Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała nr 2287/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r."

Uchwała nr 2286/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonego i zużytego środka trwałego będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Uchwała nr 2285/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

Uchwała nr 2284/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Rzgów, obręb Romanów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 132/11 o pow. 0,0285 ha i 132/13 o pow. 0,1340 ha.

Uchwała nr 2283/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3313E (ul. Prosta) położoną w gminie Tuszyn, obrębie Garbów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6 o pow. 0,0348 ha.

Uchwała nr 2282/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.

Uchwała nr 2281/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 2280/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2279/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2278/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2277/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2276/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2275/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zawierania umów dotyczących Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wdrożenia systemu oraz nieodpłatnego przekazywania sprzętu służącego obsłudze Systemu Obsługi Wsparcia

Uchwała nr 2274/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 2273/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 2272/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r." w zakresie zadania Nr 1

Uchwała nr 2271/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Andrespol, obręb Janówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 195/4 o pow. 0,0150 ha.

Uchwała nr 2270/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Nowosolna, obręb Kalonka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3 o pow. 0,0258 ha.

Uchwała nr 2269/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą oraz realizacji projektu

Uchwała nr 2268/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 2267/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do podpisywania porozumień z powiatem na terenie którego uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej są mieszkańcy innych powiatów

Uchwała nr 2266/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 2265/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

Uchwała nr 2264/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2263/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2262/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2261/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2260/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2259/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2258/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2257/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2256/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku i ustalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 2255/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku

Uchwała nr 2254/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r."

Uchwała nr 2253/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup książek, niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3

Uchwała nr 2252/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2250/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2249/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2248/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2247/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2246/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"

Uchwała nr 2245/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA""

Uchwała nr 2244/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice.

Uchwała nr 2243/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości, położonej w mieście Łodzi, przy ul. Zakładowej 76 w obrębie W-35, oznaczonej jako działka nr 58/8, według stanu na dzień wywłaszczenia oraz według stanu na dzień zwrotu wraz z waloryzacją odszkodowania wypłaconego poprzednim właścicielom nieruchomości z tytułu jej wywłaszczenia oraz określenie aktualnej wartości rynkowej ww. nieruchomości, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

Uchwała nr 2242/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego położonej w Koluszkach, obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 560/5, 1220/1,1220/2,1220/3, 1220/4, 1220/5, 1220/6, 1220/7, 1220/8, 1220/9, 1220/10, 1220/11 i 292/3.

Uchwała nr 2241/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Szczukwin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/1 o pow. 0,0056 ha.

Uchwała nr 2240/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 47/1 o pow. 0,0148 ha.

Uchwała nr 2239/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Uchwała nr 2238/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r."

Uchwała nr 2237/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego VI edycji Niepodległościowego Marszu Nordic Walking w Justynowie

Uchwała nr 2236/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 2235/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 2234/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2233/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2232/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2231/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2230/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2229/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2228/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2227/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2226/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018

Uchwała nr 2225/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018

Uchwała nr 2224/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r." oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 2223/2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r." w zakresie zadania Nr 2

Uchwała nr 2222/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrespol na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025.

Uchwała nr 2221/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2220/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2219/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2218/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2217/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2216/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 73/16 o pow. 0,0065 ha.

Uchwała nr 2215/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na zdjęcie ochrony nad pomnikiem przyrody, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice.

Uchwała nr 2214/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice.

Uchwała nr 2213/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu jesiennego rajdu pieszego dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego pn. „Rajd Pieczonego Ziemniaka"

Uchwała nr 2212/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XIII Wieczoru Gór i Przygody

Uchwała nr 2211/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXIII Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2018"

Uchwała nr 2210/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego III Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej pt. „Pszczelarstwo europejskie - kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki pasiecznej" oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi w związku z organizacją III Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej pt. „Pszczelarstwo europejskie - kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki pasiecznej"

Uchwała nr 2209/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku

Uchwała nr 2208/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r."

Uchwała nr 2207/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"

Uchwała nr 2206/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie, transport i montaż jednej zewnętrznej tablicy pamiątkowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 2205/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"

Uchwała nr 2204/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce"

Uchwała nr 2203/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Hyundai o nr rej. SZ 40119

Uchwała nr 2202/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2201/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2200/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2199/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2198/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2197/2018 z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 2196/2018 z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"

Uchwała nr 2195/2018 z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2194/2018 z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2193/2018 z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2192/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku

Uchwała nr 2191/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku

Uchwała nr 2190/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie ustalenia usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki, Gminą Rzgów i Gminą Tuszyn w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Uchwała nr 2189/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.

