Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii „GiK” w szczególności należy:

 1. zadania z zakresu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym:
  • prowadzenie dla obszaru powiatu:
   • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
   • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • zakładanie osnów szczegółowych,
  • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • administrowanie systemami bazodanowymi i bazami danych prowadzonymi w systemie teleinformatycznym przez Wydział,
  • rejestrowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym udostępnianie materiałów z zasobu powiatowego oraz dokonywanie uzgodnień dla zgłoszonych prac,
  • weryfikacja i przyjmowanie do zasobu powiatowego opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych,
  • ewidencjonowanie materiałów przyjętych do zasobu powiatowego i nadawanie im cech,
  • wyłączanie z zasobu powiatowego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
  • udostępnianie materiałów z zasobu powiatowego,
  • wydawanie decyzji w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
  • prowadzenie powiatowych baz danych składających się z:
   • Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych,
   • Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków – EGiB,
   • Bazy Danych Obiektów Topograficznych – BDOT 500,
   • Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu – GESUT,
   • Rejestru cen i wartości nieruchomości,
  • prowadzenie narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w tym aktualizacja bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu – GESUT w zakresie projektowanych obiektów;
    
 2. zadania z zakresu zadań związanych z prowadzeniem Ewidencji Gruntów i Budynków:
  • wydawanie decyzji w sprawach dotyczących wprowadzenia zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków,
  • wydawanie decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • prowadzenie postępowań w sprawie obowiązku zgłaszania zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków powstałych na skutek robót budowlanych,
  • bieżąca aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym i podmiotowym,
  • prowadzenie postępowań w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, rozstrzyganie o przyjęciu albo odrzuceniu zarzutów do modernizacji w drodze decyzji,
  • zawiadamianie o wprowadzanych zmianach w ewidencji właściwy organ podatkowy, właściwy sąd prowadzący księgi wieczyste, organy statystyczne i zainteresowane osoby fizyczne i prawne,
  • wydawanie zaświadczeń w oparciu o dane zawarte w bazie danych ewidencji gruntów i budynków,
  • wydawanie wypisów i wyrysów z bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali, a także udostępnianie innych danych zawartych w bazie oraz udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom,
  • udostępnianie z bazy danych ewidencji gruntów i budynków danych osobowych i majątkowych jednostkom do tego uprawnionym,
  • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z obowiązku, opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  • sporządzanie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
    
 3. zadania z zakresu zlecania opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją danych stanowiących zasób powiatowy:
  • opracowywanie warunków technicznych dla zlecanych prac oraz udział w prowadzonych postępowaniach dotyczących udzielenia zamówienia publicznego dla zlecanych prac,
  • nadzór na realizacją zleceń,
  • kontrola techniczna opracowań przyjmowanych do zasobu i ostateczny odbiór prac.
    

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6639
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-01 11:33