Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi

Profesjonalna rejestracja pojazdów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi

Profesjonalna rejestracja pojazdów.

Kogo dotyczy  

Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi są:

 1. przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą-oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,
 2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych

Wymagane dokumenty

Do złożenia - Wniosek (formularz) wraz załącznikami:

 1. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, albo kopi aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców
  z Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów
 2. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzenia odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części – w przypadku jednostek,
  o których mowa w art. 80s ust. 2 pkt 2
 3. oświadczenie przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej, nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 4. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zawierające klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”), że:
  • każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66 (ustawy Prawo o ruchu drogowym), odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,
  • będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
  • blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.
 5. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne

Do wglądu:

 1. dowód osobisty

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Czas realizacji

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

 1. Za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu – 100,00 ZŁ.
 2. Za wydanie:
  • kompletu profesjonalnych tablic samochodowych - 80,00 zł.
  • jednej profesjonalnej tablicy samochodowej - 40,00 zł.
  • profesjonalnej tablicy motocyklowej - 40,00 zł.
  • profesjonalnej tablicy motorowerowej- 30,00 zł.
  • blankietu dowodu rejestracyjnego- 10,00 zł
  • kompletu znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
 3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
  • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł


Opłat dokonuje się w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub
wpłacając odpowiednią sumę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi:
PEKAO S.A - III ODDZIAŁ W ŁODZI 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Rezultat realizacji usługi  

Profesjonalna rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Rejestrując pojazd organ rejestrujący wydaje:

 1. decyzję o rejestracji,
 2. blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych,
 3. zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne,

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku.
 2. Weryfikacja dokumentacji.
 3. Wydanie decyzji, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 87407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-30 09:57