Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«luty 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz nowego inwestora

Usługa umożliwia złożenie wniosku przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz nowego inwestora do starosty właściwego ze względu na lokalizację zamierzenia budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 146 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu  na budowę, wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji
 • Zgoda poprzedniego właściciela na przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz nowego właściciela
 • Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Dziennik budowy  (jeśli był pobrany wcześniej)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo (jeśli był ustanowiony pełnomocnik)

Czas realizacji
Procedura odwoławcza zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ wyższego stopnia.

Opłaty

 • 90 zł – opłata za przeniesienie pozwolenia na budowę
 • 17 zł – opłata za ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Z opłaty zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także podania wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe.

Tryb odwoławczy
Procedura odwoławcza zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  
Zostaje wydana decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę, która umożliwia nowemu właścicielowi działki lub terenu kontynuowanie prac budowlanych. Wnioskodawca, na rzecz którego przeniesiono decyzję staje się uczestnikiem procesu budowlanego jako inwestor. Jest on zobowiązany do kontynuowania inwestycji zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę wraz   z załącznikami.
 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku (jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). Wnioskodawca powinien być wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 3. Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16023
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-02 11:19