Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr 635/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 634/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2019 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 633/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020

Uchwała nr 632/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020

Uchwała nr 631/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020

Uchwała nr 630/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020

Uchwała nr 629/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020

Uchwała nr 628/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 627/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach”

Uchwała nr 626/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach.”

Uchwała nr 625/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2020 r. na zadanie z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Uchwała nr 624/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus+ przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 623/2020 z dnia 23 stycznia 2020r
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019

Uchwała nr 622/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy pt. „Zaczarowany Świat”

Uchwała nr 621/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku

Uchwała nr 620/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 619/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020

Uchwała nr 618/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020

Uchwała nr 617/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Uchwała nr 616/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020

Uchwała nr 615/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020

Uchwała nr 614/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020

Uchwała nr 613/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020

Uchwała nr 612/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 611/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus+ przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 610/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”

Uchwała nr 609/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Uchwała nr 608/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2020 r.

Uchwała nr 607/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Uchwała nr 606/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Uchwała nr 605/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2020 r.

Uchwała nr 604/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Uchwała nr 603/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Uchwała nr 602/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2020 r.

Uchwała nr 601/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020

Uchwała nr 600/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020

Uchwała nr 599/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2020 r.

Uchwała nr 598/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Uchwała nr 597/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Uchwała nr 596/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 595/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego użyczenia przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze Dziennemu Domu Pomocy w Wiśniowej Górze samochodu osobowego marki RENAULT TRAFIC JL – JM9R o numerze rejestracyjnym ELW VP75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 483
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-12 13:48

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl
rada.lodzkiwschodni.pl
lodzkiwschodni.geoportal2.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3920731
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 14:38

Stopka strony