Uchwała nr 2188/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r."

Uchwała nr 2187/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 2186/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

Uchwała nr 2185/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne

Uchwała nr 2184/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2183/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Kalinko, działka nr 504/8.

Uchwała nr 2182/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Romanów, działka nr 132/11 i poz. 132/13.

Uchwała nr 2181/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb Janówka, działka nr 195/4.

Uchwała nr 2180/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Starowa Góra, działka nr 212/2.

Uchwała nr 2179/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia II przetargu na sprzedaż pojazdu usuniętego z drogi - skuter Wilga III 50 o nr rej. ELW 8FF2

Uchwała nr 2178/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przebudowę fragmentu drogi nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie"

Uchwała nr 2177/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie i dostawę 17 sztuk tablic informacyjnych do samodzielnego montażu na drogach powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 2176/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 2175/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2174/2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2173/2018 z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2172/2018 z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2171/2018 z dnia 26 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA""

Uchwała nr 2170/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Uchwała nr 2169/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie dwóch drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice.

Uchwała nr 2168/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie"

Uchwała nr 2167/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawę progów wyspowych do montażu na jezdni bitumicznej w zadaniu pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna" - wykonanie progów zwalniających

Uchwała nr 2166/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i wbudowanie w drogę 34 znaków drogowych U-9a/b w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 2165/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego jubileuszu 60-lecia działalności Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tuszynie

Uchwała nr 2164/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r."

Uchwała nr 2163/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 2162/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 2161/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2160/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2159/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2158/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2157/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2156/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2155/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 2123/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty

Uchwała nr 2154/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2153/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2152/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2151/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2150/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2149/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 2148/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"

Uchwała nr 2147/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"

Uchwała nr 2146/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg: ul. Główna w Gałkowie Dużym, ul. Zielonogórska w Borowej, droga Felicjanów-Jeziorko, droga Wierzchy-Świny, droga w miejscowości Stary Redzeń, droga Wierzchy-Kazimierzów-Stamirowice, droga Długie-Turobowice-Kazimierzów, droga przez wieś Zygmuntów, droga przez wieś Redzeń Nowy, ul. Strażacka i ul. Grzybowa w Będzelinie, droga przez wieś Przanowice Małe, ul. Napoleońska, ul. Łódzka, ul. Borowiecka w Gałkowie Małym, ul. Chrustowska w Borowej II, ul. Główna w Będzelinie, droga przez wieś Leosin, droga we wsi Lisowice, droga biegnąca od ul. Wojska Polskiego przez las w Koluszkach, ul. Koluszkowska w Będzelinie do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 2145/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi gminnej nr 106446E położonej w obrębie Rzgów powiat łódzki wschodni dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

Uchwała nr 2144/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej nr 106419E położonej w obrębie Rzgów powiat łódzki wschodni dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej drogi z użytkowania

Uchwała nr 2143/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"

Uchwała nr 2142/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 2141/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew - Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 2140/2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr 2139/2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 2138/2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2137/2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2136/2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2135/2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2134/2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2133/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Uchwała nr 2132/2018 z dnia 6 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego -samochodu osobowego marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym ELW 60L8 będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 2131/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Uchwała nr 2130/2018 z dnia 6 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 2129/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

Uchwała nr 2128/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2127/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2126/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Porwańskiej reprezentującej Firmę ATMO PROJEKT Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska Grażyna Porwańska z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91/93 do pozyskiwania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego danych, informacji i materiałów niezbędnych do opracowania Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 2125/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"

Uchwała nr 2124/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 2123/2018 z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie wyrażenie zgody na ustalenie przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty

Uchwała nr 2122/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „Jubileuszu 200-lecia utworzenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym"

Uchwała nr 2121/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby realizacji projektu „Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji" dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"

Uchwała nr 2120/2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowej na realizację projektu pn. „Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji" dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"

Uchwała nr 2119/2018 z dnia 6 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 2118/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów"

Uchwała nr 2117/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2018 r.

Uchwała nr 2116/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2115/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2114/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie współorganizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych w dniu 16 września 2018 r.

Uchwała nr 2113/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominku okolicznościowego z okazji 10-lecia twórczości artystycznej Zespołu Śpiewaczego „Gałkowianie", działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach

Uchwała nr 2112/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie, transport i montaż jednej zewnętrznej tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 2111/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę i montaż zestawu komputerowego z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych".

