Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«listopad 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

30.12.2019 - RGRiOŚ.630.75.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji (pismo z dnia 19.12.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.899.2019.DM) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego piętrzenia wód rzeki Wolbórki przy pomocy jazu J3-2,0 zlokalizowanego w km 41+840 biegu rzeki i pobór w

30.12.2019 - RGRiOŚ.630.74.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 17.12.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.392.2019.AD) w sprawie wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego znak: RGRiOŚ.6223-01-09 z dnia 02.04.2009 r. w sprawie poboru wód podziemnych z ujęcia wodociągowego w m. Borowo na dz. nr 65/2

20.12.2019 - RGRiOŚ.6221.51.2019.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - BT30802 KOLUSZKI PÓŁNOC - stacja bazowa Koluszki, ul. J. Brzechwy 50 - POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o. o.

20.12.2019 - RGRiOŚ.6221.52.2019.SS
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 23665 (90372N!) Bukowiec, ul. Górna 35, gm. Brójce - T - moblie S.A.

19.12.2019 - RGRiOŚ.630.73.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych do celów gospodarczych oraz socjalno bytowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego nr 2447 w m. Gałkówek, gm. Koluszki

16.12.2019 - RGRiOŚ.630.72.2019.IL
Informacja o ogłoszeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo znak: WA.ZUZ.5.421.1.454.2019.PK) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Moszczenicy w km 56+271 jej biegu na terenie dz. nr ew. 60 obręb 1 Boginia, linią sieci energetycznej ASN-15kV typu 3 x XRUHAKXS 1 x ⌀ 1 200 mm (............) za pomocą przewiertu sterowanego o łącznej dł. 60 m.

12.12.2019 - RGRiOŚ.630.71.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 05.12.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.995.2019.AD) w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak: RGRiOŚ.6223.l-l-04/poz. 2010 z dnia 15.03.2010 r.

09.12.2019 - RGRiOŚ.630.70.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z budynku nr 65 i przyległego .... zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego nr 2447 w m. Gałkówek, gm. Koluszki

09.12.2019 - RGRiOŚ.630.69.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów socjalno-bytowych z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Składu Materiałowego nr 2 w Regnach na dz. nr ew. 404/1

27.11.2019 - RGRiOŚ.630.68.2019.IL
Informacja o ogłoszeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo z dnia 20.11.2019 r. znak: WA.ZUZ.5.421.1.414.2019.AS) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr I (3) na działce nr ew, 203/2 obręb Gałków Duży, gm. Koluszki oraz usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ww. studni

27.11.2019 - RGRiOŚ.630.67.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 20.11.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.991.2019.MK) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia po rzeką Miazgą na działce o nr ew. 190 obręb Karpin, gm. Brójce.

26.11.2019 - RGRiOŚ.6530.4.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Starostwa Powiatowego w Łodzi o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie inwestycji pn. „Przebudowa sieci gazowniczej w ramach obwodnicy Łodzi" - Etap VI

18.11.2019 - RGRiOŚ.630.66.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 06.11.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.759.2019.IM) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej w km 19+010 rzeki Miazga oraz usługi wodnej tj odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do rzeki Miazgi.

15.11.2019 - RGRiOŚ.6241.1.2017.2018.2019.SS
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu powstającego w wyniku działalności Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO” Zbigniew Kruk zlokalizowanego w Bedoniu Wsi przy ul. Słowiańskiej 9, 95 – 020 Andrespol, w części Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Nowym Bedoniu przy ul. Brzezińskiej 46, prowadzonego przez Pana Zbigniewa Kruka.

12.11.2019 - RGRiOŚ.630.65.2019.IL
Informacja o ogłoszeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepustu drogowego o przekroju prostokątnym i parametrach 3 000 x 2 000 mm i di L=63 400 mm w km 56+240 rzeki Moszczenica na dz. nr ew. 58, 60 obręb 1-Boginia oraz 143, obręb 14 - Stare Skoszewy w gm. Nowosolna w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna

12.11.2019 - RGRiOŚ.630.64.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 04.11.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.142.2019.DL) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków gospodarczo-bytowych z kompleksu budynków mieszkalnych do śródleśnego rowu ziemnego w m. Gałków Mały, gm. Koluszki....

31.10.2019 - RGRiOŚ.630.63.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowy istniejącego stawu ziemnego, zlokalizowanego na działce nr ew. 259 obręb Guzew-Babichy, przebudowy koryta rowu R-N4 na działach nr ew. 259, 299/1, 221/1, 131/6, 131/7, 130/2 obręb Guzew-Babichy .......

