Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dzienniki Urzędowe
  • obywatel

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie planowanej kontroli zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2019r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany planu działalności socjalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2020 rok

Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Łodzi stałej Komisji ds. kwalifikowania pojazdów zajętych na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim na 2020 rok

Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie planowanej kontroli zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2019r. w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód

Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie planowanej kontroli zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników zastępujących kierowników komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek na zakup materiałów, towarów i usług

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do odbioru i podpisu faktur VAT, faktur i not korygujących VAT oraz rachunków wystawianych na Powiat Łódzki Wschodni

Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT, dokumentów obliczenia opłaty

Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałycb i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wewnętrznego podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo — księgowych pod względem formalno — rachunkowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 15 maja 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek na zakup materiałów, towarów i usług

Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 8 maja 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 91/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Aleksandry Sztandor

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Patryka Gali

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie planowanej kontroli poprawności naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w latach 2018 -2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie planowanej kontroli poprawności naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w latach 2018 - 2019 w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia obowiązków w Starostwie Powiatowym w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 14 marca 2020 r.
w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury Analizy Ryzyka Ogólnego i Oceny Skutków dla Przetwarzania Danych (DPIA) w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 5 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zabezpieczenia pomieszczeń oraz postępowania z kluczami w Starostwie Powiatowym w Łodzi”

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie protokolarnego przekazania stanowiska pracy Inspektora ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
sprawie zaopiniowania sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowymw w Łodzi w zamian za dni świąteczne przypadające 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego działalności socjalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2020 rok

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 — 2020 pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ”

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku, prewspółczynnika odliczenia dla czynności służącej działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu na 2020 rok oraz mających zastosowanie dla celów rocznej korekty kwoty podatku VAT naliczonego za 2019 r.

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2020.

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji do fizycznego zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania ewidencjonowanych w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania lekarza na członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do fizycznej likwidacji nieużywanych i zbędnych pieczątek w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Renaty Niedzielskiej

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Macieja Kaczmarka

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przy wydawaniu ze strzeżonego parkingu pojazdów usuniętych z dróg oraz obiegu dokumentów wydawanych w jej toku obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3253
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-08 08:17