Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi

Zarejestrowanie pojazdu.

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Wymagane dokumenty

Do złożenia - Wniosek (formularz) wraz załącznikami:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu, lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA - inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu;
 2. oryginał dowodu własności pojazdu ( m.in.: umowa sprzedaży, faktura VAT, darowizny).
  W przypadku, gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą lub zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy, nie wymaga się udokumentowania przepływu własności od właściciela z dowodu rejestracyjnego;
 3. tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku;
 4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego (tylko w przypadku, jeżeli pojazd nie został wyrejestrowany za granicą);
 5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku - dotyczy pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 7. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej;


Do wglądu:

 1. dowód osobisty lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych,

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Czas realizacji

Niezwłocznie, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 44 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

 1. 160,00 (opłata komunikacyjna) -  pojazdy samochodowe 
 2. 120,00 zł (opłata komunikacyjna) - motocykle
 3. 120,00 zł (opłata komunikacyjna) - przyczepy i naczepy oraz ciągniki rolnicze
 4. 110,00 zł (opłata komunikacyjna) - motorowery

Opłata za wydanie tablic indywidualnych:

 1. 1080,00 zł. (opłata komunikacyjna) - pojazdy samochodowe
 2. 580,00 zł. (opłata komunikacyjna) - motocykle

Opłat dokonuje się w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub
wpłacając odpowiednią sumę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi:
PEKAO S.A - III ODDZIAŁ W ŁODZI 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łodzi., za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Rejestrując pojazd organ rejestrujący wydaje:

 1. decyzję o czasowej rejestracji,
 2. pozwolenie czasowe na 30 dni,
 3. zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne,
   

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku.
 2. Weryfikacja dokumentacji.
 3. Wydanie decyzji, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.
 4. Zamówienie spersonalizowanych dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Odbiór dokumentów przed upływem terminu określonego w pozwoleniu czasowym.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 87408
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-30 09:57