Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR VIII/93/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/92/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej" w 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/91/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/90/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/89/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR VIII/88/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR VIII/87/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok

UCHWAŁA NR VIII/86/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018

UCHWAŁA NR VIII/85/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018

UCHWAŁA NR VIII/84/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania

UCHWAŁA NR VIII/83/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/82/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/81/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/80/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/79/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR VII/78/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na "Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5"

UCHWAŁA NR VI/77/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/76/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/75/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR VI/74/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR VI/73/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze ul. 1-go Maja 5/7

UCHWAŁA NR VI/72/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019

UCHWAŁA NR VI/71/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

UCHWAŁA NR VI/70/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 111/37/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku

UCHWAŁA NR VI/69/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2019

UCHWAŁA NR V/68/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy

UCHWAŁA NR V/67/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR V/66/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/65/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/64/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/63/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR V/62/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2019 r.

UCHWAŁA NR V/61/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR V/60/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi

UCHWAŁA NR IV/59/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

UCHWAŁA NR IV/58/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/57/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru etatowego Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/56/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/55/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/54/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/53/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR IV/52/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/51/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2588
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-03 07:57

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3490059
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 11:15

Stopka strony