31.10.2019
Informacja dla przedsiębiorców w sprawie wpisu do Rejestru BDO

31.10.2019 - RGRiOŚ.630.62.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji sanitarnej o średnicy ⌀ 200 w km 3+530 rowu melioracyjnego R-B (R-N4) na działce o numerze ew. 101/4 obręb Babichy-Guzew. Wykonanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z terenu żłobka i przedszkola zlokalizowanego na dz 101/4 do ww. rowu.

24.10.2019 - RGRiOŚ.630.61.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 21.10.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.899.2019.DM) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Wolbórki przy pomocy jazu J3-2,0 zlokalizowanego w km 41+840 biegu rzeki Wolbórki dla potrzeb obiektu stawowego Żeromin-Ogrodzonka....

22.10.2019 - RGRiOŚ.630.60.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 16.10.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.424.225.2019.IM), w sprawie przeniesienia decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi z dnia 10.09.2015 r. znak.: RGRiOŚ.6341.34.2015.CK na rzecz Onninen Sp. z o. o.

17.10.2019 - RGRiOŚ.6530.4.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Starostwa Powiatowego w Łodzi o o prowadzonym postępowaniu w sprawie zatwierdzenie Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie inwestycji pn „Przebudowa sieci gazowniczej w ramach obwodnicy Łodzi” – Etap VI

09.10.2019 - RGRiOŚ.6241.1.2017.2018.2019.SS
Zawiadomienie, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Zakłau Mięsnego "ZBYSZKO" Zbigniew Kruk zlokalizowanego w Bedoniu Wsi przy ul. Słowiańskiej 9, 95 - 020 Andrespol, w części Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Nowym Bedoniu przy ul. Brzezińskiej 46, prowadzonego przez Pana Zbigniewa Kruka, został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną.

30.09.2019 - RGRiOŚ.630.59.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dz. nr ew. 67, obręb 15 - Przanowice urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej o głębokości 50 m oraz usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych za pomocą wspomnianej studni.

30.09.2019 - RGRiOŚ.630.58.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Łaznowianka wzdłuż linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice w relacji: od stacji Rokiciny do stacji Baby wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 92/1 obr. 1 Będzelin, gmina Koluszki.

25.09.2019 - RGRiOŚ.630.57.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na granicy Łodzi a Gadki Starej w rejonie ulic Zastawnej i Lucernianej na dz. o nr ewid. 1/2, 2, 3/1, 5 w obrębie Gadka Stara, gm. Rzgów.

25.09.2019 - RGRiOŚ.630.56.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania pismo z dnia 17.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.640.2019.AD w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinak rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2921E - ul. Głównej w Janowce, gm. Andrespol działka nr 32, obręb Janówka.

25.09.2019 - RGRiOŚ.630.55.2019.IL
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj: przebudowę stawu na działce o nr 259 w obrębie Guzew-Babichy, przebudowę rowu na działkach o nr 259, 299/1, 221/1, 131/6, 131/7, 130/2 259 w obrębie Guzew-Babichy, przebudowę rowu na działkach o nr 295, 299/2, 301/1, 301/2 w obrębie Guzew-Babichy, częściową likwidację i przebudowę rowu zlokalizowanego po wschodniej stronie drogi Guzew-Babichy, częściową likwidację rowu położonego przy granicy działek o nr 295 i 299/2 oraz szczególne korzystanie z wód.

19.09.2019 - RGRiOŚ.630.54.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania pismo z dnia 13.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.93.1.2019.AD na wniosek z dnia 17.01.2019 r. Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak: RGRiOŚ.6223-01/09 z 2 kwietnia 2009 r. wydanego przez Starostę Łódzkiego Wschodniego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Borowo, gm. Koluszki, na kolejne 20 lat.

28.08.2019 - RGRiOŚ.6241.1.2017.2018.2019.SS
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu na zapoznanie się z materiałami dowodowymi w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu powstającego w wyniku działalności Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO” Zbigniew Kruk zlokalizowanego w Bedoniu Wsi przy ul. Słowiańskiej 9, 95–020 Andrespol, w części Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Nowym Bedoniu przy ul. Brzezińskiej 46, prowadzonego przez Pana Zbigniewa Kruka.

27.08.2019 - RGRiOŚ.630.53.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania pismo z dnia 21.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.639.2019.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu światłowodowego na działce o nr ew. 270 obręb Wodzin prywatny; gm. Tuszyn

21.08.2019 - RGRiOŚ.630.52.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydaniu decyzji z dnia 12.08.2019 r. znak: WA.RUZ.421.155.2019.JSM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przełożenie Rzeki Moszczanka Właściwa, roboty w wodach polegające na przebudowie i umocnieniu koryt cieków naturalnych, przebudowę rowów melioracyjnych (...) w związku z realizacja zadania pn. „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51......".