Uchwała nr 2110/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na opracowanie Raportu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Uchwała nr 2109/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2108/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018

Uchwała nr 2107/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2106/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r.

Uchwała nr 2105/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r.

Uchwała nr 2104/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach przy ul. Wigury 2.

Uchwała nr 2103/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zasady udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"

Uchwała nr 2102/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Ford Fiesta o nr rej. SK 752FG

Uchwała nr 2101/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, ob. 11, działka nr 274.

Uchwała nr 2100/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, ob. Byszewy, działka nr 111/11.

Uchwała nr 2099/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, ob. P-16, działka nr 14/3.

Uchwała nr 2098/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, ob. P-16, działka nr 13/2.

Uchwała nr 2097/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup odblaskowych materiałów promocyjnych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Uchwała nr 2096/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 2095/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 2094/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2093/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2092/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2091/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2090/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2089/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice

Uchwała nr 2088/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz projektu zaproszenia do negocjacji na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 2087/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie"

Uchwała nr 2086/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"

Uchwała nr 2085/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 2084/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 2083/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA""

Uchwała nr 2082/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 2081/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice

Uchwała nr 2080/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów

Uchwała nr 2079/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 2078/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 291 lE w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 2077/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 2076/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży".

Uchwała nr 2075/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2020

Uchwała nr 2074/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2073/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2072/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2071/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2070/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2069/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pana Jakuba Kalmuka reprezentującego ProGeo Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniach niezbędnych do wykonania opracowania pn. „Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu łódzkiego wschodniego"

Uchwała nr 2068/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 2067/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Modlica, działka nr 260/7 oraz w mieście Tuszynie, obręb 18, działka nr 220.

Uchwała nr 2066/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, ob. Kalonka, działka nr 3/3; w gminie Tuszyn, ob. Garbów, działka nr 284/6; w gminie Tuszyn, ob. Szczukwin, działka nr 193/1 oraz w gminie Tuszyn, ob. Zofiówka, działka nr 47/1.

Uchwała nr 2065/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, ob. 5, działka nr 502/1, 152/16, 1348, 1345/1 i nr 558/8.

Uchwała nr 2064/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, ob. Kopanka, działka nr 149 i nr 165 oraz w gminie Andrespol, ob. Andrespol, działka nr 88/24, 88/9, 88/18 i nr 243/4.

Uchwała nr 2063/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w 2018 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 2062/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na sporządzenie „Wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla powiatu łódzkiego wschodniego" w ramach zadania „Analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi"

Uchwała nr 2061/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"

Uchwała nr 2060/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Nissan Sunny o nr rej. EL 553CW

Uchwała nr 2059/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 2058/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach umowy użyczenia części nieruchomości około 2,01 ha, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oddanej w trwały zarząd Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2 o pow. 6,9500 ha.

Uchwała nr 2057/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych pochodzących z zakończonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

Uchwała nr 2056/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2055/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2054/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2053/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2052/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2051/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na demontaż skrzynki gazowej wraz z jej zawartością oraz demontaż czerpni i wyrzutni powietrza, która znajduje się na elewacji wschodniej budynku głównego, usytuowanego na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 5754/16633, oddanej w trwały zarząd I Liceum Ogólnokształcącemu im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3.

Uchwała nr 2050/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, ob. Rydzynki, działka nr 582/1.

Uchwała nr 2049/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Rzgowie, ob. 12, działka nr 261/17 i nr 261/19.

Uchwała nr 2048/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, ob. Czyżeminek, działka nr 132 i nr 159.

Uchwała nr 2047/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 83/10 o pow. 0,0392 ha.

Uchwała nr 2046/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - skuter Wilga III 50 o nr rej. ELW 8FF2

Uchwała nr 2045/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2044/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2043/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2042/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 2041/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2040/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2039/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 2038/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 2037/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2036/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2035/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2034/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Brójce, obręb Bukowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 332/2 o pow. 0,1039 ha.

