Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Przyjęcie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego do starosty właściwego ze względu na lokalizację zamierzenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta łódzki Wschodni

Cel usługi
Dokonanie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego, dla którego nie ma konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 290)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.783).
   

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zgłoszenia rozbiórki
 • Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
 • Dwa egzemplarze (ewentualnie trzeci dla Inwestora) dokumentacji zawierającej:
  • plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie do celów lokalizacyjnych z zaznaczeniem lokalizacji obiektu,
  • odpowiednie szkice, rysunki
  • w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi (konserwatora zabytków, właściwej jednostki organizacyjnej i in.)
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, opłacone zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (17 zł) - jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.

Czas realizacji
Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie w formie decyzji sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych, to inwestor może przystąpić  do wykonywania robót budowlanych (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia, powoduje, że liczony jest on od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia).

Opłaty

 • Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
 • W przypadku gdy wnioskodawca chce uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót rozbiórkowych wnosi opłatę – 17 zł

Tryb odwoławczy
Wnioskodawca może się odwołać w przypadku, gdy zostanie wydana decyzja o sprzeciwie na wykonanie robót rozbiórkowych albo decyzja o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw na wykonanie robót rozbiórkowych albo decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno – budowlanej wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  
Inwestor może przystąpić do realizacji prac rozbiórkowych w przypadku, gdy organ, do którego zgłoszono wykonanie rozbiórki nie wniósł, w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, sprzeciwu w formie decyzji. Jednocześnie przedmiotowe prace muszą być rozpoczęte nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Inwestor chcący uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zamiaru rozbiórki ma możliwość złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie zgłoszenia wraz  z załącznikami.
 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego zgłoszenia w przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu wysyłane jest do inwestora (lub jego pełnomocnika) postanowienie nakładające obowiązek ich usunięcia w podanym w nim terminie (zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy prawo budowlane)
 3. Ocena merytoryczna złożonego zgłoszenia nieuzupełnienie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia stanowi podstawę do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji. Jeżeli złożone zgłoszenie nie posiadało braków, lub  też zostały one uzupełnione, to organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zgłoszenia.
 4. Przyjęcie zgłoszenia. W przypadku kompletności i poprawności zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje przyjęcia zgłoszenia wykonania robót rozbiórkowych tzw. „milczącą zgodą”. Inwestor chcący uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót rozbiórkowych ma możliwość złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku  o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16317
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-02 11:19