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb 1, działka nr 71/32.

Uchwała nr 1132/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5, działka nr 152/10.

Uchwała nr 1131/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5, działka nr 346/2.

Uchwała nr 1130/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie demontażu i instalacji zamków (wkładek bębenkowych) w drzwiach wejściowych budynków posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tuszynie, obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 114.

Uchwała nr 1129/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 1128/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Turnieju Strzeleckiego organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1127/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1126/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1125/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1124/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, obręb 16, działka nr: 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8 i 12/13.

Uchwała nr 1123/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb Andrespol, działka nr 88/8 i 88/10.

Uchwała nr 1122/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, obręb 16, działka nr 5/1.

Uchwała nr 1121/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Rydzynki, działka nr 137/6.

Uchwała nr 1120/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, działka nr 279/2.

Uchwała nr 1119/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 1118/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1117/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1116/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.

Uchwała nr 1115/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.

Uchwała nr 1114/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie upoważnienia Starosty Łódzkiego Wschodniego do wykonania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 1113/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 1112/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy finansowej z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Równy dostęp - lepsza przyszłość" realizowanego w ramach Poddziałania XI.1.2 - Kształcenie ogólne, Działania XI.1 - Wysoka jakość edukacji, XI Osi Priorytetowej - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020".

Uchwała nr 1111/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie przekazania materiałów z rozbiórki odzyskanych podczas realizacji zadania pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna" w 2016 r.

Uchwała nr 1110/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku DPS w Lisowicach dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1109/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach: Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1108/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.

Uchwała nr 1107/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonego i zużytego środka trwałego będącego w ewidencji Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 1106/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikowi jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1105/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1104/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1103/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1102/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1101/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 1100/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1099/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2019

Uchwała nr 1098/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w ZSP Nr 1 w Koluszkach" w 2016 r.

Uchwała nr 1097/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi" w 2016 r.

Uchwała nr 1096/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż regałów jezdnych do składnicy akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi" w 2016 r.

Uchwała nr 1095/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1094/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1093/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XI Wieczoru Gór i Przygody

Uchwała nr 1092/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatu Łódzkiego Wschodniego"

Uchwała nr 1091/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku

Uchwała nr 1090/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1089/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1088/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1087/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych" w 2016 r.

Uchwała nr 1086/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego

Uchwała nr 1085/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1084/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1083/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 1082/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1081/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Rzgowie, obręb 12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 939/1-4.

Uchwała nr 1080/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, położonych w gminie Rzgów, obręb Kalinko, działka nr 286/4 oraz 307/1.

Uchwała nr 1079/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tuszynie, obręb 16, działki nr: 5/2-7, 5/9, 5/11, 5/13-17.

Uchwała nr 1078/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"

Uchwała nr 1077/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup książek, niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.

Uchwała nr 1076/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup książek, niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.

Uchwała nr 1075/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 1074/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1073/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1072/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu X Andrzejkowego Turnieju w Piłce Siatkowej - Rzgów 2016.

Uchwała nr 1071/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1070/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020

Uchwała nr 1069/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Łodzi o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Uchwała nr 1068/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wartości nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego zajętych pod drogi powiatowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 1067/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1066/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020

Uchwała nr 1065/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Opel Astra o nr rej. EL 348JH

Uchwała nr 1064/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Fiat Palio Weekend o nr rej. ELA 67NK

Uchwała nr 1063/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Renault 19 o nr rej. ELA 86XA

Uchwała nr 1062/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie upoważnienia Pana Anatola Mekwińskiego do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji publicznej w sprawach dotyczących uzyskania materiałów projektowych, opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do opracowania projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu przeznaczony do ruchu rowerów i pieszych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 1061/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 1060/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obręb Kalonka, działka nr 113/10, nr 113/11 oraz nr 113/12.

Uchwała nr 1059/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, obręb W-24, działka nr 163/16.

Uchwała nr 1058/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla laureatów XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej

Uchwała nr 1057/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w 2016 r.