Uchwała nr 2033/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (IV)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 2032/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - samochodu marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym ELW60L8 będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 2031/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 2030/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XVIII Wojewódzkiego Święta Pszczelarzy oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi podczas XVIII Wojewódzkiego Święta Pszczelarzy

Uchwała nr 2029/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pana Marka Ciepieli reprezentującego Biuro Leśnych Usług Projektowych Lasotaks - Marek Ciepiela ul. Moniuszki 15, 37-420 Rudnik nad Sanem do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniach niezbędnych do wykonania zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów"

Uchwała nr 2028/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie"

Uchwała nr 2027/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie"

Uchwała nr 2026/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"

Uchwała nr 2025/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2024/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2023/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2022/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2021/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez udział w imprezie Mixer Regionalny Łódzkie 2018 w dniu 8 września 2018 roku

Uchwała nr 2020/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Andrzejczak do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi"

Uchwała nr 2019/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów"

Uchwała nr 2018/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA""

Uchwała nr 2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 2016/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 2015/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 2014/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"

Uchwała nr 2013/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 2012/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"

Uchwała nr 2011/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na opracowanie Studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów

Uchwała nr 2010/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi"

Uchwała nr 2009/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koluszki na lata 2018 - 2020 z perspektywą do 2024 roku.

Uchwała nr 2008/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Audi 80 o nr rej. ELA 2S12

Uchwała nr 2007/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe podłączenie do sieci wodociągowej stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, obiektów zlokalizowanych na nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 187.

Uchwała nr 2006/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Uchwała nr 2005/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 2004/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2018 r.

Uchwała nr 2003/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2018 r.

Uchwała nr 2002/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2001/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2000/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1999/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1998/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1997/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1996/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1995/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1994/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1993/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017

Uchwała nr 1992/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2.

Uchwała nr 1991/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 355/6 o pow. 0,0139 ha.

Uchwała nr 1990/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 352/5 o pow. 0,0042 ha.

Uchwała nr 1989/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 1988/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA""

Uchwała nr 1987/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Andrzejczak do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"

Uchwała nr 1986/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Audi 80 o nr rej. EZD GX21

Uchwała nr 1985/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonego i zużytego składnika majątkowego będącego w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 1984/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 1983/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 1982/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1981/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1980/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1979/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Daewoo Matiz o nr rej. ELW 09U5

Uchwała nr 1978/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd w zakresie odstępstwa od przepisów dotyczących usytuowania wjazdów z drogi do obiektu i urządzenia obsługi ruchu oraz wjazdu na drogę.

Uchwała nr 1977/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie"

Uchwała nr 1976/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 1964/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód.

Uchwała nr 1975/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałego środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 1974/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"

Uchwała nr 1973/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"

Uchwała nr 1972/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 1971/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, położonej w Koluszkach, przy ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 526/7 z przeznaczeniem na prowadzenie filii archiwum Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz zamiejscowych stanowisk składnic akt Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwała nr 1970/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn

Uchwała nr 1969/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Festynu Rodzinnego w Koluszkach

Uchwała nr 1968/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Uchwała nr 1967/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1966/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1965/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1964/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód.

Uchwała nr 1963/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1962/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1961/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na opracowanie Studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ"

Uchwała nr 1960/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 1959/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice

Uchwała nr 1958/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów"

Uchwała nr 1957/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1956/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (IV)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1955/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (III)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1954/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała nr 1953/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1952/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1951/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1950/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1949/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zobowiązania p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego rzeczowych składników majątkowych, dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód oraz rozliczenia przekazanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy

Uchwała nr 1948/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Łodzi, przy ul. Służbowej 7a, działka nr 205/20 i nr 205/22.

Uchwała nr 1947/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 1946/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ"

Uchwała nr 1945/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Brójce, obręb Bukowiec, działka nr 332/2.

Uchwała nr 1944/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia osób do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1943/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Powitanie Lata 2018 w Starowej Górze"

Uchwała nr 1942/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie objęcia patronatem honorowym Starosty Łódzkiego Wschodniego VIII Pieszego Rajdu „Mitomania"

Uchwała nr 1941/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy z Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. dotyczącej udzielenia dotacji celowej na zakup aparatu do znieczulania na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Uchwała nr 1940/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2018 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1939/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1938/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1937/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1936/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1935/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów, gmina Tuszyn w zakresie odstępstw od przepisów dotyczących odległości między skrzyżowaniami na drodze klasy Z.

