Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR LVII/651/2018 z dnia 26 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR LVII/650/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVII/649/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVII/648/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVII/647/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR LVII/646/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

UCHWAŁA NR LVII/645/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 roku

UCHWAŁA NR LVII/644/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 roku

UCHWAŁA NR LVII/643/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2022"

UCHWAŁA NR LVII/642/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR LVII/641/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR LVII/640/2018 z dnia 26 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR LVII/639/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR LVII/638/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmiany Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2021

UCHWAŁA NR LVII/637/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR LVI/636/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVI/635/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVI/634/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVI/633/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR LVI/632/2018 z dnia 26 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" w 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/631/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Stowarzyszenia Ekologiczno - Wędkarskiego „ZALEW" w Strykowie i uchwalenia jej regulaminu

UCHWAŁA NR LVI/630/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR LV/629/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LV/628/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LV/627/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR LV/626/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

UCHWAŁA NR LV/625/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

UCHWAŁA NR LV/624/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji" dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"

UCHWAŁA NR LIV/623/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIV/622/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR LIV/621/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w ramach realizacji inwestycji obejmującej budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej z linią kolejową w Nowym Bedoniu

UCHWAŁA NR LIV/620/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

UCHWAŁA NR LIV/619/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy dotacji z Samorządem Województwa Łódzkiego i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

UCHWAŁA NR LIV/618/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku w Lisowicach

UCHWAŁA NR LIV/617/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2017

UCHWAŁA NR LIV/616/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018

UCHWAŁA NR LIV/615/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018

UCHWAŁA NR LIV/614/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR LIV/613/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR LIII/612/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIII/611/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIII/610/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIII/609/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIII/608/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR LIII/607/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu - Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenie wkładu własnego

UCHWAŁA NR LIII/606/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

UCHWAŁA NR LII/605/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/597/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

UCHWAŁA NR LI/604/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LI/603/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LI/602/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LI/601/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR LI/600/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu - Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenie wkładu własnego

UCHWAŁA NR LI/599/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania utworzenia punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

UCHWAŁA NR LI/598/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR LI/597/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

UCHWAŁA NR L/596/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR L/595/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR L/594/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR L/593/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR L/592/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR L/591/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok

UCHWAŁA NR L/590/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017

UCHWAŁA NR L/589/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017

UCHWAŁA NR XLIX/588/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR XLIX/587/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XLIX/586/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIX/585/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIX/584/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIX/583/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR XLIX/582/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu - Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XLVIII/581/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/580/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/579/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR XLVIII/578/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego / Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego pn. „Centrum Usług Społecznych WISIENKA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

UCHWAŁA NR XLVIII/577/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2018-2020"

UCHWAŁA NR XLVIII/576/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez Powiat Łódzki Wschodni

UCHWAŁA NR XLVIII/575/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

UCHWAŁA NR XLVIII/574/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018

UCHWAŁA NR XLVIII/573/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

UCHWAŁA NR XLVIII/572/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2018

UCHWAŁA NR XLVII/571/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XLVII/570/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLVII/569/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLVII/568/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVII/567/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR XLVII/566/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce

UCHWAŁA NR XLVII/565/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

UCHWAŁA NR XLVI/564/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

UCHWAŁA NR XLVI/563/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/562/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/561/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR XLVI/560/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" w 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVI/559/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku

UCHWAŁA NR XLVI/558/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2017 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 203841
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-28 15:42