Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«listopad 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XLV/557/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"

UCHWAŁA NR XLV/556/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA NR XLV/555/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLV/554/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLV/553/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XLV/552/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLV/550/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR XLIV/549/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV/548/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV/547/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLIV/546/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLIV/545/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XLIV/544/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018r.

UCHWAŁA NR XLIV/543/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2018 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XLIV/542/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2018 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86

UCHWAŁA NR XLIV/541/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XLIV/539/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statutu

UCHWAŁA NR XLIV/538/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017

UCHWAŁA NR XLIV/537/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XLIII/536/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XLIII/535/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji zadań za 2016 rok

UCHWAŁA NR XLIII/534/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLIII/533/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLIII/532/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLIII/531/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XLIII/530/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR XLIII/529/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR XLIII/528/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/527/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/526/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/525/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/524/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/523/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/522/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/521/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

UCHWAŁA NR XLIII/520/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/519/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koluszkach w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia w Koluszkach

UCHWAŁA NR XLIII/518/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Koluszkach w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Koluszkach

UCHWAŁA NR XLIII/517/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 3 Specjalną w Koluszkach

UCHWAŁA NR XLIII/516/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"

UCHWAŁA NR XLIII/515/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR XLIII/514/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2016/2017

UCHWAŁA NR XLII/513/2017 z dnia 26 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XLII/512/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrespol" w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".

UCHWAŁA NR XLII/511/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze" w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020"

UCHWAŁA NR XLII/510/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLII/509/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR XLII/508/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR XLII/507/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR XLII/506/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLII/505/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLII/504/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XLII/503/2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022"

UCHWAŁA NR XLI/502/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLI/501/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLI/500/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLI/499/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XLI/498/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicjanów - Erazmów - Lisowice" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

UCHWAŁA NR XLI/497/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenia jej regulaminu

UCHWAŁA NR XLI/496/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego, położonych w Gminie Andrespol, obręb Bedoń-Wieś, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 113/1 (o pow. 1,0026 ha), 113/2 (o pow. 0,0527 ha), 113/3 (o pow. 0,4224 ha) i 99/6 (o pow. 0,0065 ha), na rzecz Gminy Andrespol.

UCHWAŁA NR XL/495/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XL/494/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XL/493/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XL/492/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy

UCHWAŁA NR XL/491/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuszyn w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu oświaty

UCHWAŁA NR XL/490/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci mienia ruchomego Powiatu Łódzkiego Wschodniego wykorzystywanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie

UCHWAŁA NR XL/489/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/488/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicjanów - Erazmów - Lisowice" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

UCHWAŁA NR XL/487/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wyłamanych drzew z gatunku brzoza, zlokalizowanych na terenie działki nr 526/7 położonej w obrębie 4 miasta Koluszki, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XL/486/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXIX/485/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/484/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XXXVIII/483/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XXXVIII/482/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

UCHWAŁA NR XXXVIII/481/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR XXXVIII/480/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/479/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XXXVIII/477/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac na terenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Tuszyńskiej w Stróży oraz udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży"

UCHWAŁA NR XXXVIII/476/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2906E o przebiegu Nowy Bedoń - Bedoń - do drogi 2912E: ul. Słowiańskiej o długości 1,933 km w miejscowości Bedoń Wieś na terenie Gminy Andrespol w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR XXXVIII/475/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 - 2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/474/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/473/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/449/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2021

UCHWAŁA NR XXXVII/472/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/471/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/470/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XXXVII/469/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki" w 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/468/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XXXVI/467/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/466/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna i Stowarzyszenia NOWAsolna

UCHWAŁA NR XXXVI/465/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017

UCHWAŁA NR XXXVI/464/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/463/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/462/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/394/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wchodniego na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXXVI/461/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR XXXVI/460/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017

UCHWAŁA NR XXXVI/459/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/396/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/458/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/457/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/456/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/455/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2016

UCHWAŁA NR XXXVI/454/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2016

UCHWAŁA NR XXXV/453/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXV/452/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXV/451/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXXV/450/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXV/449/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017- 2021

UCHWAŁA NR XXXV/448/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 w Powiecie Łódzkim Wschodnim"

UCHWAŁA NR XXXV/447/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXV/446/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXV/445/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Tuszyn, obręb 14, oznaczonej jako działka nr 156/2 o pow. 1,0110 ha, na rzecz Gminy Tuszyn

UCHWAŁA NR XXXV/444/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Tuszyn Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

UCHWAŁA NR XXXIV/443/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/442/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/440/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/438/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/437/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/436/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/435/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXXIV/434/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017 - 2032"

UCHWAŁA NR XXXIV/433/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR XXXIV/432/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 i wykazem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXIV/431/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi APSPEC Rybowscy sp. j.

UCHWAŁA NR XXXIV/430/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

UCHWAŁA NR XXXIII/429/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2017

UCHWAŁA NR XXXIII/428/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017

UCHWAŁA NR XXXIII/427/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/396/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/426/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/425/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXXIII/424/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

UCHWAŁA NR XXXIII/423/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXIII/422/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXIII/421/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXIII/420/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2016 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

UCHWAŁA NR XXXIII/419/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

UCHWAŁA NR XXXIII/418/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Andrespol w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Andrespol publicznego 3 - letniego liceum ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze

UCHWAŁA NR XXXII/417/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/416/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/415/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXXII/414/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzewa z gatunku lipa, zlokalizowanego na terenie działki nr 526/7 położonej w obrębie 4 miasta Koluszki, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXII/413/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXII/412/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XXXII/411/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2016

UCHWAŁA NR XXXII/410/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie rozwiązania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 340760
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-24 11:52