Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR 552/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku oraz zawarcia z oferentami umów o realizację zadania publicznego

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2019 roku

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.)

Powiat Łódzki Wschodni na mocy wyżej wymienionej ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W 2019 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.
 

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Koluszki,
  zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach,95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 5 dni w tygodniu w sposób następujący:
   dzień tygodnia  od godz.  do godz.
   Poniedziałek  9.00  13.00
   Wtorek  12.00  16.00
   Środa  9.00  13.00
   Czwartek  9.00  13.00
   Piątek  9.00  13.00
  W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny
  Prowadzenie punktu zostało powierzone „Fundacji Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów.
   
   
 2. Nieodpłatna Pomoc Prawna

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rzgów,
  w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie,95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:
   dzień tygodnia  od godz.  do godz.
   Poniedziałek  10.00  14.00
   Czwartek  11.00  15.00
   Piątek  10.00  14.00
  W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Tuszyn,
  zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, działający przez 2 dni w tygodniu w sposób następujący:
   dzień tygodnia  od godz.  do godz.
   Wtorek  8.00  12.00
   Środa  11.00  15.00
  W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

  Porad prawnych udzielać będą adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i Radę Okręgowa Izby Radców Prawnych w Łodzi.

   
 3. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy Andrespol,
  zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:
   dzień tygodnia  od godz.  do godz.
   Wtorek  10.00  14.00
   Środa  12.00  16.00
   Czwartek  10.00  14.00
  W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi,
  90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 3, działający przez 2 dni w tygodniu:
   dzień tygodnia  od godz.  do godz.
   Poniedziałek  12.00  16.00
   Piątek  10.00  14.00
  W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

  Prowadzenie punktu zostało powierzone „Fundacji Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów.
   

 

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2   ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenie o którym mowa w ww. artykule.
 

Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym  lub
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
   

Na czym będzie polegać nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie m.in.:

 1. prawa rodzinnego,
 2. prawa pracy,
 3. sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 4. prawa cywilnego,
 5. prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 6. prawa administracyjnego,
 7. prawa podatkowego,
 8. prawa karnego.
   

Pomoc nie będzie obejmowała:

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
 

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej porad prawnych będą udzielać adwokaci lub radcy prawni.

W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poradnictwa udzielać będą doradcy o których mowa w art.1 pkt. 15 lit. f ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2018 r. poz. 1467).

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości darmowapomocprawna.ms.gov.pl .

 

Numer telefonu do umawiania wizyt w poszczególnych punktach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)

42 205 03 25

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: przez telefon lub internet.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28004
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-07 11:39