Uchwała nr 1056/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2019

Uchwała nr 1055/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1054/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 1053/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1052/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w ewidencji I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach

Uchwała nr 1051/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zasady udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatu Łódzkiego Wschodniego"

Uchwała nr 1050/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zobowiązania dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego rzeczowych składników majątkowych oraz dokumentacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

Uchwała nr 1049/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskiej drużyny pięcioosobowej w Turnieju Gier Komputerowych organizowanym przez Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1048/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu powiatu łódzkiego wschodniego na sztandarze Koła Łowieckiego nr 36 "JENOT" w Andrespolu ufundowanym z okazji 70 - lecia Koła

Uchwała nr 1047/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 1046/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1045/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1044/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1043/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku i ustalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1042/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku

Uchwała nr 1041/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 1040/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa"

Uchwała nr 1039/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"

Uchwała nr 1038/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1037/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1036/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1035/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1034/2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1033/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie upoważnienia Pana Ryszarda Łateckiego do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji publicznej w sprawach dotyczących uzyskania materiałów projektowych, opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do opracowania projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu przeznaczony do ruchu rowerów i pieszych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 1032/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach: Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1031/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości położonej w Tuszynie, obręb 14, działka nr 156/2.

Uchwała nr 1030/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, działka nr 167/2.

Uchwała nr 1029/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości położonej w Andrespolu, obręb Wiśniowa Góra, działka nr 128/3 oraz nr 128/4.

Uchwała nr 1028/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonych w mieście Koluszki, obręb 6, działka nr 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/13, 105/14, 105/19, 105/20, 105/21.

Uchwała nr 1027/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 4, działka nr 399/12.

Uchwała nr 1026/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 4, działka nr 399/9.

Uchwała nr 1025/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 4, działka nr 518/1.

Uchwała nr 1024/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5, działka nr 1297 oraz nr 1301.

Uchwała nr 1023/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5, działka nr 1269 oraz nr 1279.

Uchwała nr 1022/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, obręb 14, działka nr 200.

Uchwała nr 1021/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Rydzynki, działka nr 89/12.

Uchwała nr 1020/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Andrespolia" w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Furo Karate w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 1019/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatu Łódzkiego Wschodniego" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1018/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1017/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1016/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 1015/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 1014/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2019

Uchwała nr 1013/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie powierzenia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej z wyposażeniem" w 2016 r.

Uchwała nr 1012/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1011/2016 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 1010/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części korytarza szkolnego, znajdującego się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, przy ul. Wigury 2, pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach a firmą JAG Jarosław Grabarczyk.

Uchwała nr 1009/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z brokerem ubezpieczeniowym oraz akceptacji projektu umowy brokerskiej na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1008/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych środków trwałych będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód.

Uchwała nr 1007/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Uchwała nr 1006/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa"

Uchwała nr 1005/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach: Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki".

Uchwała nr 1004/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach: Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1003/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"

Uchwała nr 1002/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXI Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2016"

Uchwała nr 1001/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu do udziału w pracach komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 1000/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 999/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 998/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 997/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Szkoła zawodowa Twoim wyborem" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 996/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku

Uchwała nr 995/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku

Uchwała nr 994/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 993/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia średniej wartości 1 m2 gruntów zajętych pod drogi powiatowe

Uchwała nr 992/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zasad i trybu ustalania wartości nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

Uchwała nr 991/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego

Uchwała nr 990/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 989/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 988/2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 987/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 986/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice.

Uchwała nr 985/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację przez Powiat Łódzki Wschodni „Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego"

Uchwała nr 984/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskich i wyróżnionych drużyn w eliminacjach powiatowych XI Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie

Uchwała nr 983/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi

Uchwała nr 982/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku

Uchwała nr 981/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Brójce, Gminą Koluszki, Gminą Rzgów i Gminą Tuszyn w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Uchwała nr 980/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 979/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 978/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 977/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 976/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa"

Uchwała nr 975/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"

Uchwała nr 974/2016 z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 973/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 104/2 o pow. 0,0092 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E oraz zatwierdzenia projektu umowy użyczenia nieruchomości wraz z naniesieniami oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 104/2 o pow. 0,0092 ha stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 972/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość niezabudowaną, położoną w gminie Tuszyn, obręb Wola Kazubowa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 34/1 o pow. 0,0094 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2904E.

Uchwała nr 971/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość niezabudowaną, położoną w gminie Rzgów, obręb Kalino, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 167/3 o pow. 0,0077 ha oraz nr 169/7 o pow. 0,0099 ha, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2922E.

Uchwała nr 970/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Jesiennego Rajdu Pieszego dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego.

Uchwała nr 969/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 968/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr 967/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód obowiązków związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"

Uchwała nr 966/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

Uchwała nr 965/2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 964/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 r.

