Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«grudzień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu „KiT” w szczególności należy:

 1. zadania z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami, w tym:
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy na podstawie krajowego prawa jazdy,
  • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym środki pieniężne,
  • dokonywanie wpisu potwierdzającego posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, poprzez wymianę dokumentu,
  • generowanie i obsługa profilu kandydata na kierowcę oraz przekazywanie danych
   do ewidencji kierowców w systemie teleinformatycznym,
  • wydawanie wtórnika bądź nowego dokumentu w przypadku jego utraty, zniszczenia, przedłużania ważności lub zmiany stanu faktycznego powodującego zmianę danych,
  • przyjmowanie do depozytu dokumentów uprawniających do kierowania zatrzymanych przez organ kontroli ruchu drogowego, prokuraturę lub sąd
   oraz ich wydanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie,
  • zatrzymywanie oraz zwracanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
  • cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • kierowanie kierujących pojazdami na: egzamin sprawdzający kwalifikacje, badania lekarskie, badania psychologiczne oraz kursy reedukacyjne,
  • przyjmowanie wydanych przez prokuratora i sąd postanowień o zatrzymaniu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
  • wykonywanie kar dodatkowych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonych przez sąd dotyczących kierowców i osób
   bez uprawnień,
  • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym
   oraz uchylanie tych decyzji na wniosek organu właściwego dłużnika,
  • wymiana, odmowa wymiany wydanego za granicą prawa jazdy,
  • prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz osób bez uprawnień;

   
 2. zadania z zakresu rejestracji pojazdów, w tym:
  • dokonywanie rejestracji pojazdów oraz wydawanie dokumentów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,
  • dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych
   i tablic rejestracyjnych,
  • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu w pojeździe zmian konstrukcyjnych a także zmiany danych dotyczących właściciela oraz pojazdu, zapisanych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji), kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, o ile pojazd został zbyty lub zarejestrowany za granicą
   lub w przypadku zaistnienia innych przesłanek stanowiących podstawę do wyrejestrowania,
  • wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
  • wydawanie wtórników utraconych dokumentów oraz wtórników tablic rejestracyjnych,
  • wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu
   oraz tabliczki znamionowej zastępczej,
  • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w celu identyfikacji
   lub ustalenia danych technicznych oraz gdy uczestniczył w wypadku drogowym
   lub narusza wymagania ochrony środowiska,
  • przyjmowanie do depozytu od policji i innych organów oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz zwracanie właścicielowi tych dokumentów po ustaniu przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie,
  • kontrolowanie wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów,
  • wydawanie (zamawianie) kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy,
  • przekazywanie danych o pojazdach i właścicielach, w systemie teleinformatycznym do centralnej ewidencji pojazdów,
  • czasowe wycofanie z ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony oraz ponowne przywrócenie go do ruchu;

   
 3. zadania z zakresu nadzoru i kontroli starosty nad działalnością regulowaną, w tym:
  • wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
  • wpisywanie i skreślanie osób z ewidencji instruktorów i wykładowców, wydawanie legitymacji instruktora,
  • nadzór i kontrola działalności ośrodków szkolenia kierowców,
  • kontrola infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców wpisanych w innym powiecie, a których infrastruktura znajduje się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego,
  • sporządzanie analiz statystycznych zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców,
  • wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  • wydawanie i cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych,
  • nadzór i kontrola działalności stacji kontroli pojazdów;

   
 4. zadania z zakresu transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego, w tym:
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia
   na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób
   i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na terenie Powiatu,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na terenie Powiatu,
  • wydawanie wypisów z licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy drogowe,
  • wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii III,
  • wydawanie lub odmowa uzgodnień planowanego przebiegu linii komunikacyjnej na terenie powiatu,
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją powiatowego publicznego transportu zbiorowego,
  • wyrażanie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwoleń lub licencji, przez osoby które złożyły wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz przenoszenie uprawnień z zezwoleń lub licencji na spadkobierców oraz podmiotów powstałych
   z połączenia, podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy,
  • wydawanie, odmowa wydania lub stwierdzanie nieważności zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności,
  • nadzór i kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń, licencji i zaświadczeń,
  • nakładanie kar pieniężnych w związku z art. 95 a ustawy o transporcie drogowym,
  • prowadzenie rejestrów udzielonych zezwoleń, licencji i zaświadczeń,
  • przekazywanie do CEIDG danych o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń i licencji,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wypełniania wymogu dobrej reputacji przez przedsiębiorców i osoby zarządzające transportem drogowym,
  • przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym w zakresie wykonywanych zadań;

   
 5. inne zadania ogólne wydziału, w tym:
  • współpraca z organami administracji publicznej, z sądami, prokuraturą, policją, inspekcją transportu drogowego, placówkami dyplomatycznymi i innymi instytucjami,
  • zamawianie, magazynowanie druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także prowadzenie rozliczeń w tym zakresie,
  • realizacja innych zadań Powiatu, wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie zadań merytorycznych wydziału.
   

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 153308
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-16 13:17