19.08.2019 - RGRiOŚ.630.51.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania z dnia 08.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.667.2019.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie wód w rowach oraz odbudowę rowów opaskowych zlokalizowanych na działkach nr ew. 9, 10, i 15 obręb 0022 Żeromin PGRyb, gm. Tuszyn

19.08.2019 - RGRiOŚ.630.50.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania z dnia 08.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.705.2019.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego na działkach o nr ew. 4/35, 4/36 i 4/37 obręb geodezyjny Żeromion Zdrój, gm. Tuszyn

19.08.2019 - RGRiOŚ.630.49.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania z dnia 09.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.390.2019.DŁ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, studni nr I bis na terenie Zakładu Produkcyjnego w Natolinie, dz. nr 28/4 i usługi wodne - pobór wód podziemnych z ww. studni

24.07.2019 - RGRiOŚ.630.45.2019.IL
Informacja o ogłoszeniu i obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ew. 206, obręb 27 Przanowice, gm. Koluszki.

16.07.2019 - RGRiOŚ.630.44.2019.IL
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji z dnia 01.07.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.21.2019.AD pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych, ścieków technologicznych i socjalnych z zakładu PERN w Słotwinach oraz wód deszczowych nadmiernych w związku z opadami klasyfikowanymi jako silne ulewy lub deszcze nawalne, oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących ze wschodniej części miasta Koluszki

10.07.2019 - RGRiOŚ.6241.1.2017.2018.2019.SS
zawiadomienie, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO" Zbigniew Kruk zlokalizowanego w Bedoniu Wsi przy ul. Słowiańskiej 9, 95 - 020 Andrespol, w części Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Nowym Bedoniu przy ul. Brzezińskiej 46, prowadzonego przez Pana Zbigniewa Kruka, został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną.

09.07.2019 - RGRiOŚ.630.43.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydaniu decyzji z dnia 28.06.2019 r. znak: WA.RUZ.421.152.2019.RB w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów wraz przepustami w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51 ...".

01.07.2019 - RGRiOŚ.630.42.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na na regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych poprzez ich przebudowę i umocnienie, ukształtowanie terenu na gruntach przylegających do rzek (...) w związku z realizacja zadania pn. „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51......".

01.07.2019 - RGRiOŚ.630.41.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak: WA.ZUZ.3.421.320.2018JK z dnia 27.09.2018 r. wydanej dla Gminy Tuszyn na wykonanie urządzeń wodnych na przebudowę rowu w km 3+520 poprzez rozbiórkę istniejącego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr E2904E i rozbiórkę istniejącej na ww. rowie zastawki oraz wybudowanie w km 3+350 rowu nowego przepustu - na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

25.06.2019 - RGRiOŚ.630.40.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego dz. nr ewid. 449/5, obręb Głuchów, gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni

19.06.2019 - RGRiOŚ.630.39.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu przewodów w rurociągach osłonowych oraz przepustach (...) pod rzeką Moszczanką Właściwą dla zadania pn. „Część nr 1; Projekt i budowa autostrady A-1 (bez węzła) gr. woj. łódzkiego śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51.....".

12.06.2019 - RGRiOŚ.630.38.2019.IL
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegajqcq na poborze wód podziemnych ze studni nr III - dz. nr ew. 1317 obręb 0005 Koluszki

05.06.2019 - RGRiOŚ.630.37.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 46 obręb Rzgów i na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z zakładu w Rzgowie przy ul. Pabianickiej-Krzywej do rowu melioracyjnego R-B-3 (R-n7).

05.06.2019 - RGRiOŚ.630.36.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej w Kraszewie przy ul. Rokicińskiej 87a, gm. Andrespol

04.06.2019 - RGRiOŚ.630.35.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych w zakresie,: przebudowy drenażu melioracyjnego wykonania wylotów drenażu melioracyjnego, likwidacji istniejącego drenażu melioracyjnego i jego wylotów, a także na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi w związku z realizacja inwestycji „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51."

30.05.2019 - RGRiOŚ.630.34.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. poletka drenażowego rozsączającego na działce o nr 504/2 obręb Kalinko i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze stacji GPZ Kalinko do urządzenia wodnego.

29.05.2019 - RGRiOŚ.630.33.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów rowów drogowych i rowów opaskowych do odbiorników, wylotów kanałów hydrotechnicznych do odbiorników, wylotów i przykanalików kanalizacji deszczowej, wylotów drenażu drogowego do rowów drogowych do odbiorników ramach inwestycji „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. Woj. łódzkiego/śląskiego ..."

29.05.2019 - RGRiOŚ.630.32.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z zakładu PERN w Słotwinach i wód opadowych i roztopowych ze wschodniej części miasta Koluszek

29.05.2019 - RGRiOŚ.630.31.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów wraz z przepustami w ramach inwestycji „Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) gr woj. łódzkiego.