Uchwała nr 963/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 962/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"

Uchwała nr 961/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie pięciu drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb Wiśniowa Góra, gm. Andrespol.

Uchwała nr 960/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę dwóch drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice.

Uchwała nr 959/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 958/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

Uchwała nr 957/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 956/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 955/2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 954/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 953/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 952/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 951/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 950/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 949/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2019

Uchwała nr 948/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia w ZSP Nr 1 w Koluszkach na potrzeby archiwum zakładowego" w 2016 r.

Uchwała nr 947/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni podłogowej korytarzy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w 2016 r.

Uchwała nr 946/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 945/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Żeromin PGR i Żeromin PGRyb., Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 944/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 943/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Tuszynie, przy ul. Żeromskiego 31, obręb 14, działka nr 156/2.

Uchwała nr 942/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, w obrębie Natolin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1 i 23/9.

Uchwała nr 941/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, w obrębie 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 399/10 i 399/11.

Uchwała nr 940/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obręb Boginia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 18/8.

Uchwała nr 939/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Listopadowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/20, 126/21, 126/23, 126/25, 126/27, 126/28, 126/30 i 126/32.

Uchwała nr 938/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki"

Uchwała nr 937/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie ustalenia usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Brójce, Gminą Koluszki, Gminą Rzgów i Gminą Tuszyn w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Uchwała nr 936/2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisania umów z Instytucją Pośredniczącą i partnerem projektu i realizacji projektu

Uchwała nr 935/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 934/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 933/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 333/3 o powierzchni 0,0490 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2932E

Uchwała nr 932/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zgłoszonych uwag przez mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego do projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2022".

Uchwała nr 931/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim

Uchwała nr 930/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie użyczenia Gminie Nowosolna fragmentu działki nr 140 obręb 6 Kalonka w gminie Nowosolna

Uchwała nr 929/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 928/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 927/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 926/2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

Uchwała nr 925/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 924/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Uchwała nr 923/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi podczas obchodów 40-lecia działalności Rejonowego Koła Pszczelarzy w Andrespolu organizowanych w dniu 10 września 2016 r. w Andrespolu

Uchwała nr 922/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa"

Uchwała nr 921/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"

Uchwała nr 920/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w miejscowości Bukowiec w gminie Brójce do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 919/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Tuszynek Majoracki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 249/24, 249/27, 249/30, 249/33 oraz 249/35.

Uchwała nr 918/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwóch umów najmu hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 917/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 916/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawia II w Tuszynie.

Uchwała nr 915/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie użyczenia Gminie Nowosolna fragmentów działek nr 107, 153 obręb 7 Kopanka i fragmentów działek nr 110/1, 115/1 obręb 6 Kalonka w gminie Nowosolna

Uchwała nr 914/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 913/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 r.

Uchwała nr 912/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 r.

Uchwała nr 911/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 910/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 909/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 908/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016

Uchwała nr 907/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 906/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 905/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 904/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" i „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 903/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki"

Uchwała nr 902/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2016

Uchwała nr 901/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do oszacowania wartości gruntów zajętych pod drogi powiatowe

Uchwała nr 900/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 899/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 898/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 897/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 896/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 895/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 894/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2016 roku na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Uchwała nr 893/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2016 roku na materiały promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 892/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Gminę Koluszki podczas Dożynek Wojewódzkich organizowanych w Gminie Piątek w dniu 28 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr 891/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie współorganizacji w dniu 28 sierpnia 2016 r. Dożynek Powiatowo - Gminnych

Uchwała nr 890/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2022" i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 889/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 888/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 887/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 886/2016 z dnia 28 lipca
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Klub Sportowy Fenix Team w związku z organizacją Mistrzostw Polski Strong Man w Tuszynie

Uchwała nr 885/2016 z dnia 28 lipca
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 884/2016 z dnia 28 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Żeromin PGR i Żeromin PGRyb., Powiat Łódzki Wschodni”

Uchwała nr 883/2016 z dnia 28 lipca
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” w 2016 r.

