Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała nr XXVI/262/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/261/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/260/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/259/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/258/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/257/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XXVI/256/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXVI/255/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXVI/254/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała nr XXVI/252/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028

Uchwała nr XXVI/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Uchwała nr XXVI/250/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2021 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XXVI/249/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2021 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86

Uchwała nr XXVI/248/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku

Uchwała nr XXVI/247/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r.

Uchwała nr XXVI/246/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie realizacji programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 i programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

Uchwała nr XXV/245/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020

Uchwała nr XXV/244/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XXV/243/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXV/242/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXV/241/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XXV/240/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 w 2020 r.

Uchwała nr XXV/239/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 r.

Uchwała nr XXV/238/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r.

Uchwała nr XXV/237/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brójce i gminy Andrespol w 2020 r.

Uchwała nr XXV/236/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uchwała nr XXV/235/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr XXIV/234/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Uchwała nr XXIV/233/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Uchwała nr XXIV/232/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku

Uchwała nr XXIV/231/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku

Uchwała nr XXIV/230/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXIV/229/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXIV/228/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXIV/227/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XXIV/226/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2020 r.

Uchwała nr XXIV/225/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2020 r.

Uchwała nr XXIV/224/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2020 r.

Uchwała nr XXIV/223/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2020 r.

Uchwała nr XXIV/222/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Koluszki zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol

Uchwała nr XXIV/221/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Brójce

Uchwała nr XXIII/220/2020 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Uchwała nr XXIII/219/2020 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXIII/218/2020 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020

Uchwała nr XXIII/217/2020 z dnia 24 września 2020 r.
sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXIII/216/2020 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXIII/215/2020 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XXII/214/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXII/213/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXII/212/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XXI/211/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXI/210/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XXI/209/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XXI/208/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy

Uchwała nr XX/207/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr XX/206/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XX/205/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XX/204/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XX/203/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XX/202/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok

Uchwała nr XX/201/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019

Uchwała nr XX/200/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019

Uchwała nr XX/199/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania

Uchwała nr XIX/198/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XIX/197/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XIX/196/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za 2019 rok

Uchwała nr XVIII/195/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łodzi i braku możliwości zarejestrowania pojazdu ze względu na zamknięcie stanowiska ds. rejestracji pojazdów w Koluszkach

Uchwała nr XVIII/194/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XVIII/193/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XVIII/192/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XVIII/191/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Uchwała nr XVIII/190/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020

Uchwała nr XVIII/189/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku

Uchwała nr XVIII/188/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

Uchwała nr XVII/187/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020

Uchwała nr XVII/186/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym

Uchwała nr XVII/185/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XVII/184/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XVII/183/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Uchwała nr XVI/182/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała nr XVI/181/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XVI/180/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XVI/179/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

Uchwała nr XVI/178/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 147815
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 15:33