Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dzienniki Urzędowe
  • obywatel

Kalendarium

«wrzesień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

2020.08.28 - RGRiOŚ.6221.26.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa – BT31299 KOLUSZKI - Koluszki, ul. 11 Listopada 65 - Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

24.06.2020 - RGRiOŚ.6221.20.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu onstalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa LDW3330 A - Andrespol, ul. Tuszyńska 5 - PLAY P4 Sp. z o. o.

24.06.2020 - RGRiOŚ.6221.19.2020.SS
Informacja o zmienie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 28035 (90019N!) - Gałków Duzy, ul. Główna 57 - T - Mobile Polska S.A.

22.06.2020 - RGRiOŚ.602.1.2020.SS
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stosownie do treści art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

18.06.2020 - RGRiOŚ.6221.18.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 23665 (90372N!) - Bukowiec, ul. Górna 35, gm. Brójce - T - Mobile S. A.

16.06.2020 - RGRiOŚ.6221.17.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 822 (90953N!) TUSZYN DCS - Tuszyn, al. Jana Pawła II 98, dz. nr 139 - Orange Polska S.A.

10.06.2020 - RGRiOŚ.630.18.2020.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu targowiska przy ul. Jana Pawła II nr 88, w Tuszynie

10.06.2020 - RGRiOŚ.630.17.2020.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w Żerominie, gm Tuszyn

26.05.2020 - RGRiOŚ.630.15.2020.IL
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą polegającą na odprowadzaniu ścieków biodegradowalnych pochodzących z terenu Zakładu Przetwórstwa Mięsnego GROT w Starowej Górze ul. Zakładowa 3/7, gmina Rzgów.

22.05.2020 - RGRiOŚ.6221.15.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 29112 (90092N!) WLD_RZGOW_PL500LECIA7 - Rzgów, pl. 500 - lecia 7 - T - Mobile Polska S.A.

20.05.2020 - RGRiOŚ.6221.14.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 28027 (90125N!) - Tuszyn, ul. Wysoka 7 - T - Mobile Polska S.A.

19.05.2020 - RGRiOŚ.6221.13.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 28035 (90019N!) WLD_KOLUSZKI_GALKOWDUZY1 - Gałków Duży, ul. Główna 57 - T - Moblie Polska S. A.

12.05.2020 - RGRiOŚ.6221.12.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa LDW3322 D - Koluszki, ul. Jana Brzechwy 50 - PLAY - P4 Sp. z o. o.

12.05.2020 - RGRiOŚ.6221.11.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa LDW3311 B - Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35 - PLAY - P4 Sp. z o. o.

06.05.2020 - RGRiOŚ.630.14.2020.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi z ul. Okupnik w Wodzinie Majorackim, gm Tuszyn

05.05.2020 - RGRiOŚ.630.12.2020.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno-rozsaczającego i na usługi wodne polegającego na odprowadzaniu do urządzeń wodnych ścieków opadowych i roztopowych w m. Bukowiec, gm. Brójce

05.05.2020 - RGRiOŚ.6221.10.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa 839 (90956N!) - GŁUCHÓW - BAZAR - SŁUP, Kruszów, dz nr 226.2 - Orange Polska S.A.

27.04.2020 - RGRiOŚ.630.12.2020.IL
obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne na działkach nr 396/7, 396/8 obręb 0014 Starowa Góra, gmina Rzgów"

23.04.2020 - RGRiOŚ.6221.7.2020.SS
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - BT 30890 Brójce, ul. Główna 45 - Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

21.04.2020 - RGRiOŚ.6221.9.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - SLR Łódź Dąbrowa - Emitel

21.04.2020 - RGRiOŚ.6221.8.2020.SS
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - OM Wiączyń Dolny, dz. nr 21, obręb 15 - Emitel

09.04.2020 - RGRiOŚ.6221.5.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - 28012 (90020N!) - stacja bazowa Koluszki, ul. 11 Listopada 65 - T - Mobile Polska S.A.

07.04.2020 - RGRiOŚ.6221.6.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - LDW3313 B, stacja bazowa Kalinko, dz nr 294.1 - PLAY P4 Sp. z o.o.

