Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

15.12.2016 - RGRiOŚ.623.I.4.2016.JW
Informacja o realizacji zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynku kuźni na terenie DPS w Lisowicach” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

13.12.2016 - RGRiOŚ.6341.51.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla „PTAK" S.A. na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu centrum handlowego do ziemi za pośrednictwem gminnego odbiornika ścieków wylotem zlokalizowanym na działce nr 408 obręb 12 Rzgów.

02.12.2016 - RGRiOŚ.6150.20.2016.BR
Informacja o miejscach dokonywania indywidualnego odstrzału dzików.

02.12.2016 - RGRiOŚ.602.1.2016.ML
Informacja Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o przyjęciu przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwałą Nr XXIX/363/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.

22.11.2016 - RGRiOŚ.6341.50.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do cieku Gałkowianka, przebudowę przepustu pod droga powiatową nr 2911E oraz odprowadzenia z niej wód opadowych i roztopowych do cieku Gałkowianka - dz. Nr 1078 Gałków Mały, gm. Koluszki.

21.11.2016 - RGRiOŚ.6341.47.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Andrespol na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych oraz ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu za pośrednictwem wylotu kanalizacji deszczowej w Justynowie, gm. Andrespol.

21.11.2016 - RGRiOŚ.6341.49.2016.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Państwu Joannie Orysiak-Witkowskiej i Bogdanowi Witkowskiemu, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia położonego w Teolinie działka nr 295

RGRiOŚ.602.1.2016.ML
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego informuje o możliwości zapoznania się od dnia 5.10.2016 r. z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko a także opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz Zarządu Województwa Łódzkiego pod warunkiem ich dostępności w terminie składania uwag i wniosków, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 1006 w godzinach pracy Urzędu.

21.09.2016
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla gmin Andrespol i Nowosolna.

RGRiOŚ.6341.44.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego na działce nr 264/2 obręb 6 Górki Małe, gmina Tuszyn.

RGRiOŚ.6341.43.2016.CK
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Łódź na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Kruszynowej do koryta rzeki Brzozy.

RGRiOŚ.6341.42.2016.CK
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Łódź na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Metalowej do krytego koryta rzeki Sokołówki

RGRiOŚ.6341.36.2016.CK
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Koluszki na szczególne korzystanie z wód - wykonanie wylotu ścieków z projektowanej oczyszczalni w Borowej do rzeki Miazgi oraz studni chłonnej dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych

16.08.2016 - RGRiOŚ.6341.37.2016.CK
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w obrebie kompleksu 5 stawów rybnych w Parczewie, gm. Brójce.

16.08.2016 - RGRiOŚ.6341.41.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Andrespol na szczególne korzystanie z wód - wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 1307 obręb Justynów oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg gminnych: Turystycznej, Fabrycznej, Chopina, Krótkiej i Źródlanej do rowu melioracyjnego.

02.08.2016 - RGRiOŚ.6341.40.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 01.03.2012 r. znak: RGRiOŚ.6341.3.2012.CK z wniosku Miasta Łodzi - Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi

20.07.2016 - RGRiOŚ.6341.38.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 20.09.2010 r. znak: RGRiOŚ.6223.I-15/2010 z wniosku Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

15.07.2016 - RGRiOŚ.6341.28.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie robót w obrębie rowu przydrożnego (przepust pod zjazdem indywidualnym) przy drodze wojewódzkiej nr 713 w miejscowości Bukowiec gm. Brójce.

14.07.2016 - RGRiOŚ.6341.35.2016.IL
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze Stacji Uzdatniania Wody do rowu w zasięgu działki nr ew. 510 obręb ew. 12 Szczukwin, gmina Tuszyn

07.07.2016
Informacja Ministra Środowiska dotycząca prowadzenia w latach 2016 - 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.

21.06.2016 - RGRiOŚ.6330.2.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi rzeki Dobrzynki do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (obręb Rydzynki i Zofiówka, gm. Tuszyn).

14.06.2016 - RGRiOŚ.6341.30.2016.CK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Brójce na wykonanie wylotu rowu odpływowego do rz. Miazgi, wylotu kd 600 na rowie oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rz. Miazgi z dróg i przyszłych terenów inwestycyjnych w Bukowcu, Gm. Brójce.

13.06.2016 - RGRiOŚ.6341.29.2016.CK
Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 10.09.2014 r. znak: RGRiOŚ.6341.28.2014.CK w związku ze zmianą lokalizacji zbiornika infiltracyjno-odparowującego oraz wlotu wód opadowych z ul. Kolejowej w Justynowie do niego.

08.06.2016 - RGRiOŚ.6162.20.2016.BR
Informacja Starosty Łódzkiego Wschodniego o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla gminy Andrespol i Nowosolna.

