Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Usługa umożliwia wydanie zaświadczenia starosty o tym, że dana nieruchomość jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi
Uzyskanie zaświadczenia potrzebne jest do przeprowadzenia czynności wydzielenia lokalu, w celu ustanowienia na nim prawa odrębnej własności.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy mającego interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1892)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Dwa egzemplarze projektu wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego zawierające: rzuty poziome właściwych kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokalu oraz pomieszczeń przynależnych (pochodzące z dokumentacji projektowej, inwentaryzacji budowlanej lub wykonane dla potrzeb zaświadczenia) opatrzone datą sporządzenia i podpisem autora wraz z aktualnym oświadczeniem właściciela, że nie zostały wprowadzone żadne zmiany.
 • Opis techniczny lokali oraz pomieszczeń przynależnych.
 • Wykaz nazw i powierzchni poszczególnych pomieszczeń oraz całkowitej powierzchni lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ze wskazaniem relacji z lokalami sąsiednimi (np. wspólne pomieszczenia sanitarne).
 • Mapa ewidencyjna lub mapa sytuacyjno-wysokościowa z oznaczoną lokalizacją lokali (budynku) i pomieszczeń przynależnych.
 • Jednoznaczna opinia, że lokal jest samodzielny w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 • Dokument poświadczający oddanie obiektu do użytkowania (w przypadku nowych budynków).
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w zależności od sytuacji prawnej nieruchomości).
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego urzędowo poświadczona kopia).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Czas realizacji
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Opłaty

 • 17 zł – zaświadczenie o samodzielności każdego lokalu
 • 17 zł – dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika

Tryb odwoławczy
Od wydanego zaświadczenia nie można się odwołać. W razie błędów pisarskich można zwrócić się o ich usunięcie w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego. Starosta może także odmówić wydania zaświadczenia w drodze postanowienia, na które wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Rezultat realizacji usługi
Starosta stwierdza w formie zaświadczenia, że dana nieruchomość jest samodzielnym lokalem mieszkalnym. Pod pojęciem samodzielnego lokalu mieszkalnego należy rozumieć wydzieloną izbę lub zespół izb znajdujących się w obrębie budynku, przeznaczonych na stały pobyt osób. Samodzielny lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami pomocniczymi ma służyć zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Zaświadczenie upoważnia do  przeprowadzenia czynności wydzielenia lokalu, w celu ustanowienia na nim prawa odrębnej własności. 

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku   z załącznikami.
 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku
 3. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu lub postanowienia o odmowie

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16325
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-02 11:19