Uchwała nr 1934/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - VW Passat o nr rej. EL 894CN

Uchwała nr 1933/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 1932/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1931/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 1930/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „IV Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa - Pierwsza Pomoc"

Uchwała nr 1929/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie dotacji w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką", ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała nr 1928/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" na dofinansowanie w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa projektu z dziedziny bezpieczeństwa w miejscach publicznych pn.: „W Powiecie Łódzkim Wschodnim przepisów przestrzegamy - o bezpieczeństwo dbamy"

Uchwała nr 1927/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1926/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1925/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1924/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1923/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1922/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1921/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1920/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1919/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1918/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie dofinansowania projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 1917/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1916/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych pozostałych środków trwałych będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Uchwała nr 1915/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Indywidualnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 1914/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej pn. „Drogi wolności" organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym

Uchwała nr 1913/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację uroczystych obchodów Dnia Matki przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1912/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VII Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego" oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach w związku z organizacją „VII Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego"

Uchwała nr 1911/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego obchodów 50-tej rocznicy Zawodowego Pożarnictwa w Koluszkach organizowanego pod hasłem „Pól wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego"

Uchwała nr 1910/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2.

Uchwała nr 1909/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach

Uchwała nr 1908/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1907/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1906/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1905/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1904/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"

Uchwała nr 1903/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA""

Uchwała nr 1902/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 1901/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie dwóch drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice.

Uchwała nr 1900/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1899/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Andrespol, obręb Janówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 488/4 o pow. 0,0144 ha.

Uchwała nr 1898/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 348/5 o pow. 0,0099 ha.

Uchwała nr 1897/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działki położone w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 343/4 o pow. 0,0207 ha, nr 347/5 o pow. 0,0091 ha, nr 351/5 o pow. 0,0090 ha.

Uchwała nr 1896/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Rydzynki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 583/5 o pow. 0,0223 ha.

Uchwała nr 1895/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok.

Uchwała nr 1894/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"

Uchwała nr 1893/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" — odcinek Katarzynów - Felicjanów

Uchwała nr 1892/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice

Uchwała nr 1891/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 1890/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi - ul. Zagajnikowa w miejscowości Różyca do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 1889/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1888/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia warunków umów na realizację kampanii pn. „Pól wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego"

Uchwała nr 1887/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1886/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1885/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1884/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1883/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1882/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1881/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach.

Uchwała nr 1880/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r." oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1879/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 1878/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1877/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na usługę oczyszczenia terenu realizacji ścieżki rowerowej w miejscowości Gałków Mały z niewybuchów dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 1876/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew - Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1875/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1874/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1873/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1872/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obręb Natolin, działka nr 23/11, 23/13, 23/15, 23/17 oraz nr 30/2.

Uchwała nr 1871/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, działka nr 83/10.

Uchwała nr 1870/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Modlica, działka nr 486/14.

Uchwała nr 1869/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Tuszynie, obręb 14, działka nr 224/1.

Uchwała nr 1868/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb 1, działka nr 88/32 i nr 88/33.

Uchwała nr 1867/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 2, działka nr 23/2.

Uchwała nr 1866/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXI Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora 2018”

Uchwała nr 1865/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uchwała nr 1864/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzeń organizowanych w ramach obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.

Uchwała nr 1863/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuszynie Sali, w ramach XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1862/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Biegu X Dycha Justynów-Janówka

Uchwała nr 1861/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego VIII Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi

Uchwała nr 1860/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2017 roku

Uchwała nr 1859/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2017 roku.

Uchwała nr 1858/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1857/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie odwołania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1856/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych do pojazdów" dla Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Uchwała nr 1855/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn."Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 1854/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 r.

Uchwała nr 1853/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1852/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1851/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1850/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1849/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1848/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych „WISIENKA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisywania umów z Instytucją Pośredniczącą i partnerami projektu oraz realizacji projektu

Uchwała nr 1847/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 1846/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1845/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1844/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1843/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1842/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Uchwała nr 1841/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominków za prezentację programu artystycznego podczas obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1840/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację w 2018 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1839/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu vEdukacja Nabór - Szkoły Ponadgimnazjalne umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznego naboru do szkól ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1838/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej na terenie DPS w Lisowicach dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1837/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA"" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1836/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.

Uchwała nr 1835/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług reklamowych podczas obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.

Uchwała nr 1834/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1833/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2017 r.

Uchwała nr 1832/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1831/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1830/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1829/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1828/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1827/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1826/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - VW Golf o nr rej. EBR M962

Uchwała nr 1825/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 289/5 o pow. 0,0238 ha.

Uchwała nr 1824/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1823/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1822/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew - Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1821/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do podopisywania umów z beneficjentami programu „Aktywny Samorząd"

Uchwała nr 1820/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału dla nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 205/15 (stanowiącej część dawniej działki nr 205/9), położonej w obrębie W-19 w Łodzi, przy ul. Służbowej.

