Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«czerwiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

10.09.2020 r. - GN.272.16.2020.MC
Zaproszenie do składania ofert na dokonanie nasadzeń 5 drzew na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tuszynie przy ul. Głównej, w obrębie 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/13

 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Powiat Łódzki Wschodni
  90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3
  tel. 42 633 71 91

 2. TRYB POSTĘPOWANIA:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  Starosta Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza do złożenia oferty na: „dokonanie na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tuszynie przy ul. Głównej, w obrębie 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/13, nasadzeń drzew liściastych z gatunków: dąb szypułkowy, klon (pospolity, jawor, srebrzysty, czerwony), lipa drobnolistna, buk zwyczajny, grab pospolity, głóg, wiąz pospolity, jesion wyniosły w ilości co najmniej 5 szt. o minimalnym obwodzie pnia 6 cm mierzonego na wysokości 100 cm".

 4. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
  Dokonanie na działce nr 12/13 nasadzeń drzew liściastych z gatunków: dąb szypułkowy, klon (pospolity, jawor, srebrzysty, czerwony), lipa drobnolistna, buk zwyczajny, grab pospolity, głóg, wiąz pospolity, jesion wyniosły w ilości co najmniej 5 szt. o minimalnym obwodzie pnia 6 cm mierzonego na wysokości lOOcm oraz zabezpieczenie przedmiotowych drzew palikami.
  Do obowiązków Wykonawcy należy:
  • dokonanie na działce nr 12/13 nasadzeń drzew liściastych z gatunków: dąb szypułkowy, klon (pospolity, jawor, srebrzysty, czerwony), lipa drobnolistna, buk zwyczajny, grab pospolity, głóg, wiąz pospolity, jesion wyniosły w ilości co najmniej 5 szt. o minimalnym obwodzie pnia 6 cm mierzonego na wysokości 100 cm,
  • zapewnienie dobrego stanu fitosanitarnego nasadzanych drzew,
  • zabezpieczenie nasadzanych drzew palikami,
  • przestrzeganie w trakcie dokonywania nasadzeń otrzymanych ze strony Zamawiającego uwag, jeżeli uwagi te nie są w sprzeczności z warunkami umowy,
  • zapewnienie warunków bezpieczeństwa, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia prac związanych z nasadzeniem ww. drzew,
  • dokonanie niezbędnego zajęcia dróg i chodników, uzyskanie zgody na dokonane zajęcia, wykonanie wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
  • poniesienie kosztów dokonanych zajęć pasa drogi,
  • zapewnienie wszelkich materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do dokonania nasadzeń.

 5. KRYTERIA OCENY OFERTY:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

 6. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Informację dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi pod numerem telefonu 42 632-21-14 w godz. 8:00 -15:30 lub za pomocą poczty elektronicznej nieruchomosci@lodzkiwschodni.pl

 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  Ofertę należy złożyć do dnia 28 września 2020 r. do godziny 12:00 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: nieruchomosci@lodzkiwschodni.pl
  1. Oferta powinna zawierać:
   • Dane kontaktowe oferenta,
   • Koszt realizacji zamówienia w złotych (netto/brutto),
   • Termin realizacji zamówienia;
  2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 9. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY:
  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

 10. INNE INFORMACJE:
  Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2020-09-10
 • opublikował: Maciej Kaczmarek
  data publikacji: 2020-09-11 11:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42660
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-21 15:52