Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Do zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu „BRiZP” w szczególności należy:

 1. przygotowywanie materiałów na sesje Rady Powiatu oraz posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisji Rady;
 2. obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Powiatu i Komisji Rady;
 3. obsługa kancelaryjno – biurowa Zarządu Powiatu i Sekretarza Powiatu;
 4. zawiadamianie radnych i osób zapraszanych o terminach sesji Rady Powiatu oraz posiedzeniach Komisji Rady;
 5. sporządzanie protokołów z obrad Rady Powiatu oraz posiedzeń Zarządu Powiatu i Komisji Rady;
 6. przygotowywanie materiałów z wykonania uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;
 7. prowadzenie rejestrów i zbiorów:
  • projektów uchwał  i uchwał Rady Powiatu,
  • projektów uchwał/aktów i uchwał/aktów Zarządu Powiatu,
  • protokołów z sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu i Komisji Rady,
  • wniosków i opinii Komisji Rady,
  • interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
  • upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Zarząd Powiatu,
  • złożonych oświadczeń majątkowych radnych;
 8. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
 9. przekazywanie uchwał Rady i innych dokumentów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego;
 10. przekazywanie aktu prawnego komórce organizacyjnej/jednostce organizacyjnej będącej jego projektodawcą;
 11. przekazywanie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, protokołów z obrad Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i posiedzeń Komisji Rady do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 12. sporządzanie miesięcznych list wypłat radnym diet i zwrotów kosztów podróży służbowych;
 13. rejestrowanie skarg, wniosków i petycji, których rozpatrzenie należy do właściwości Rady;
 14. przygotowywanie projektu Statutu Powiatu oraz projektu zmian Statutu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-24 09:55

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl
rada.lodzkiwschodni.pl
lodzkiwschodni.geoportal2.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3859535
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 14:26

Stopka strony