Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku.

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz.1255). Powiat Łódzki Wschodni na mocy wyżej wymienionej ustawy będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Od dnia 1 stycznia 2016 r. w powiecie łódzkim wschodnim, zgodnie z ww. ustawą, funkcjonować będą trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą się udać do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Na terenie powiatu nie ma punktu prowadzonego przez organizację pozarządową.

We wszystkich niżej wymienionych punktach, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielał będzie adwokat lub radca prawny.


1. GMINA ANDRESPOL – punkt usytuowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64

Godziny otwarcia:

 Poniedziałek  od godz. 10:00  do godz. 14:00
 Wtorek  od godz. 10:00  do godz. 14:00
 Środa  od godz. 12:00  do godz. 16:00
 Czwartek  od godz. 10:00  do godz. 14:00
 Piątek  od godz. 10:00  do godz. 14:00

  W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.


2. GMINA KOLUSZKI – punkt usytuowany w budynku Urzędu Miejskiego w  Koluszkach, ul. 11-go Listopada 65

Godziny otwarcia:

 Poniedziałek  od godz. 9:00  do godz. 13:00
 Wtorek  od godz. 12:00  do godz. 16:00
 Środa  od godz. 9:00  do godz. 13:00
 Czwartek  od godz. 9:00  do godz. 13:00
 Piątek  od godz. 9:00  do godz. 13:00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.


3. GMINA TUSZYN – punkt usytuowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, Plac Władysława Stanisława Reymonta 1

Godziny otwarcia:

 Poniedziałek  od godz. 8:00  do godz. 12:00
 Wtorek  od godz. 8:00  do godz. 12:00
 Środa  od godz. 11:00  do godz. 15:00
 Czwartek  od godz. 8:00  do godz. 12:00
 Piątek  od godz. 8:00  do godz. 12:00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.


Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie fizycznej zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1)      której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)      która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)      która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)      która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)      która nie ukończyła 26 lat, lub

6)      która ukończyła 65 lat, lub

7)      która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz.1255) oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej.


Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

1)      poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

2)      wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub

3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu  przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

1)    prawa pracy,

2)    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

3)    prawa cywilnego,

4)    spraw karnych,

5)    spraw administracyjnych,

6)    ubezpieczenia społecznego,

7)    spraw rodzinnych,

8)    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała:

  1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą:

1)    adwokaci i radcy prawni,

a ponadto w przypadku punktu prowadzonego przez organizację pozarządową dodatkowo:

2)    doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3)    osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a)    ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)    posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagającychwiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)     korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,

d)    nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16687
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-06 15:04