Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie wniosku na decyzję o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do starosty właściwego ze względu na lokalizację zamierzenia budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi
Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi inwestorowi, w razie konieczności, wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 • Ustawa z dnia 146 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo ( jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika)

Czas realizacji
14 dni

Opłaty

 • 10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji;
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy
Wnioskodawca i strona postępowania mogą się odwołać od wydanej decyzji administracyjnej (zarówno wyrażającej zgodę jak i sprzeciw na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, lokalu lub budynku). Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym art. 127-140 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno- budowlanej wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  
Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi inwestorowi, w razie konieczności, wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.

Etapy realizacji usługi

 1. PRZYJĘCIE WNIOSKU WRAZ  Z ZAŁĄCZNIKAMI.
 2. REJESTRACJA I WERYFIKACJA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU (jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa,  organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).
 3. ZAWIADMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. (Do stron postępowania wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji zezwalającej na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych.)
 4. ANALIZA I SPRAWDZENIE WNIOSKU POD WZGLĘDEM  MERYTORYCZNYM I WYDANIE DECYZJI (Po weryfikacji i merytorycznej ocenie kompletnego i poprawnego wniosku, a także po zapewnieniu czynnego udziału stronom postępowania organ właściwy wydaje decyzję.)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16314
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-02 11:19