Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

04.12.2018 r. - BiGN.6840.3.2018
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej: gmina Brójce, obręb Leśne Odpadki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65 o pow. 0,1208 ha

04.12.2018 r. - BiGN.6846.1.2018.MC/ŁS
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Tuszyn.

04.12.2018 r. - BiGN.6845.12.2018
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej na terenie miasta Tuszyn, obręb 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274 o pow. 0,0216 ha.

02.10.2018 r. - BiGN.6840.7749.2015.MC
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obrębie Wiączyń Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/2 (o pow. 0,1036 ha), stanowiącej własność Skarbu Państwa.

02.10.2018 r. - BIGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/9 (o pow. 0,1049 ha), 5/11 (o pow. 0,0990 ha) i 5/13 (o pow. 0,0935 ha) wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 (o pow. 0,2315 ha), położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

02.10.2018 r. - BIGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/3 (o pow. 0,1402 ha), 5/5 (o pow. 0,1187 ha) i 5/7 (o pow. 0,1118 ha) wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 (o pow. 0,2315 ha), położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

24.08.2018 r.
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie Tuszyna, obręb 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 88/4.

24.08.2018 r. - BiGN.6821.30.2017.ŁS
Decyzja o ustaleniu, że nieruchomość położona w gminie Tuszyn, w obrębie ew. Mąkoszyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 327 o pow. 0,32 ha, stanowi mienie gromadzkie na dzień 29 czerwca 1963r.

22.08.2018 r. - BiGN.6820.1719.2016.DNP
Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej, dotyczy wywłaszczenia nieruchomości położonej na terenie Koluszek, obręb 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2.

17.07.2018 r. - BiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/3 (o pow. 0,1402 ha), 5/5 (o pow. 0,1187 ha) i 5/7 (o pow. 0,1118 ha) wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 (o pow. 0,2315 ha), położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

17.07.2018 r. - BiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/9 (o pow. 0,1049 ha), 5/11 (o pow. 0,0990 ha) i 5/13 (o pow. 0,0935 ha) wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 (o pow. 0,2315 ha), położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

10.07.2018 r. - BiGN.6840.7749.2015.MC
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obrębie Wiączyń Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/2 (o pow. 0,1036 ha), stanowiącej własność Skarbu Państwa.

10.07.2018 r. - BiGN.6840.2.2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Rzgów, obrębie Kalinko, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 286/4 (o pow. 0,1159 ha) i 307/1 (o pow. 0,2109 ha), stanowiących własność Skarbu Państwa.

28.06.2018 r. - BiGN.6820.1719.2016.JS.DNP
Zawiadomienie o wyznaczeniu dodatkowego terminu, dotyczy wywłaszczenia nieruchomości położonej na terenie Koluszek, obręb 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2.

25.05.2018 r. - BiGN.6820.1719.2016.JS.DNP
Zawiadomienie o wyznaczeniu dodatkowego terminu, dotyczy wywłaszczenia nieruchomości położonej na terenie Koluszek, obręb 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2.

24.04.2018 r. - BiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/9 (o pow. 0,1049 ha), 5/11 (o pow. 0,0990 ha) i 5/13 (o pow. 0,0935 ha) wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 (o pow. 0,2315 ha), położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

24.04.2018 r. - BiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/3 (o pow. 0,1402 ha), 5/5 (o pow. 0,1187 ha) i 5/7 (o pow. 0,1118 ha) wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 (o pow. 0,2315 ha), położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

17.04.2018 r. - BGiGN.6840.7749.2015.MC
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obrębie Wiączyń Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/2 (o pow. 0,1036 ha), stanowiącej własność Skarbu Państwa.

17.04.2018 r. - BGiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 5/15 (o pow. 0,1341 ha) położonej na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiącej nieruchomość Skarbu Państwa.

17.04.2018 r. - BGiGN.6840.2.2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Rzgów, obrębie Kalinko, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 286/4 (o pow. 0,1159 ha) i 307/1 (o pow. 0,2109 ha), stanowiących własność Skarbu Państwa.

12.04.2018 r. - BiGN.6840.1.2018.ŁS.
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonych na terenie gminy Koluszki, obrębie Gałków Mały, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 141.

12.04.2018 r. - BiGN.6846.169.2018.ŁS
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Koluszki położonych na terenie gminy Koluszki, obrębie Regny, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 424, 425, 426, 431, 433, 434, 435 oraz obrębie Słotwiny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 163 oraz obrębie Katarzynów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 462.

15.03.2018 r. - BiGN.6820.1719.2016.DNP
Zawiadomienie o wyznaczeniu dodatkowego terminu, dotyczy wywłaszczenia nieruchomości położonej na terenie Koluszek, obręb 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2.

06.02.2018 r. - BiGN.6820.1719.2016JS.DNP
Zawiadomienie o zmianie terminu rozprawy administracyjnej w postępowaniu o wywłaszczenie nieruchomości położonej w Koluszkach przy ul. 11-go Listopada, w obrębie 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2 o pow. 0,5501 ha.

06.02.2018 r. - BiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/3 (o pow. 0,1402 ha), 5/5 (o pow. 0,1187 ha) i 5/7 (o pow. 0,1118 ha) wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 (o pow. 0,2315 ha), położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

06.02.2018 r. - BiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/9 (o pow. 0,1049 ha), 5/11 (o pow. 0,0990 ha) i 5/13 (o pow. 0,0935 ha) wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 (o pow. 0,2315 ha), położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.

23.01.2018 r. - BGiGN.6840.7749.2015.MC
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obrębie Wiączyń Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/2 (o pow. 0,1036 ha), stanowiącej własność Skarbu Państwa.

23.01.2018 r. - BGiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/14 (o pow. 0,1379 ha) i 5/15 (o pow. 0,1341 ha) położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość Skarbu Państwa.

23.01.2018 r. - BGiGN.6840.2.2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Rzgów, obrębie Kalinko, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 286/4 (o pow. 0,1159 ha) i 307/1 (o pow. 0,2109 ha), stanowiących własność Skarbu Państwa.

15.01.2018 r. - BiGN.6845.4.2017
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rzgowie, w obrębie 12, przy ul. Łódzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 753/8 o pow. 0,4733 ha

08.01.2018 r. - BiGN.6820.1719.2016.DNP
Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości położonej na terenie Koluszek, obręb 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2 i informacja o dodatkowym terminie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10205
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-04 11:30

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl
rada.lodzkiwschodni.pl
lodzkiwschodni.geoportal2.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3924618
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 13:17

Stopka strony