Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

17.09.2019 r. - GN.6840.7749.2015.MC
Ogłoszenie o nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Gmina Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 123/2 (o pow. 0,1036 ha)

10.09.2019 r. - GN.683.11.2019.DNP
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 29.08.2019r. o wydaniu decyzji w postępowaniu w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną (gminną) położoną w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów w obrebie W-36 jako działka nr 111/1 o pow. 0,0134 ha.

27.08.2019 r. - GN.6821.22.2018.DNP
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 27.08.2019r. o przedłużeniu terminu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi w obrębie P-16, przy ul. Jarzynowej 2, i 2a, oznaczonej wówczas ewidencyjnie jako działka nr 14/3.

13.08.2019 r. - GN.6840.2.2014
Ogłoszenie o nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Gminie Rzgów, obręb Kalinko, oznaczonych jako działki nr: 286/4 i 307/1

13.08.2019 r. - GN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego połozonych w Miaście Tuszyn, obrębie 16, oznczonych jako działki nr: 5/5, 5/7, 5/9, 5/11 i 5/13 wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16

12.08.2019 r. - GN.683.11.2019.DNP
Zawiadomienie stron o materiale dowodowym, zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Starostę Łódzkiego Wschodniego o ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi, przy ulicy Jędrzejowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1, w obrębie W-36.

GN.683.11.2019.DNP

Zawiadomienie stron  o przedłużeniu terminu w postępowaniu o ustalenie  odszkodowania za  nieruchomość przejętą  z mocy prawa, położoną w Łodzi, przy ulicy Jędrzejowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1 o pow. 0,0134 ha, w obrębie W-36

GN.6840.7749.2015.MC

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Nowosolna, obrębie Wiączyń Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/2 (o pow. 0,1036 ha), przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

25.07.2019 r. - GN.6826.1.2019.MC
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Tuszynie, obrębie 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 199/2 o pow. 0,0383 ha, przeznaczonej do ustanowienia służebności gruntowej, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Tuszynie, obrębie 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 199/4 o pow. 0,1800 ha.

22.07.2019 r. - GN.6852.1.2019.DNP
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Będzelinie, gm. Koluszki, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie Będzelin jako działka nr 12, w celu wykonania robót, dotyczących przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej.

09.07.2019 r. - GN.6840.3.2019.ŁS
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Andrespolu, w obrębie 1, oznaczonych jako działki nr 88/26 o pow. 0,2237 ha, nr 88/28 o pow. 0,5207 ha, nr 88/30 o pow. 0,9165 ha, nr 88/32 o pow. 0,5000 ha i nr 88/33 o pow. 0,5327 ha, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

19.06.2019 r. - GN.6821.22.2018.DNP
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 08.02.2019r. o przedłużeniu terminu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi w obrębie P-16, przy ul. Jarzynowej 2, i 2a, oznaczonej wówczas ewidencyjnie jako działka nr 14/3.

05.06.2019 r. - GN.683.11.2019.DNP
Zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa, położoną w Łodzi, przy ulicy Jędrzejowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1 o pow. 0,0134 ha, w obrębie W-36.

28.05.2019 r. - GN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Tuszyna, obrębie 16, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/5, 5/7, 5/9, 5/11 i 5/13 wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16.

20.05.2019 r. - GN.6840.2.2014
Ogłoszenie o nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Gmina Rzgów, obręb Kalinko, działki nr: 286/4 i 307/1.

13.05.2019 r. - GN.683.11.2019.DS
Zawiadomienie stron o materiale dowodowym, zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego,/ prowadzonego przez Starostę Łódzkiego Wschodniego o odszkodowanie za nieruchomość położoną w Łodzi, przy ulicy Jędrzejowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1, w obrębie W-36.

12.04.2019 r. - GN.6820.1719.2016
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 12.04.2019r. o wydaniu decyzji w postępowaniu w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Koluszkach, obręb 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2 o pow. 0,5501 ha.