06.04.2020 - RGRiOŚ.630.11.2020.IL
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Stawowej (droga gminna nr 106461E) od ulicy Katowickiej do Centrum Logistycznego przy ul. Stawowej wraz odwodnieniem na terenie gminy Rzgów"

06.04.2020 - RGRiOŚ.6540.1.2020.IL
Informacja o obwieszczeniu Starostwa Powiatowego w Łodzi o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie inwestycji p.n. Przebudowa sieci gazowniczej w ramach obwodnicy Łodzi - Etap VI sporządzonego w styczniu 2020 r.

19.03.2020
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  • pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni nr I i II zlokalizowanych w m. Regny, ul. Główna, gm. Koluszki, na działce o nr ewid. 173/1 obr. 0018 Regny w m. Regny, gm. Koluszki,
  • wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Regny, ul. Główna, gm. Koluszki do ziemi (poprzez dwie studnie chłonne i zbiornik chłonno – odparowujący), zlokalizowane na działce o nr ewid. 173/1 obr. 0018 Regny w m. Regny, gm. Koluszki,
  • wygaszenia decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 09.01.2016 r. znak: RGRiOŚ.6341.61.2015.2016.IL z dniem uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

16.03.2020 - RGRiOŚ.630.8.2020.IL
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowy rowu R-C1, rowu R-C2 przebudowy wylotu ⌀1000 z rurociągu pod drogą Inspektową i innych w Starowej Górze, gm. Rzgów .

16.03.2020 - RGRiOŚ.630.7.2020.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego w postaci pola infiltracyjnego (drenażu rozsączającego) na działce nr ew. 433/12, obręb Modlica gm. Tuszyn

09.03.2020 - RGRiOŚ.630.6.2020.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rowu melioracyjnego dz. nr ew. 342 w m. Regny gm. Koluszki

18.02.2020 - RGRiOŚ.630.4.2020.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczanych ścieków bytowych pochodzących z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków SUMAX do ziemi zlokalizowanej na działce nr 147/8 obręb Tuszyn-miasto

17.02.2020 - RGRiOŚ.630.3.2020.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia z dnia 02.04.2009 r. znak: RGRiOŚ.6223.01.09 oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych i usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z otw.. Nr 1 i 2 w m. Borowo I, gm. Koluszki

10.02.2020 - RGRiOŚ.6221.2.2020.SS
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - 1812 (90975N!) - stacja bazowa Tuszyn, Górki Duże - Orange Polska S.A.

06.02.2020 - RGRiOŚ.6540.1.2020.IL
Informacja o obwieszczeniu Starostwa Powiatowego w Łodzi o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie inwestycji p.n. Przebudowa sieci gazowniczej w ramach obwodnicy Łodzi - Etap VI sporządzonego w styczniu 2020 r..

06.02.2020 - RGRiOŚ.6530.4.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Starostwa Powiatowego w Łodzi o wydaniu decyzji umarzającej postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie inwestycji p.n. Przebudowa sieci gazowniczej w ramach obwodnicy Łodzi - Etap VI.

28.01.2020 - RGRiOŚ.630.2.2020.IL
Informacja o obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia w całości pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Marszałka Woj. Łódzkiego z dnia 14.03.2016 r. znak: RŚVI.7322.1.12.2016.PŁ na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych w m. Koluszki, gm. Koluszki

16.01.2020 - RGRiOŚ.6221.1.2020.SS
Informacja o zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - radiolinia SLR Łódź Dąbrowa, gm. Nowosolna, Dąbrowa, dz. nr 149 - EmiTel Sp. z o.o.

13.01.2020 - RGRiOŚ.6530.4.2019.IL
Informacja o obwieszczeniu Starostwa Powiatowego w Łodzi o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie inwestycji pn „Przebudowa sieci gazowniczej w ramach obwodnicy Łodzi" - Etap VI

08.01.2020 - RGRiOŚ.630.76.2019.IL
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 30.12.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.990.2019.AD) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z otworu nr I (3) i usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z otworów nr 1, 2, 3 z ujęcia zlokalizowanego w m. Borowa, gm. Koluszki

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7169
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-28 15:07