Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XV/177/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/176/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/175/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/174/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/173/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/172/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie rozparzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

UCHWAŁA NR XV/171/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XV/170/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XV/169/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023

UCHWAŁA NR XV/168/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

UCHWAŁA NR XV/167/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”

UCHWAŁA NR XV/166/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022”

UCHWAŁA NR XV/165/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR XV/164/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

UCHWAŁA NR XV/163/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2020 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86

UCHWAŁA NR XV/162/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2020 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XV/161/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie podziału środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

UCHWAŁA NR XV/160/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

UCHWAŁA NR XV/159/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

UCHWAŁA NR XV/158/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku

UCHWAŁA NR XV/157/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.

UCHWAŁA NR XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/155/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

UCHWAŁA NR XIV/154/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

UCHWAŁA NR XIV/153/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIV/152/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIV/151/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIV/150/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023

UCHWAŁA NR XIV/149/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody Gminie Andrespol na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie

UCHWAŁA NR XIV/148/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2019 r.

UCHWAŁA NR XIV/147/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2019 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2019 r.

UCHWAŁA NR XIV/145/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2019 r.

UCHWAŁA NR XIV/144/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2019 r.

UCHWAŁA NR XIV/143/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 1 w Koluszkach w ponadpodstawowe pięcioletnie Technikum nr 1 w Koluszkach

UCHWAŁA NR XIV/142/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach w ponadpodstawowe czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach

UCHWAŁA NR XIV/141/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 2 w Koluszkach w ponadpodstawowe pięcioletnie Technikum nr 2 w Koluszkach

UCHWAŁA NR XIV/140/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach w czteroletnie ponadpodstawowe I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

UCHWAŁA NR XIV/139/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR XIV/138/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XIII/137/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku

UCHWAŁA NR XIII/136/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 roku

UCHWAŁA NR XIII/135/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/134/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/133/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przystąpienia do współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”

UCHWAŁA NR XIII/132/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/131/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/130/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/129/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023

UCHWAŁA NR XIII/128/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

UCHWAŁA NR XIII/127/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019-2022

UCHWAŁA NR XIII/126/2019 z dnia 24 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na "Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5"

UCHWAŁA NR XIII/125/2019 z dnia 24 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019

UCHWAŁA NR XIII/124/2019 z dnia 24 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

UCHWAŁA NR XII/123/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/122/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/121/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/120/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR XII/119/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do współpracy i realizacji projektu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach"

UCHWAŁA NR XII/118/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XII/117/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

UCHWAŁA NR XII/116/2019 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

UCHWAŁA NR XI/115/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

UCHWAŁA NR XI/114/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XI/113/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XI/112/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019- 2028 oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu.

UCHWAŁA NR XI/111/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023

UCHWAŁA NR XI/110/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XI/109/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

UCHWAŁA NR X/108/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/107/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/106/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/105/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR X/104/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi

UCHWAŁA NR IX/103/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR IX/102/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

UCHWAŁA NR IX/101/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

UCHWAŁA NR IX/100/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/99/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/98/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/97/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR IX/96/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - CD" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

UCHWAŁA NR IX/95/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

UCHWAŁA NR IX/94/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach

UCHWAŁA NR VIII/93/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/92/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej" w 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/91/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/90/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/89/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR VIII/88/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR VIII/87/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok

UCHWAŁA NR VIII/86/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018

UCHWAŁA NR VIII/85/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018

UCHWAŁA NR VIII/84/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania

UCHWAŁA NR VIII/83/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/82/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/81/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/80/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/79/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR VII/78/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na "Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5"

UCHWAŁA NR VI/77/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/76/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/75/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR VI/74/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR VI/73/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze ul. 1-go Maja 5/7

UCHWAŁA NR VI/72/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019

UCHWAŁA NR VI/71/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

UCHWAŁA NR VI/70/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 111/37/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku

UCHWAŁA NR VI/69/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2019

UCHWAŁA NR V/68/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy

UCHWAŁA NR V/67/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR V/66/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/65/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/64/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/63/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR V/62/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2019 r.

UCHWAŁA NR V/61/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR V/60/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi

UCHWAŁA NR IV/59/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

UCHWAŁA NR IV/58/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/57/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru etatowego Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/56/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/55/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/54/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/53/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR IV/52/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/51/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 235758
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-16 12:48