08.06.2016 - RGRiOŚ.6341.21.2016.CK
Decyzja udzielająca Gminie Nowosolna pozwolenia wodnoprawnego na budowę zbiornika retencyjnego i odprowadzenie tam wód opadowych i roztopowych z modernizowanej ul. Bukowej w Bukowcu.

07.06.2016 - RGRiOŚ.6341.24.2016.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego firmie Shell Polska Sp. z o.o. w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia na terenie stacji paliw płynnych Shell Polska R 1128 położonej w Rzgowie ul. Katowicka 126

03.06.2016 - RGRiOŚ.6341.23.2016.CK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na odprowadzenie do rzeki Mrogi w km 68+572 oczyszczonych ścieków opadowych ze zlewni Z-l w Koluszkach, oczyszczonych ścieków technologicznych ze Stacji Uzdatniania Wody, oczyszczonych ścieków przemysłowych z Zakładu „SuperDrob" SA, ścieków z powierzchni dachowych firmy „Center 48" oraz pozostałych ścieków deszczowych z terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Koluszkach za pośrednictwem rowu otwartego.

16.05.2016 - RGRiOŚ.6341.19.2016.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pani Annie Barańskiej i Piotrowi Warpechowskiemu, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Brójcach nr 45, działka nr ew. 45/2 obręb 0001 na potrzeby nawadniania plantacji aronii i drzewek ozdobnych (cisów)

16.05.2016 - RGRiOŚ.602.1.2016.ML
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stosownie do treści art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.

09.05.2016 - RGRiOŚ.6341.22.2016.CK
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg w Łodzi pozwolenia wodnoprawnego na budowę i przebudowę urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach".

06.05.2016 - RGRiOŚ.6341.21.2016.CK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Nowosolna pozwolenia wodnoprawnego na budowę zbiornika retencyjnego i odprowadzenie do niego wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 106302E (ul. Bukowa) w Bukowcu.

29.04.2016 - RGRiOŚ.6341.20.2016.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Andrespolu, ul. Rokicińska 128 na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody - studni nr I i na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ww. studni zlokalizowanej w Andrespolu, ul. Kościelna 8, działka nr 25/12 obręb Andrespol

21.04.2016 - RGRiOŚ.6341.18.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28.12.2015 r. znak: RGRiOŚ.6341.56.2015.CK - działka nr 1307 obręb Justynów.

19.04.2016 - RGRiOŚ.6341.15.2016.CK
ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej zlokalizowanej w części działki nr 123 obręb 7 Jutroszew.

15.04.2016 - RGRiOŚ.6341.17.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28.12.2015 r. znak: RGRiOŚ.6341.57.2015.C.K.

13.04.2016 - RGRiOŚ.6341.13.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice wraz z budową obwodnicy m. Wola Rakowa" od km 8+953,95 do km 13+044,50".

13.04.2016 - RGRiOŚ.6341.12.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku Koluszki od km 5+155,00 do km 7+401,00".

13.04.2016 - RGRiOŚ.6341.16.2016.IL
Ogłoszenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Anderespol działającej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Bedoniu Przykościelnym ul. Ogrodowa nr 5 i odprowadzania ścieków technologicznych pochodzących ze Stacji Wodociągowej do rzeki Miazgi w km 18+064

09.03.2016 - RGRiOŚ.6341.7.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na realizację robót w obrębie rowu RN-4 polegających na jego przykryciu w obrębie działki nr 108/7 obręb 14 Gospodarz (Gospodarz 22, Gm. Rzgów).

24.02.2016 - RGRiOŚ.6341.4.2016.IL
Obwieszczenie dotyczące Decyzji - pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Pawłowo Święcickiemu, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 4/34 w obrębie Żeromin PGR i odprowadzania ścieków przemysłowych i wód opadowych do rowu w zasięgu działki nr ew. 4/34 obręb Żeromin PGR.

04.02.2016 - RGRiOŚ.6341.4.2016.IL
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Panu Pawłowi Święcickiemu, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 4/34 w obrębie Żeromin PGR i odprowadzania ścieków przemysłowych i wód opadowych do rowu w zasięgu działki nr ew. 4/34 obręb Żeromin PGR

29.01.2016 - RGRiOŚ.6341.5.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu z terenu stacji paliw w Bukowcu, ul. Rokicinska 122

21.01.2016 - RGRiOŚ.6341.3.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 27.10.2015 r.

19.01.2016 - RGRiOŚ.6341.1.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, fragmentu rowu i wylotu rowu do rzeki Miazga oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg i przyszłych terenów inwestycyjnych do rzeki, (działki: 328 obręb 25 Zielona Góra i 483/3 obręb 2 Bukowiec).

4.01.2016 - RGRiOŚ.6341.59.2015.2016.CK
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia retencyjno-rozsączającego oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Stacji elektroenergetycznej w Koluszkach, ul. Zielona 3.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 123413
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-23 12:47