Uchwała nr 882/2016 z dnia 28 lipca
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 881/2016 z dnia 28 lipca
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 880/2016 z dnia 28 lipca
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 879/2016 z dnia 28 lipca
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 878/2016 z dnia 28 lipca
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 877/2016 z dnia 26 lipca
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki”

Uchwała nr 876/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie wyceny wartości rynkowej dla nieruchomości położonej w Łodzi, obręb B-37, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 194/6

Uchwała nr 875/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie wyceny wartości rynkowej dla nieruchomości położonych w Łodzi, obręb W-4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/1 i 51/1

Uchwała nr 874/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie wyceny wartości rynkowej dla nieruchomości położonych w gminie Tuszyn, obręb Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/4, obręb Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274/1, w mieście Tuszyn, obręb 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63/3

Uchwała nr 873/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie wyceny wartości rynkowej dla nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 480/6, obręb Wola Kazubowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34/1, obręb Zofiówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/2

Uchwała nr 872/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie wyceny wartości rynkowej dla nieruchomości położonych w gminie Rzgów, obręb Kalino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 167/3 i 169/7

Uchwała nr 871/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie wyceny wartości rynkowej dla nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127/3

Uchwała nr 870/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie rozbiórki 2 budynków (budynek kuchni, stołówki i kotłowni oraz budynek stacji trafo A) wraz z kominem wolnostojącym posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 16 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/7

Uchwała nr 869/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 113/7 o pow. 0,0309 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1151E

Uchwała nr 868/2016 z dnia 20 lipca
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 867/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania publicznego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki”

Uchwała nr 866/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1534E Piotrków Trybunalski – Kafar o długości 4,63 km na terenie gminy Moszczenica w powiecie piotrkowskim oraz zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 865/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie powierzenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi” w 2016 r.

Uchwała nr 864/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 863/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 862/2016 z dnia 20 lipca
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 861/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie wyceny wartości rynkowej dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obręb 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37/4

Uchwała nr 860/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie czterech drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb Wiśniowa Góra, gm. Andrespol

Uchwała nr 859/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie dwóch drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice

Uchwała nr 858/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Żeromin PGR i Żeromin PGRyb., Powiat Łódzki Wschodni”

Uchwała nr 857/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych”

Uchwała nr 856/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 855/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 854/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 853/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 852/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

Uchwała nr 851/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017

Uchwała nr 850/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 849/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ogólnokształcącychw Tuszynie

Uchwała nr 848/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 847/2016 z dnia 13 lipca
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych

Uchwała nr 846/2016 z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2912E w gminie Andrespol i gminie Brójce dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa"

Uchwała nr 845/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 844/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 843/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 842/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 841/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na cel związany z organizacją Dożynek Powiatowo - Gminnych w 2016 roku

Uchwała nr 840/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
vv sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Żeromin PGR i Żeromin PGRyb., Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 839/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Żeromin PGR i Żeromin PGRyb., Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 838/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na zakup, demontaż, załadunek i transport złomu z budynku stacji trafo „A" posadowionego na nieruchomości, położonej w obrębie 16 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 12/7.

Uchwała nr 837/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie.

Uchwała nr 836/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 835/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie upoważnienia osób do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 834/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 833/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn.

Uchwała nr 832/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Sztanderze, radcy prawnemu w Starostwie Powiatowym w Łodzi, do reprezentowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie przed Sądami obu instancji w Piotrkowie Trybunalskim.

Uchwała nr 831/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie upoważnienia dla Pana Marka Ciepieli prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Leśnych Usług Projektowych LASOTAKS Marek Ciepiela ul. Moniuszki 15, 37-420 Rudnik nad Sanem, do występowania w imieniu Inwestora - Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniach związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii oraz materiałów geodezyjnych i ewidencyjnych niezbędnych do wykonania zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Andrespol i Nowosolna, powiat łódzki wschodni".

Uchwała nr 830/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1535E Wolbórz - Lubiaszów o łącznej długości 7,03 km na terenie gminy Wolbórz w powiecie piotrkowskim oraz zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 829/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 828/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2015

Uchwała nr 827/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 826/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 825/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 824/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 823/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 822/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 821/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 820/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia diagnozy środowiska i bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach, niezbędnej do złożenia wniosku na konkurs w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt. „Równy dostęp - lepsza przyszłość".

Uchwała nr 819/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach konkursu o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem".

Uchwała nr 818/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia diagnozy sytuacji i potrzeb Technikum nr 2 w Koluszkach niezbędnej do złożenia wniosku na konkurs w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem".

Uchwała nr 817/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek"

Uchwała nr 816/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach: Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"

Uchwała nr 815/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 814/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 813/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.

Uchwała nr 812/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

Uchwała nr 811/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Andrespol i Nowosolna, powiat łódzki wschodni."

