Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała nr XVII/219/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2015

Uchwała nr XVII/218/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie z-mian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Uchwała nr XVII/217/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Uchwała nr XVII/216/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 - 2018

Uchwała nr XVII/215/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/63/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn" w 2015 r.

Uchwała nr XVII/214/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn" - etap II w 2015 r.

Uchwała nr XVIl/213/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa" w 2015 r.

Uchwała nr XVII/212/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/112/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny" w 2015 r.

Uchwała nr XVII/211/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. "Modernizacja systemu komunikacyjnego na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2015 r."

Uchwała nr XVII/210/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów" w 2015 roku

Uchwała nr XVII/209/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.

Uchwała nr XVII/208/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 r.

Uchwała nr XVII/207/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

Uchwała nr XVI1/206/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XVI1/205/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok.

Uchwała nr XVII/204/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok

Uchwała nr XVII/203/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2016 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, ul. Wyszyńskiego 86.

Uchwała nr XVII/202/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2016 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok

Uchwała nr XVII/200/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2019

Uchwała nr XVI/199/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/178/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

Uchwała nr XVI/198/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Uchwała nr XVI/197/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Uchwała nr XVI/196/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 - 2018

Uchwała nr XVI/195/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2015 r.

Uchwała nr XVI/194/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2015 r.

Uchwała nr XVI/193/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2015 r.

Uchwała nr XVI/192/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2015 r.

Uchwała nr XVI/191/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol polegającej na wykonaniu dokumentacji aplikacyjnej w tym badania natężenia ruchu, studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol oraz pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2921E ul. Główna w gminie Andrespol" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w 2015 r.

Uchwała nr XVI/190/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

Uchwała nr XVI/189/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022"

Uchwała nr XVI/188/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego za 2014 rok

Uchwała nr XV/187/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Uchwała nr XV/186/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Uchwała nr XV/185/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Uchwała nr XV/184/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Uchwała nr XV/183/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 - 2018

Uchwała nr XV/182/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok

Uchwała nr XV/181/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr XV/180/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XV/179/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Uchwała nr XV/178/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Uchwała nr XV/177/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2015

Uchwała nr XV/176/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów" w 2015 roku

Uchwała nr XV/175/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2921E ul. Główna w gminie Andrespol" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Uchwała nr XV/174/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2921E ul. Główna w gminie Andrespol" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Uchwała nr XV/173/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Uchwała nr XV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912 E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Uchwała nr XV/171/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Uchwała nr XV/170/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyn w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Uchwała nr XV/169/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLIX/693/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 145065
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-03 08:38