Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

18.04.2019 - RGRiOŚ.630.25.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego oraz na usługę wodną na terenie rozbudowy Centrum Dystrybucyjnego ONNiNEN Teolin 18B, gm. Nowosolna

18.04.2019 - RGRiOŚ.630.24.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie ROD ROMANTYK w miejscowości Romanów nr 24a

11.04.2019 - RGRiOŚ.630.23.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwie dla środowiska wodnego, z salonu sprzedaży samochodów w Rzgowie ul. Łódzka 69.

27.03.2019 - RGRiOŚ.630.22.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. Nr ew. 140, obręb Kopanka

26.03.2019 - RGRiOŚ.630.21.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rozbudowy istniejącego zbiornika wodnego małej retencji oraz budowy zbiornika wodnego małej retencji.

18.03.2019 - RGRiOŚ.630.20.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii energetycznej 15V w rurze osłonowej RHDPEp 200 mm przez wody rzeki Dobrzynki w jej km 17+926.

14.03.2019 - RGRiOŚ.630.19.2019.IL
Informacja o ogłoszeniu i obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ew. 111, obręb 7 Kopanka.

12.03.2019 - RGRiOŚ.630.18.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych ziemnych odparowujących

12.03.2019 - RGRiOŚ.630.17.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu do rowu melioracyjnego R-N19 i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu miejscowości Bronisin Dworski do ww. rowu.

27.02.2019 - RGRiOŚ.630.16.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego z dnia 19.05.2016 r. znak: RGRiOŚ.6341.20.2016.IL

27.02.2019 - RGRiOŚ.630.15.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wykonania urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 163/3 obręb Brójce

25.02.2019 - RGRiOŚ.630.14.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr III w Koluszkach

21.02.2019 - RGRiOŚ.630.13.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z terenu Zakładu Przetwórstwa Mięsnego GROT do kanalizacji innego podmiotu.

18.02.2019 - RGRiOŚ.630.12.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego Starosty Łódzkiego Wschodniego znak: RGRiOŚ.6341.16.2011.IL z dnia 05.07.2011 r.

13.02.2019 - RGRiOŚ.630.11.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną: odprowadzanie do wód - rzeki Miazgi wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej 713 w m. Andrespol

12.02.2019 - RGRiOŚ.630.10.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącej sieci drenarskiej w dziale drenarskim nr 1, obiekt Górki Małe-Czyżemin, gmina Tuszyn .

06.02.2019 - Informacja dla wędkarzy
dotycząca ważności kart wędkarskich

29.01.2019 - RGRiOŚ.630.9.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowych nr 1, 1a i nr 2 obręb Kopanka.

29.01.2019 - RGRiOŚ.630.8.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia w m. Pałczew

29.01.2019 - RGRiOŚ.630.7.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia ważności decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego znak: RGRiOŚ.6223.l-22/poz/08 z dnia 27.11.2008 r.

24.01.2019 - RGRiOŚ.630.6.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu deszczowego D 315 do rzeki Miazgi zlokalizowanego na granicy działek 308 i 418/4 obręb Justynów, gm. Andrespol.

21.01.2019 - RGRiOŚ.630.5.2019.JW
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ulicy Cedrowej w Stróży, urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do ziemi w/w urządzeniami wód opadowych i roztopowych.

21.01.2019 - RGRiOŚ.630.4.2019.JW
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego znajdującego się po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 2922E, na działkach o numerach ewidencyjnych 280 obręb Kalino oraz wykonanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino.

21.01.2019 - RGRiOŚ.630.3.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Bazy Paliw nr 1 Jednostka Słotwiny.

21.01.2019 - RGRiOŚ.630.2.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji znak: RGRiOŚ.6223-2/06 z dnia 02.02.2006 r. wydanej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego w części dotyczącej poboru wód.

07.01.2019 - RGRiOŚ.630.1.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych wód nadosadowych z osadników oraz ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z terenu Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w miejscowości Kalinko do urządzeń wodnych tj. rowu melioracyjnego R-A (Struga).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1045
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 12:02

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3044702
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 11:41

Stopka strony