27.05.2019 - RGRiOŚ.630.30.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącej sieci drenarskiej obiekt melioracji „Gospodarz" w działach drenarskich nr 1 i 2, na działce nr ew. 246/4 obręb Gospodarz, gm. Rzgów.

27.05.2019 - RGRiOŚ.630.29.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwie dla środowiska wodnego.

27.05.2019 - RGRiOŚ.630.28.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Gałków działka nr 23 obręb, gmina Koluszki

09.05.2019
Środki z PROW na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

29.04.2019 - RGRiOŚ.630.26.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o udzieleniu Rodzinnym Ogrodom Działkowym „KOPANKA" pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

18.04.2019 - RGRiOŚ.630.25.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego oraz na usługę wodną na terenie rozbudowy Centrum Dystrybucyjnego ONNiNEN Teolin 18B, gm. Nowosolna

18.04.2019 - RGRiOŚ.630.24.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie ROD ROMANTYK w miejscowości Romanów nr 24a

11.04.2019 - RGRiOŚ.630.23.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwie dla środowiska wodnego, z salonu sprzedaży samochodów w Rzgowie ul. Łódzka 69.

27.03.2019 - RGRiOŚ.630.22.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. Nr ew. 140, obręb Kopanka

26.03.2019 - RGRiOŚ.630.21.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rozbudowy istniejącego zbiornika wodnego małej retencji oraz budowy zbiornika wodnego małej retencji.

18.03.2019 - RGRiOŚ.630.20.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii energetycznej 15V w rurze osłonowej RHDPEp 200 mm przez wody rzeki Dobrzynki w jej km 17+926.

14.03.2019 - RGRiOŚ.630.19.2019.IL
Informacja o ogłoszeniu i obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ew. 111, obręb 7 Kopanka.

12.03.2019 - RGRiOŚ.630.18.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych ziemnych odparowujących

12.03.2019 - RGRiOŚ.630.17.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu do rowu melioracyjnego R-N19 i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu miejscowości Bronisin Dworski do ww. rowu.

27.02.2019 - RGRiOŚ.630.16.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego z dnia 19.05.2016 r. znak: RGRiOŚ.6341.20.2016.IL

27.02.2019 - RGRiOŚ.630.15.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wykonania urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 163/3 obręb Brójce

25.02.2019 - RGRiOŚ.630.14.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr III w Koluszkach

21.02.2019 - RGRiOŚ.630.13.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z terenu Zakładu Przetwórstwa Mięsnego GROT do kanalizacji innego podmiotu.

18.02.2019 - RGRiOŚ.630.12.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego Starosty Łódzkiego Wschodniego znak: RGRiOŚ.6341.16.2011.IL z dnia 05.07.2011 r.

13.02.2019 - RGRiOŚ.630.11.2019.IL
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną: odprowadzanie do wód - rzeki Miazgi wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej 713 w m. Andrespol

12.02.2019 - RGRiOŚ.630.10.2019.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącej sieci drenarskiej w dziale drenarskim nr 1, obiekt Górki Małe-Czyżemin, gmina Tuszyn .

06.02.2019 - Informacja dla wędkarzy
dotycząca ważności kart wędkarskich

29.01.2019 - RGRiOŚ.630.9.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowych nr 1, 1a i nr 2 obręb Kopanka.

29.01.2019 - RGRiOŚ.630.8.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia w m. Pałczew

29.01.2019 - RGRiOŚ.630.7.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia ważności decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego znak: RGRiOŚ.6223.l-22/poz/08 z dnia 27.11.2008 r.

24.01.2019 - RGRiOŚ.630.6.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu deszczowego D 315 do rzeki Miazgi zlokalizowanego na granicy działek 308 i 418/4 obręb Justynów, gm. Andrespol.

21.01.2019 - RGRiOŚ.630.5.2019.JW
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ulicy Cedrowej w Stróży, urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do ziemi w/w urządzeniami wód opadowych i roztopowych.

21.01.2019 - RGRiOŚ.630.4.2019.JW
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego znajdującego się po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 2922E, na działkach o numerach ewidencyjnych 280 obręb Kalino oraz wykonanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino.

21.01.2019 - RGRiOŚ.630.3.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Bazy Paliw nr 1 Jednostka Słotwiny.

21.01.2019 - RGRiOŚ.630.2.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji znak: RGRiOŚ.6223-2/06 z dnia 02.02.2006 r. wydanej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego w części dotyczącej poboru wód.

07.01.2019 - RGRiOŚ.630.1.2019.IL
Informacja o zawiadomieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych wód nadosadowych z osadników oraz ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z terenu Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w miejscowości Kalinko do urządzeń wodnych tj. rowu melioracyjnego R-A (Struga).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 160935
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-31 11:42