Uchwała nr 810/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 809/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 808/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 807/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie objęcia patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „Marszu dla Życia i Rodziny" połączonego z Festynem Rodzinnym w Koluszkach

Uchwała nr 806/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Pikniku Powitanie Lata 2016

Uchwała nr 805/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Żeromin PGR i Żeromin PGRyb., Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 804/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Tuszyn, obręb 19, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 4/4 o pow. 0,0067 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2904E.

Uchwała nr 803/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb Garbów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 70/5 o pow. 0,0087 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3313E.

Uchwała nr 802/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb Garbów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 69/5 o pow. 0,0084 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3313E.

Uchwała nr 801/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwała nr 800/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 799/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 798/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 797/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 796/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 795/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 794/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 793/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 792/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Gminę Brójce w związku z organizacją obchodów 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach połączonych z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka w dniu 29 maja 2016 r.

Uchwała nr 791/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 6, przy ul. Słowackiego 24, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1 oraz nr 2.

Uchwała nr 790/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w mieście Łodzi, przy ul. Zakładowej 76, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału jako działka nr 58/9, 58/11 oraz 58/13.

Uchwała nr 789/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 788/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 787/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Sztanderze, radcy prawnemu w Starostwie Powiatowym w Łodzi, do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego przed Sądami obu instancji w Piotrkowie Trybunalskim.

Uchwała nr 786/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 785/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brójcach w związku z organizacją obchodów 70-lecia jej istnienia połączonych z „Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka" w dniu 29 maja 2016 r.

Uchwała nr 784/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej do udziału w pracach komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 783/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnemu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 782/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 781/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 780/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 779/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Stefanów - Gmina Brójce, Jeziorko - Gmina Koluszki, Kruszów - Gmina Tuszyn".

Uchwała nr 778/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 55/5 o pow. 0,0189 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E (ul. Główna).

Uchwała nr 777/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 776/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna"

Uchwała nr 775/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek"

Uchwała nr 774/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach: Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"

Uchwała nr 773/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 772/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „V Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego" oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach w związku z organizacją „V Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego"

Uchwała nr 771/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie upoważnienia Pani Grażynie Porwańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ATMO PROJEKT Projektowanie i doradztwo w ochronie środowiska Grażyna Porwańska, ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź do pozyskiwania od gmin, przedsiębiorstw i innych instytucji danych, informacji i materiałów pomocnych przy opracowywaniu Raportu za okres od 7 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 oraz projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także do ich przetwarzania w celach niezbędnych do przygotowania w/w opracowań.

Uchwała nr 770/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 769/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 768/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 767/2016 z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego II Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa - Pierwsza Pomoc

Uchwała nr 766/2016 z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Uchwała nr 765/2016 z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2016 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 764/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowej pn. „8 Dycha Justynów - Janówka".

Uchwała nr 763/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 762/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 761/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową, nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w gminie Tuszyn, obrębie Kruszów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 247/4 i 248/7.

Uchwała nr 760/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew znajdujących się na terenie działki nr 18/9, położonej w m. Koluszki, obręb 7, przy ul. Korczaka 5.

Uchwała nr 759/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowania Raportu za okres od 7 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 oraz projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko.

Uchwała nr 758/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1530E Kamocin - Karlin na terenie gminy Grabica oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych na terenie powiatu piotrkowskiego

Uchwała nr 757/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie użyczenia Gminie Nowosolna fragmentów działek nr 3, 17/1 położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1186E w gminie Nowosolna

Uchwała nr 756/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zasad sporządzania i przyjmowania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 755/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 754/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 753/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 752/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie.

Uchwała nr 751/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, przy ul. Żeromskiego 31.

Uchwała nr 750/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew znajdujących się na terenie działki nr 18/9, położonej w m. Koluszki, obręb 7, przy ul. Korczaka 5.

Uchwała nr 749/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 748/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w 2016 r.

Uchwała nr 747/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 746/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 745/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 744/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 743/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 742/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2019

Uchwała nr 741/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 740/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę wykonania, transportu i montażu tablic informacyjnych dla projektów „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol" oraz „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn"

Uchwała nr 739/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 r.

Uchwała nr 738/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie projektu „Przebudowy chodnika w ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II

Uchwała nr 737/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 736/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 735/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie przekazania materiałów z rozbiórki odzyskanych podczas modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada, gmina Koluszki zrealizowanej w 2015 r.