Uchwała nr 1819/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Gałków Mały, działka nr 141.

Uchwała nr 1818/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Brójce, obręb Leśne Odpadki, działka nr 65.

Uchwała nr 1817/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, obręb W-24, przy ul. Tuwima 88/90, działka nr 163/16.

Uchwała nr 1816/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"

Uchwała nr 1815/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1814/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1813/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1812/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 euro

Uchwała nr 1811/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom" dla uczniów szkół z terenu powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1810/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie współorganizacji „Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta" dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1809/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Uchwała nr 1808/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Imprezy Sportowo - Rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego na Krytej Pływalni „Oceanik" w Tuszynie

Uchwała nr 1807/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu XI Turnieju Tenisa Stołowego - Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

Uchwała nr 1806/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1805/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1804/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1803/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1802/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1801/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew - Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1800/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych i gminnych w 2017 r.

Uchwała nr 1799/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Uchwała nr 1798/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 r.

Uchwała nr 1797/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego" w 2017 r.

Uchwała nr 1796/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze" w 2017 r.

Uchwała nr 1795/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku

Uchwała nr 1794/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w 2017 r.

Uchwała nr 1793/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1792/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1791/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1790/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1789/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1788/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obrębie Stefanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 459.

Uchwała nr 1787/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Wodzin Prywatny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 270.

Uchwała nr 1786/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Rydzynki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 204.

Uchwała nr 1785/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/1.

Uchwała nr 1784/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Garbów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 168.

Uchwała nr 1783/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1782/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1781/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1780/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Biesiady w ramach XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1779/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka

Uchwała nr 1778/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zawierania porozumień/umów dotyczących przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie

Uchwała nr 1777/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Konkursu Plastycznego „Mieć prawa to odpowiedzialna sprawa"

Uchwała nr 1776/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2018 roku na materiały promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1775/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2018 roku na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Uchwała nr 1774/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie opinii uprawnionego geodety dotyczącej nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Żeromin PGRyb, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 7, 8, 10 oraz obrębie Żeromin Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 3 i 11.

Uchwała nr 1773/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych ilustrującej granice obecnej działki nr 135/1 położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Kruszów.

Uchwała nr 1772/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2017 roku zamówieniach publicznych

Uchwała nr 1771/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1770/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym"

Uchwała nr 1769/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1768/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1767/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1766/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1765/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskiej drużyny pięcioosobowej w Turnieju Gier Komputerowych organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1764/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb 12, działki nr 666/1, 666/5, 666/8 oraz 666/11.

Uchwała nr 1763/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, działka nr 289/5.

Uchwała nr 1762/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Rydzynki, działka nr 583/5.

Uchwała nr 1761/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1760/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice - Wola Łokotowa"

Uchwała nr 1759/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1758/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1757/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 1756/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1755/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2017

Uchwała nr 1754/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1753/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1752/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1751/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 1750/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej jej fragmentu obejmującego działkę o nr ewidencyjnym 113/4 obręb Ozorków 1 położonego pomiędzy drogą powiatową nr 5175E (ul. Kolejowa w Ozorkowie) a drogą powiatową nr 5171E (ul. Prosta w Ozorkowie) oraz fragmentu drogi powiatowej nr 5173E stanowiącego część działki o nr ewidencyjnym 536/2 obręb Ozorków 10 w powiecie zgierskim

Uchwała nr 1749/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 roku

Uchwała nr 1748/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1747/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1746/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1745/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (IV)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1744/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w 2018 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1743/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VI Powiatowych Łowów na Lisy"

Uchwała nr 1742/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus +

Uchwała nr 1741/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus +

Uchwała nr 1740/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1739/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2018 r.

Uchwała nr 1738/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1737/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży".

Uchwała nr 1736/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży".

Uchwała nr 1735/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci średniego napięcia oraz budowę linii kablowych i demontaż istniejących linii napowierzchnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2.

Uchwała nr 1734/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 1733/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy integracyjnej „Zaczarowany Świat"

Uchwała nr 1732/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1731/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018

Uchwała nr 1730/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1729/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1728/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem wynajmowanej części budynku.

Uchwała nr 1727/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1726/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 1725/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego, inspekcje i straże

Uchwała nr 1724/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018

Uchwała nr 1723/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2018 r.

Uchwała nr 1722/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

Uchwała nr 1721/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 915996
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-27 11:22