Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Wpisanie stowarzyszeń zwykłych do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Usługa umożliwia uzyskanie wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Organ właściwy do realizacji usługi   
Starosta Łódzki Wschodni 

Cel usługi
Wpisanie stowarzyszeń zwykłych do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Kogo dotyczy   

 • Przedstawiciele stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, których regulaminy działalności przewidują taką formę reprezentacji stowarzyszenia
 • Zarządy stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, których regulaminy działalności przewidują taką formę reprezentacji stowarzyszenia

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

 1. regulamin działalności stowarzyszenia
 2. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych
 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ
  albo
  imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL członków zarządu, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ
 5. informacja o adresie siedziby stowarzyszenia
 6. protokół z zebrania założycielskiego wraz z załącznikami:
  1. listą obecności na zebraniu założycielskim stowarzyszenia zwykłego
  2. uchwałą w sprawie założenia stowarzyszenia zwykłego
  3. uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu stowarzyszenia
  4. uchwałą w sprawie wyboru przedstawiciela lub uchwałą w sprawie wyboru zarządu
  5. uchwałą w sprawie wyboru komisji rewizyjnej (jeżeli regulamin przewiduje działanie takiego organu)
  6. uchwałą zarządu w sprawie podziału funkcji w zarządzie (jeżeli regulamin tak stanowi)
  7. uchwałą komisji rewizyjnej w sprawie podziału funkcji w komisji rewizyjnej (jeżeli regulamin tak stanowi).
    

Czas realizacji

 • Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis (jeżeli nie został przez organ nadzorujący złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego).
 • Do 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku w sytuacji gdy wniosek o wpis zawierał braki i organ nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia.
 • Do 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Sądu odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.
   

Opłaty
Bez opłat
 

Tryb odwoławczy
Brak trybu odwoławczego
 

Rezultat realizacji usługi   
Wpisanie stowarzyszeń zwykłych do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Etapy realizacji usługi
Przyjęcie wniosku
Weryfikacja dokumentacji
Wpisanie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji
 

Poziom uwierzytelniania (podpis elektroniczny lub profil zaufany)
NIE
 

Usługa wymaga zalogowania
NIE
 

Data początku obowiązywania
2016-05-20
 

 • opublikował: Jan Wiechno
  data publikacji: 2016-06-01 14:54
 • zmodyfikował: Jan Wiechno
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 11:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13798
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-24 07:44

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3200647
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 14:54

Stopka strony