Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 133/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2013 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 132/2021 z dnia 30.12.2021 r.
w sprawie akceptacji wyników Analizy Ryzyka Ogólnego i Oceny Skutków dla Przetwarzania Danych (DPIA) w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 131/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do sporządzenia Protokołu "inwentaryzacji robót w toku" w zadaniu pn."Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912 E w kierunku Romanowa".

Zarządzenie Nr 130/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w Starostwa Powiatowego w Łodzi na 2022 r.

Zarządzenie Nr 129/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia administratorów lokalnych do nadawania , dokonywania zmian i odberania uprawnień do aplikacji eTW w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 128/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie Nr 127/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń przypadków nieprawidłowości i komunikowanie się z osobą dokonującą zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 126/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania nieprawidłowości, podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 125/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 47/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II".

Zarządzenie Nr 123/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej "Wisienka" z siedzibą: Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 56, 95-020 Andrespol

Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie Nr 121/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisij Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 120/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
w ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki w kasie w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 119/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zarządzenie nr 118/2021 z dni 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi za 2021 r.

Zarządzenie nr 117/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Łodzi w zamian za dzień świateczny przypadający 1 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 116/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Anny Kolanowskiej

Zarządzenie nr 115/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Izabeli Palmowskiej

Zarządzenie nr 114/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjmowania płatności, dokonywanych przez kontrahentów na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykorzystaniem kart płatniczych

Zarządzenie nr 113/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowo -rzeczowego działalności socjalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2021 rok

Zarządzenie nr 112/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności

Zarządzenie nr 111/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 109/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi za 2021 r.

Zarządzenie nr 108/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 107/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia tabeli dochodowej stanowiącej podstawę do obliczania wysokości udzielanych świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków Zakładwego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 r.

Zarządzenie nr 106/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego działalności socjalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2021 rok

Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 19 listopada 2021 r
w sprawie powołania Komisji do sporządzenia Protokołu "inwentaryzacji robót w toku" w zadaniu pn. " Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150 E w gminie Nowosolna"

Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim w latach 2019-2020

Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli instytucji obowiązanych (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na 2022 rok

Zarządzenie nr 102/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli instytucji obowiązanych (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na 2021 rok

Zarządzenie nr 101/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie wprowadzenia " Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu"

Zarządzenie nr 100/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 99/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 98/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 97/2021 z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie powołania Komisij Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 96/2021 z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru prac polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2912 E - ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej , gm. Brójce

Zarządzenie Nr 95/2021 z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli poprawności naliczania godzin ponadwymiarowych i organizacji systemu zastępstw w 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Zarządzenie nr 94/2021 z dnia 21 października 2021 r
w sprawie planowanej kontroli poprawności przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne (pracowników i pracodawcy) i na Fundusz Solidarnościowy w 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 93/2021 z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obrony cywilnej w powiecie łódzkim wschodnim

Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 81/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926 E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa"

Zarządzenie nr 91/2021 z dnia 8 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Tuszynie, w obrębie ewidencyjnym 16, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 12/4 o pow. 2,2794 ha i nr:12/13 o pow. 2,7278 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 6 października 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 89/2021 z dnia 6 października 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 76/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 88/2021 z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 87/2021 z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2021 r.

Zarządzenie nr 86/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych systemu CEPiK przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji do użytkowania Starostwa Powiatowego w Łodzi według stanu na dzień 30 września 2021 roku

Zarządzenie nr 85/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli prawidłowości prowadzenia gospodarki depozytami w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2020 r.

Zarządzenie nr 84/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli poprawności naliczania godzin ponadwymiarowych i organizacji systemu zastępstw w 2020 r. w Specjalanym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 83/2021 z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie ustalenia opłat za wydawanie dziennika budowy

Zarządzenie nr 82/2021 z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach

Zarządzenie nr 81/2021 z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach

Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 79/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 100/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. - zadanie inwestycyjne pn.: "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927 E Pałczew - Wardzyn"

Zarządzenie nr 78/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 76/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem

Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w Łodzi na dzień 20 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem formalno - rachunkowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 81/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT, dokumentów obliczenia opłaty

Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek na zakup materiałów, towarów i usług

Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2020 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.
w sprawie Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 46/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. - zadanie inwestycyjne pn.:"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923 E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)"

Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych wykonywanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2020r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2020r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Marcina Śledzia

Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Zbigniewa Burzyńskiego

Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie kontroli naliczania godzin ponadwymiarowych i systemu zastępstw w 2020 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach

Zarządzenie Nr 58/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie kontroli naliczania godzin ponadwymiarowych i systemu zastępstw w 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach

Zarządzenie Nr 57/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. - zadanie inwestycyjne pn.:"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313 E w Kruszowie"

Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli poprawności prowadzonych ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (bilansowych i pozabilansowych) przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2013 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli obowiązujących przepisów i ich przestrzegania w jednostce, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 2020r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach

Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach.

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli zasadności zrealizowanych wydatków w ramach planu PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach

Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia planu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim na 2021 rok

Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli poprawności naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Łodzi w zamian za dni świąteczne przypadające 1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie powołania osób do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w okresie od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Magdaleny Janowskiej

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Dariusza Stańczyka.

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Ewy Sadury.

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli poprawności naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku oraz realizacji wypłat świadczeń dla uprawnionych osób z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli poprawności naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku oraz realizacji wypłat świadczeń dla uprawnionych osób z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód

Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego działalności socjalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2021 rok

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku, prewspółczynnika odliczenia dla czynności służącej działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu na 2021 rok oraz mających zastosowanie dla celów rocznej korekty kwoty podatku VAT naliczonego za 2020 r.

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie oraz umowa o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji wyborczej i przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Łodzi na kadencję w latach 2021-2025

Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek na zakup materiałów, towarów i usług

Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do odbioru i podpisu faktur VAT, faktur i not korygujących VAT oraz rachunków wystawianych na Powiat Łódzki Wschodni

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli prawidłowości rozliczania przekazywanych dotacji na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi w 2020r. (rozliczenie dotacji za I półrocze i za rok 2020)

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności kierowników komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2021

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek na zakup materiałów, towarów i usług

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem formalno - rachunkowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 81/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT, dokumentów obliczenia opłaty

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników' Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do odbioru i podpisu faktur VAT, faktur i not korygujących VAT oraz rachunków wystawianych na Powiat Łódzki Wschodni

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2013 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 października 2013 r. w sprawie dokumentacji, określającej zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Juliusza Góraja

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie planowanej kontroli prawidłowości przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne (pracowników i pracodawcy) i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w 2020 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 91/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139810
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-21 14:27