09.04.2019 r. - BiGN.6821.6.2018.ŁS
Decyzja o ustaleniu, że nieruchomości położone w gminie Tuszyn, w obrębie ew. Bądzyń, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 18, nr 62, nr 70, nr 71 o łącznej pow. 3,3812 ha, stanowią mienie gromadzkie na dzień 29 czerwca 1963r.

08.04.2019 r. - BiGN.6821.2.2019.DNP
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 08.04.2019r. zawierające informację o wydaniu decyzji w postępowaniu w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 4, oznaczonej jako działka nr 82 o pow. 0,2328 ha w obrębie G-3, w celu budowy sieci ciepłowniczej.

08.04.2019 r. - GN.683.11.2019.DS
Zawiadomienie stron o oględzinach nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Jędrzejowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1 o pow. 0,0134 ha, w obrębie W-36., w związku z prowadzonym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania za ww. nieruchomość.

29.03.2019 r. - GN.683.11.2019.DS
Zawiadomienie stron o czynnościach organu prowadzącego postępowanie administracyjne o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi, przy ulicy Jędrzejowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1 o pow. 0,0134 ha, w obrębie W-36.

22.03.2019 r. - GN.6821.2.2019.DNP
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 14.03.2019r. zawierające informację o zgromadzonym materiale dowodowym dającym podstawę do wydania decyzji w postępowaniu w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 4, oznaczonej jako działka nr 82 o pow. 0,2328 ha w obrębie G-3, w celu budowy sieci ciepłowniczej.

12.03.2019 r. - BiGN.6820.1719.2016.JS.DNP
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 12.03.2019r. zawierające informację o zgromadzonym materiale dowodowym dającym podstawę do wydania decyzji w postępowaniu w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Koluszkach, obręb 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2 o pow. 0,5501 ha.

05.03.2019 r. - BiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Tuszyna, obrębie 16, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/5, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13 wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16.

05.03.2019 r. - BGiGN.6840.2.2014
Ogłoszenie o nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Gmina Rzgów, obręb Kalinko, działki nr: 286/4 i 307/1.

18.02.2019 r. - GN.6846.4.2018
Ogłoszenie o wykazach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

  • położonej w Gminie Tuszyn, w obrębie ew. Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 260/7 o pow. 0,3505 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Tuszyn;
  • położonej w Gminie Rzgów, w obrębie ew. Kalinko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 504/8 o pow. 1,4016 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Rzgów;
  • położonej w Gminie Koluszki, w obrębie ew. Stefanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 459/2 o pow. 0,0197 ha i nr 459/4 o pow. 0,6200 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Koluszki;
  • położonej w Koluszkach, w obrębie ew. 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1274 o pow. 0,0420 ha, nr 1275 o pow. 0,0229 ha, nr 1276 o pow. 0,0668 ha, nr 1299 o pow. 0,0447 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

08.02.2019 r. - GN.6821.22.2018.DNP
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 08.02.2019r. o przedłużeniu terminu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi w obrębie P-16, przy ul. Jarzynowej 2, i 2a, oznaczonej wówczas ewidencyjnie jako działka nr 14/3.

28.01.2019 r. - BiGN.6820.1719.2016JS.DNP
Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28.01.2019r. o przedłużeniu terminu postępowania w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Koluszkach, obręb 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2 o pow. 0,5501 ha.

28.01.2019 r. - BiGN.6845.12.2018
Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości położonej na terenie miasta Tuszyn, obręb 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274 o pow. 0,0216 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

02.01.2019 r. - BiGN.6840.8.2014.MC
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Tuszyna, obrębie 16, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/5, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13 wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16.

02.01.2019 r. - BGiGN.6840.2.2014
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Gmina Rzgów, obręb Kalinko, działki nr: 286/4 i 307/1.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3428
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-17 10:29

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3613985
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 12:31

Stopka strony