Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«luty 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Pełna nazwa i opis usługi
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne - Przedłużenie

Organ właściwy do realizacji usługi
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel usługi
Uzyskanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Kogo dotyczy

Usługa dotyczy osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat;
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
 3. uzyskała orzeczenie:
  1. lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  2. psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek składany osobiście,
 2. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 3. kserokopia prawa jazdy, (oryginał do wglądu)
 4. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, (oryginał do wglądu)
 5. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, (oryginał do wglądu)
 6. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art 106 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami (Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych). Kierujący Pojazdem OSP - zaświadczenie wydane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) potwierdzające, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej,
 7. potwierdzenie zatrudnienia w firmie na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Czas realizacji
Sprawy kompletne – tzn. nie wymagające dostarczenia dokumentów oraz dodatkowych wyjaśnień:

W przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny – urząd niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.

Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.).

Opłaty
Opłaty należy dokonać w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub wpłacając odpowiednią kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3:
PEKAO S. A. – III ODDZIAŁ W ŁODZI 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

 • opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne 50,00 zł.

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego – Wschodniego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku
 2. W celu wydania zezwolenia należy:
  1. przeprowadzić niezwłocznie weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
   1. poprawności ich wypełnienia oraz kompletności,
   2. spełnienia określonych w ustawie przesłanek do wydania zezwolenia;
  2. w przypadku braków w dokumentacji wezwać, w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195), osobę, której dokumenty dotyczą, do ich uzupełnienia;
  3. w przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny – urząd niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów,
 3. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57901
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-29 09:34