Uchwała nr 734/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"

Uchwała nr 733/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla zadania publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek"

Uchwała nr 732/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2016

Uchwała nr 731/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominków za udział w obchodach IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 730/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości w Łodzi, przy ul. Powojowej, obręb B-23, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153/24.

Uchwała nr 729/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Rzgowie, obręb 12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2076/5, nr 2076/6, nr 2077/7 oraz nieruchomości położonej w Rzgowie, obręb Starowa Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 31/1, nr 31/3 oraz nr 31/5.

Uchwała nr 728/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie dwóch operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, położonych w gminie Tuszyn, obręb Garbów, oznaczonej na mapie podziału nr P.1006.2015.2962 z 16.12.2015 r., jako działki nr 69/5 oraz nr 70/5.

Uchwała nr 727/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, obręb 19, oznaczonej na mapie podziału nr P.1006.2016.562 z 07.03.2016 r., jako działka nr 4/4.

Uchwała nr 726/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok.

Uchwała nr 725/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Uchwała nr 724/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała nr 723/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 - 2022

Uchwała nr 722/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 721/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 720/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 719/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 718/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie użyczenia Gminie Nowosolna działek nr 83/1, 157 położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1186E w gminie Nowosolna

Uchwała nr 717/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek"

Uchwała nr 716/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XXXIX Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uchwała nr 715/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych do pojazdów mechanicznych" dla Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 714/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2015 roku.

Uchwała nr 713/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2015 roku.

Uchwała nr 712/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowej pn. „8 Dycha Justynów - Janówka".

Uchwała nr 711/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 710/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 709/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 708/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 707/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 706/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 705/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzeń organizowanych w ramach obchodów IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r.

Uchwała nr 704/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie upoważnienia osób do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno - kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"

Uchwała nr 703/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług reklamowych podczas obchodów IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r.

Uchwała nr 702/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizny na cel związany z organizacją IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku.

Uchwała nr 701/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych"

Uchwała nr 700/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Pani Anny Ziętkiewicz-Liber, radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Łodzi, do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego przed Sądem Rejonowym w Łodzi w sprawie z wniosku Jarosława Zielińskiego P.B.M. „Budmont" o zawezwanie do próby ugodowej

Uchwała nr 699/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"

Uchwała nr 698/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna"

Uchwała nr 697/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 r.

Uchwała nr 696/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na sporządzenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu łódzkiego wschodniego" na lata 2017-2032

Uchwała nr 695/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 694/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2015 r.

Uchwała nr 693/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 692/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 691/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu obchodów IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r.

Uchwała nr 690/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 689/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 688/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 687/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 333/3.

Uchwała nr 686/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, obręb 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/2.

Uchwała nr 685/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, obręb 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/1.

Uchwała nr 684/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Kalinko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 504/2.

Uchwała nr 683/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Gospodarz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 112/44 oraz 112/45.

Uchwała nr 682/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków urnowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, obręb 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 292.

Uchwała nr 681/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczonej na mapie podziału nr P.1006.2015.972 z 08.05.2015 r., jako działka nr 113/7.

Uchwała nr 680/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, oznaczonej na mapie podziału nr P.1006.2016.348 z 08.02.2016 r., jako działka nr 55/5.

Uchwała nr 679/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 154/5 o pow. 0,0148 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3313E (ul. Wolborska).

Uchwała nr 678/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup albumu „Policjanci widziani oczami pokoleń" poświęconego historii Policjantów II RP

Uchwała nr 677/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu vEdukacja Nabór - Szkoły Ponadgimnazjalne umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 676/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 675/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 674/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Stefanów - Gmina Brójce, Jeziorko - Gmina Koluszki, Kruszów - Gmina Tuszyn"

Uchwała nr 673/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach: Borowa, Różyca, Galków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"

Uchwała nr 672/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Panią Annę Ziętkiewicz-Liber, radcę prawnego w Starostwie Powiatowym w Łodzi do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego P.B.M. „Budmont" o zapłatę kwoty 588 113,00 zł przed Sądami Powszechnymi w obydwu instancjach.

Uchwała nr 671/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pn. „Na ścieżkach Chrystusowych"

Uchwała nr 670/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie współorganizacji przez Powiat Łódzki Wschodni z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koluszkach „Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta"

Uchwała nr 669/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 668/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 667/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 666/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego VI Otwartych Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi szkół ponadgimnazjalnych, III Otwartych Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi w kategorii powyżej 21 lat, III Otwartych Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi w kategorii służb mundurowych.

