Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Usługa umożliwia złożenie wniosku na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych  do starosty właściwego ze względu na lokalizacje zamierzenia. 

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi
Uzyskanie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
 • Charakterystyka obiektu
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
 • Propozycje rozwiązań zamiennych
 • Opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
 • Pełnomocnictwo (jeśli ustanowiono pełnomocnika)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Czas realizacji
Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być wydana zgoda na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Opłaty

 • Procedura nie wymaga wniesienia opłat.

Tryb odwoławczy
Przepisy nie przewidują możliwości odwołania od upoważnienia wydanego przez właściwego ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, a także od postanowienia o zgodzie lub odmowie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku wystąpienia o zgodę na odstępstwo w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę można odwołać się dopiero po wydaniu decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

Rezultat realizacji usługi  
Minister, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane wydaje upoważnienie do wyrażenia zgody odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Na podstawie tego upoważnienia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze postanowienia może udzielić, bądź odmówić zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami.
 2. Weryfikacja formalno- merytoryczna złożonego weniosku w przypadku, gdy złożone dokumenty są wystarczające do przeprowadzenia postępowania organ administracji architektoniczno-budowlanej przekazuje wniosek wraz z załącznikami do ministra, który ustanowił dane przepisy techniczno-budowlane. W przypadku braków we wniosku wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty w podanym w wezwaniu terminie. Dokumenty należy złożyć do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
 3. Przekazanie wniosku do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane
 4. Ocena formalno-merytoryczna wniosku właściwy minister, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku, gdy złożone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumenty nie są wystarczające do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosku, właściwy minister wzywa do ich uzupełnienia. Jednocześnie może on uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.
 5. Wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych minister, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, dokonuje oceny złożonego wniosku w oparciu o złożone dokumenty. W przypadku, gdy z analizy dokumentów wynika możliwość odstępstwa od obowiązujących przepisów, to właściwy minister upoważnia organ administracji architektoniczno-budowlanej do udzielenia zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku, gdy właściwy minister w wyniku oceny przedłożonych dokumentów oceni, iż odstępstwo nie jest zasadne, to odmówi upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
 6. Ocena merytoryczna i wydanie postanowienia o zgodzie na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych
  • organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje oceny przedłożonych dokumentów. W przypadku otrzymania upoważnienia ministra do udzielenia zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych może udzielić lub też jej odmówić w drodze postanowienia. Otrzymanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo nie obliguje do wydania postanowienia udzielającego tej zgody. Organ administracji achitektoniczno-budowlanej samodzielnie decyduje o tym czy udzieli zgody czy też nie.
  • w postanowieniu o zgodzie na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien zawrzeć warunki, od spełnienia których właściwy minister uzależnił udzielenie upoważnienia do wydania zgody na odstępstwo.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16157
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-02 11:19