Uchwała nr 665/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu IX Turnieju Tenisa Stołowego - Memoriał Zbigniewa Pietrusewicza.

Uchwała nr 664/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie rozbiórki 2 budynków (budynek pralni wraz z kotłownią i budynek garaży) wraz z kominem wolnostojącym posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 16 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4.

Uchwała nr 663/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach szafki oraz zlewu zakupionego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi".

Uchwała nr 662/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych do Zarządu Powiatu przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz powiatowe inspekcje i straże

Uchwała nr 661/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Burzyńskiego Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego P.B.M. „Budmont" o zapłatę kwoty 588 113,00 zł przed Sądami Powszechnymi w obydwu instancjach.

Uchwała nr 660/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu piotrkowskiego

Uchwała nr 659/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Czyżeminek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 96/9, 96/10 oraz 96/11.

Uchwała nr 658/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności na nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 247/4 i 248/7.

Uchwała nr 657/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, położonej w mieście Łodzi, przy ul. Zakładowej 72a/73, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału jako działka nr 117/9.

Uchwała nr 656/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/2 wraz z określeniem wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 123/1.

Uchwała nr 655/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Uchwała nr 654/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia procedur udzielania dotacji celowych i procedur rozliczania udzielonych i otrzymanych dotacji przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 653/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Stefanów - Gmina Brójce, Jeziorko - Gmina Koluszki, Kruszów - Gmina Tuszyn"

Uchwała nr 652/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 651/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w 2015 r.

Uchwała nr 650/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 649/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego IV edycji Międzynarodowych Targów Mody FAST FASHION

Uchwała nr 648/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom"

Uchwała nr 647/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację w 2016 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 - 2017 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 646/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2015 roku zamówieniach publicznych

Uchwała nr 645/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania publicznego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna"

Uchwała nr 644/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2015

Uchwała nr 643/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego

Uchwała nr 642/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Stefanów - Gmina Brójce, Jeziorko - Gmina Koluszki, Kruszów - Gmina Tuszyn"

Uchwała nr 641/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w 2015 r.

Uchwała nr 640/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej udzielonej na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" w 2015 roku

Uchwała nr 639/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni" w 2015 r.

Uchwała nr 638/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w 2015 r.

Uchwała nr 637/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r.

Uchwała nr 636/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Uchwała nr 635/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.

Uchwała nr 634/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 633/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzącego rodzinny dom dziecka w 2016 r.

Uchwała nr 632/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Uchwała nr 631/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 630/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód.

Uchwała nr 629/2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 628/2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 627/2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016

Uchwała nr 626/2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 625/2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (II)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 624/2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w pow iecie łódzkim wschodnim (II)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 623/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2015 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 622/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 621/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 620/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 619/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 618/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Usługową Spółdzielnią „ŚWIATOWID", na czasowy dozór w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w 2016r.

Uchwała nr 617/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek"

Uchwała nr 616/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia procedury wyceny surowca drzewnego przewidzianego do pozyskania w wyniku wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 615/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017 - 2022.

Uchwała nr 614/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Kalinko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 236/1 oraz nr 236/4.

Uchwała nr 613/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb Janówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 195/4.

Uchwała nr 612/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109/24.

Uchwała nr 611/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109/23.

Uchwała nr 610/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 88/1 oraz nr 88/5.

Uchwała nr 609/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w Sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 591/2.

Uchwała nr 608/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1343.

Uchwała nr 607/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, obręb B-41, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1/146, nr 1/149 oraz nr 6/51.

Uchwała nr 606/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 605/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, jako działka nr 154/5.

Uchwała nr 604/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2016

Uchwała nr 603/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 602/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."

Uchwała nr 601/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."

Uchwała nr 600/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na świadczenie usług medycznych w postaci badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Uchwała nr 599/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zlecania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała nr 598/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2015 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 597/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy integracyjnej „Zaczarowany Świat"

Uchwała nr 596/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r.

Uchwała nr 595/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w 2016 r.

Uchwała nr 594/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2016

Uchwała nr 593/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016

Uchwała nr 592/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok

Uchwała nr 591/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Uchwała nr 590/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania publicznego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna"

Uchwała nr 589/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatu Łódzkiego Wschodniego"

Uchwała nr 588/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „IV Powiatowych Łowów na Lisy"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1161432
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-26 11:55